Leergang Vastgoedregisseur

Cursusduur

14 dagen (verspreid over 8 maanden)

Locatie

Utrecht en Rotterdam

Waardering

7.7
Gebaseerd op 12 reviews

Leergang Vastgoedregisseur

In een gezamenlijke opleidingssetting (vastgoedbezitters en vastgoedonderhoudsbedrijven) leren van en met elkaar.

De wereld van het vastgoedonderhoud en vastgoedbeheer is snel aan het veranderen. De duurzaamheidsdoelen worden alleen behaald als partners efficiënt samenwerken. De methodiek van resultaatgericht samenwerken (RGS) biedt veel handvatten om deze samenwerking vorm te geven, maar dat brengt ook een behoorlijke verandering met zich mee. In deze leergang bieden wij je een unieke kans om in een gezamenlijke opleidingssetting (vastgoedbezitters en vastgoedonderhoudsbedrijven) te leren van en met elkaar. We behandelen alle onderwerpen die essentieel zijn om binnen jouw organisatie een stapje verder te komen met het resultaatgericht samenwerken (RGS).

Deze leergang is geschikt voor alle medewerkers van zowel vastgoedbezitters als vastgoedonderhoudsbedrijven die de volgende stap in hun ontwikkeling willen maken. Je hebt een bouwkundige achtergrond en opereert momenteel op tactisch/strategisch niveau binnen jouw organisatie. Let op! Het niveau van deze opleiding is HBO+. Dit kenmerkt zich door een hoog abstractieniveau en een hoge mate van zelfstandigheid en regisserend vermogen van de cursist. Twijfel je of deze leergang voor jou de juiste keuze is? Neem contact op met ons!

Na het volgen van deze leergang:

 • Krijg je inzicht in de rol van corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven bij resultaatgericht samenwerken
 • Krijg je inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van vastgoedgoedonderhoud en vastgoedbeheer
 • Werk je aan je persoonlijke leerdoelen
 • Maak je de koppeling van de theorie met de dagelijkse praktijk op je werk
 • Leer je hoe jij optimaal kunt functioneren in de rol van vastgoedregisseur
 • Heb je een leertraject gevolgd waarin het samen leren met jouw medecursisten centraal staat!
 • Heb je een zeer complete en vernieuwende opleiding op HBO+ niveau gevolgd en bij voldoende afronding het diploma vastgoedregisseur op zak
 • Module 1 – Strategische en bestuurlijke besluitvorming
 • Module 2 – Vastgoedfunctie en vastgoedbusinessmodellen
 • Module 3 – Bewegen in het Systemische veld’
 • Module 4 – De rol van de vastgoedonderhoudsbedrijven
 • Module 5 – Assetmanagement en vastgoedrekenen
 • Module 6 – De krachtige regisseur I
 • Module 7 – Wendbaar werken met Agile en Scrum
 • Module 8 – Vastgoed verduurzamen  (IC DUBO)
 • Module 9 – Juridisch – contractvormen en civiele kaders
 • Module 10 – Informatiemanagement en Vastgoed
 • Module 11 – De krachtige regisseur II
 • Module 12 – Processturing en procesoptimalisatie
 • Presentatie praktijkopdracht en diploma-uitreiking

Ontwikkelassessment

Wij vinden het belangrijk om samen met de cursist te kijken naar zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand aan het intakegesprek maak je daarom een online ontwikkelassessment. De uitslag van deze test geeft je inzicht in jouw sterke- en ontwikkelpunten en dient als input voor het bepalen jouw persoonlijke leerdoelen

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek met één van de coaches bespreek je jouw motivatie voor het volgen van deze opleiding. We kijken hier of er een match is tussen de cursist en de leergang en zorgen voor een soepele start aan de leergang.

Coaching (4x)

Gedurende de opleiding plan je samen met jouw coach op vier verschillende momenten een gesprek in. Tijdens deze gesprekken kijken we naar jouw persoonlijke leerdoelen en de voortgang die je hierin boekt.

Praktijkopdracht

Een groot deel van de inspanning die we van jou verwachten tijdens deze leergang bestaat uit het maken van een praktijkopdracht. Je brengt voor jouw organisatie in kaart hoe de vastgoedsturing eruit ziet en presenteert jouw bevindingen op de laatste cursusdag in het bijzijn van jouw leidinggevenden en medecursisten.

Uitgebreid programma
Module 1 – Strategische en bestuurlijke besluitvorming – Margriet Drijver

 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Governance
 • Wat maakt een goede opdracht?
 • Organisatiedynamiek / organisatiepsychologie

Module 2 – Vastgoedfunctie en vastgoedbusinessmodellen – Olaf Piekhaar

 • Managementrollen, hoofdprocessen vastgoedsturing & vastgoedproductie
 • De functie vastgoedregisseur nader uitgewerkt en gepositioneerd
 • Oefening positioneren eigen organisatie en inkoop- en samenwerkingsvormen
 • Integrale vastgoedbegroting en -planning; de ruggengraat van de vastgoedfunctie
 • Relatie met modelleren, varianten en scenario’s

Module 3 – Bewegen in het Systemische veld – Margriet Drijver en Lia Genee

 • De transitie naar resultaat gericht samenwerken en de menselijke factor
 • De systemische fenomenologische benadering
 • Systemische principes in relatie gebracht met de positie van de vastgoedregisseur
 • Aan de slag met systemische waarnemen
 • Systemische interventies en het vergroten van persoonlijk perspectief

Module 4 – De rol van de vastgoedonderhoudsbedrijven (VGO) – Ferry van Wilgenburg

 • Welke voordelen biedt resultaat gericht samenwerken (RGS) voor VGO’s?
 • Welke keuzes moeten deze bedrijven op strategisch niveau maken?
 • Wat zijn de consequenties voor o.a. bedrijfsvoering, personeelsmanagement en automatisering?
 • Wat mag van de opdrachtgever verwacht worden?
 • Welke stappen dient de organisatie te doorlopen?

Module 5 – Assetmanagement en vastgoedrekenen – Arnoud Spithoven

 • Vastgoedsturing en assetmanagement
 • Vastgoedpiramide
 • Wat is er gebeurd met strategisch voorraadbeleid?
 • Vormgeving en plaats van assetmanagement
 • Mythe van een blauwdruk organogram
 • Onrendabele top versus rendementsdenken
 • Beleidswaarde en marktwaardemethodiek
 • Rendementen en ratio’s

Module 6 – De krachtige regisseur I – Mildred Disselkoen

 • Contact maken
 • Vragen stellen/doorvragen
 • Gezamenlijk belang achterhalen
 • Overtuigen
 • Presenteren

Module 7 – Wendbaar werken met Agile en Scrum – Henri Boertien

 • Agile Manifesto
 • Basisprincipes scrum
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Meetings in het Scrum proces
 • Starten met Scrum in jouw organisatie

Module 8 – Vastgoed verduurzamen – Yuri Pelser. Op locatie bij IC DUBO in Rotterdam.

 • Energieverbruik omlaag
 • Energieopwekking omhoog
 • Isoleren of reflecteren
 • Warmtepompen
 • Kwaliteit en risico’s
 • Transformeren naar duurzaam
 • Groengas, Waterstof, all electric
 • Circulariteit, (Natuurlijk) Materialen
 • Gemeente
 • Warmtevisie, Waterbuffering, Hitteplan

Module 9 – Juridisch – contractvormen en civiele kaders – Sander Engels

 • Wat is een goed contract? De verschillende manieren van samenwerking en het juiste contract
 • De beginselen van het contractenrecht: goede trouw en redelijkheid en billijkheid
 • Het maken van de juiste risicoverdeling; wie is verantwoordelijk en waarvoor?
 • De selectie van een partner (aannemer, architect of adviseur)
 • De beginselen van het aanbestedingsrecht: wat is toegestaan?
 • Het faciliteren van de samenwerking door overleg en evaluatie gedurende de uitvoering
 • De verschillende manieren van geschillenbeslechting

Module 10 – Informatiemanagement en Vastgoed: Van reactief naar proactief beheer en onderhoud van vastgoed – Kris Spitsbaard

 • Basisbeginselen van informatiemanagement
 • De informatiepositie van de vastgoedbezitter
 • Beheersen van datakwaliteit
 • De digitalisatie van de vastgoedbezitter

Module 11 – De krachtige regisseur II – Mildred Disselkoen

 • Het verschil tussen’ feedback geven en ontvangen’ en ‘aanspreken’
 • Delegeren en heldere afspraken maken, zodat je los kan laten.
 • Motiveren en inspireren

Module 12 – Processturing en procesoptimalisatie – André Nagel

 • Vastgoedprocessen dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud
 • Basisbeginselen Lean
 • Value stream mapping (waardestroomanalyse)
 • Continue procesverbetering

Presentatie praktijkopdracht en diploma-uitreiking

 • Presentaties cursisten
 • Gezamenlijke afsluiting van de leergang
 • Borrel en diploma-uitreiking
 • Er zijn enkel cijfers gegeven aan deze opleiding en geen geschreven reviews
 • Voor wie

  Deze leergang is geschikt voor alle medewerkers van zowel vastgoedbezitters als vastgoedonderhoudsbedrijven die de volgende stap in hun ontwikkeling willen maken. Je hebt een bouwkundige achtergrond en opereert momenteel op tactisch/strategisch niveau binnen jouw organisatie. Let op! Het niveau van deze opleiding is HBO+. Dit kenmerkt zich door een hoog abstractieniveau en een hoge mate van zelfstandigheid en regisserend vermogen van de cursist. Twijfel je of deze leergang voor jou de juiste keuze is? Neem contact op met ons!

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze leergang:

  • Krijg je inzicht in de rol van corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven bij resultaatgericht samenwerken
  • Krijg je inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van vastgoedgoedonderhoud en vastgoedbeheer
  • Werk je aan je persoonlijke leerdoelen
  • Maak je de koppeling van de theorie met de dagelijkse praktijk op je werk
  • Leer je hoe jij optimaal kunt functioneren in de rol van vastgoedregisseur
  • Heb je een leertraject gevolgd waarin het samen leren met jouw medecursisten centraal staat!
  • Heb je een zeer complete en vernieuwende opleiding op HBO+ niveau gevolgd en bij voldoende afronding het diploma vastgoedregisseur op zak

 • Programma

  • Module 1 – Strategische en bestuurlijke besluitvorming
  • Module 2 – Vastgoedfunctie en vastgoedbusinessmodellen
  • Module 3 – Bewegen in het Systemische veld’
  • Module 4 – De rol van de vastgoedonderhoudsbedrijven
  • Module 5 – Assetmanagement en vastgoedrekenen
  • Module 6 – De krachtige regisseur I
  • Module 7 – Wendbaar werken met Agile en Scrum
  • Module 8 – Vastgoed verduurzamen  (IC DUBO)
  • Module 9 – Juridisch – contractvormen en civiele kaders
  • Module 10 – Informatiemanagement en Vastgoed
  • Module 11 – De krachtige regisseur II
  • Module 12 – Processturing en procesoptimalisatie
  • Presentatie praktijkopdracht en diploma-uitreiking

  Ontwikkelassessment

  Wij vinden het belangrijk om samen met de cursist te kijken naar zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand aan het intakegesprek maak je daarom een online ontwikkelassessment. De uitslag van deze test geeft je inzicht in jouw sterke- en ontwikkelpunten en dient als input voor het bepalen jouw persoonlijke leerdoelen

  Intakegesprek

  Tijdens het intakegesprek met één van de coaches bespreek je jouw motivatie voor het volgen van deze opleiding. We kijken hier of er een match is tussen de cursist en de leergang en zorgen voor een soepele start aan de leergang.

  Coaching (4x)

  Gedurende de opleiding plan je samen met jouw coach op vier verschillende momenten een gesprek in. Tijdens deze gesprekken kijken we naar jouw persoonlijke leerdoelen en de voortgang die je hierin boekt.

  Praktijkopdracht

  Een groot deel van de inspanning die we van jou verwachten tijdens deze leergang bestaat uit het maken van een praktijkopdracht. Je brengt voor jouw organisatie in kaart hoe de vastgoedsturing eruit ziet en presenteert jouw bevindingen op de laatste cursusdag in het bijzijn van jouw leidinggevenden en medecursisten.

  Uitgebreid programma
  Module 1 – Strategische en bestuurlijke besluitvorming – Margriet Drijver

  • Bestuurlijke besluitvorming
  • Governance
  • Wat maakt een goede opdracht?
  • Organisatiedynamiek / organisatiepsychologie

  Module 2 – Vastgoedfunctie en vastgoedbusinessmodellen – Olaf Piekhaar

  • Managementrollen, hoofdprocessen vastgoedsturing & vastgoedproductie
  • De functie vastgoedregisseur nader uitgewerkt en gepositioneerd
  • Oefening positioneren eigen organisatie en inkoop- en samenwerkingsvormen
  • Integrale vastgoedbegroting en -planning; de ruggengraat van de vastgoedfunctie
  • Relatie met modelleren, varianten en scenario’s

  Module 3 – Bewegen in het Systemische veld – Margriet Drijver en Lia Genee

  • De transitie naar resultaat gericht samenwerken en de menselijke factor
  • De systemische fenomenologische benadering
  • Systemische principes in relatie gebracht met de positie van de vastgoedregisseur
  • Aan de slag met systemische waarnemen
  • Systemische interventies en het vergroten van persoonlijk perspectief

  Module 4 – De rol van de vastgoedonderhoudsbedrijven (VGO) – Ferry van Wilgenburg

  • Welke voordelen biedt resultaat gericht samenwerken (RGS) voor VGO’s?
  • Welke keuzes moeten deze bedrijven op strategisch niveau maken?
  • Wat zijn de consequenties voor o.a. bedrijfsvoering, personeelsmanagement en automatisering?
  • Wat mag van de opdrachtgever verwacht worden?
  • Welke stappen dient de organisatie te doorlopen?

  Module 5 – Assetmanagement en vastgoedrekenen – Arnoud Spithoven

  • Vastgoedsturing en assetmanagement
  • Vastgoedpiramide
  • Wat is er gebeurd met strategisch voorraadbeleid?
  • Vormgeving en plaats van assetmanagement
  • Mythe van een blauwdruk organogram
  • Onrendabele top versus rendementsdenken
  • Beleidswaarde en marktwaardemethodiek
  • Rendementen en ratio’s

  Module 6 – De krachtige regisseur I – Mildred Disselkoen

  • Contact maken
  • Vragen stellen/doorvragen
  • Gezamenlijk belang achterhalen
  • Overtuigen
  • Presenteren

  Module 7 – Wendbaar werken met Agile en Scrum – Henri Boertien

  • Agile Manifesto
  • Basisprincipes scrum
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Meetings in het Scrum proces
  • Starten met Scrum in jouw organisatie

  Module 8 – Vastgoed verduurzamen – Yuri Pelser. Op locatie bij IC DUBO in Rotterdam.

  • Energieverbruik omlaag
  • Energieopwekking omhoog
  • Isoleren of reflecteren
  • Warmtepompen
  • Kwaliteit en risico’s
  • Transformeren naar duurzaam
  • Groengas, Waterstof, all electric
  • Circulariteit, (Natuurlijk) Materialen
  • Gemeente
  • Warmtevisie, Waterbuffering, Hitteplan

  Module 9 – Juridisch – contractvormen en civiele kaders – Sander Engels

  • Wat is een goed contract? De verschillende manieren van samenwerking en het juiste contract
  • De beginselen van het contractenrecht: goede trouw en redelijkheid en billijkheid
  • Het maken van de juiste risicoverdeling; wie is verantwoordelijk en waarvoor?
  • De selectie van een partner (aannemer, architect of adviseur)
  • De beginselen van het aanbestedingsrecht: wat is toegestaan?
  • Het faciliteren van de samenwerking door overleg en evaluatie gedurende de uitvoering
  • De verschillende manieren van geschillenbeslechting

  Module 10 – Informatiemanagement en Vastgoed: Van reactief naar proactief beheer en onderhoud van vastgoed – Kris Spitsbaard

  • Basisbeginselen van informatiemanagement
  • De informatiepositie van de vastgoedbezitter
  • Beheersen van datakwaliteit
  • De digitalisatie van de vastgoedbezitter

  Module 11 – De krachtige regisseur II – Mildred Disselkoen

  • Het verschil tussen’ feedback geven en ontvangen’ en ‘aanspreken’
  • Delegeren en heldere afspraken maken, zodat je los kan laten.
  • Motiveren en inspireren

  Module 12 – Processturing en procesoptimalisatie – André Nagel

  • Vastgoedprocessen dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud
  • Basisbeginselen Lean
  • Value stream mapping (waardestroomanalyse)
  • Continue procesverbetering

  Presentatie praktijkopdracht en diploma-uitreiking

  • Presentaties cursisten
  • Gezamenlijke afsluiting van de leergang
  • Borrel en diploma-uitreiking

 • Data & kosten
 • Reviews
  • Er zijn enkel cijfers gegeven aan deze opleiding en geen geschreven reviews