Twijfel je nog? Neem een vrijblijvende optie

Inschrijven

Leergang Vastgoedregisseur

7.6 (16) uit 16 reviews
Incompany Klassikaal

Een unieke kans om in een gezamenlijke opleidingssetting (vastgoedbezitters en vastgoedonderhoudsbedrijven) te leren van en met elkaar. We behandelen alle onderwerpen die essentieel zijn om binnen jouw organisatie een stapje verder te komen met Resultaat Gericht Samenwerken.

Documentatie aanvragen

Algemeen

De wereld van het vastgoedonderhoud en -beheer is snel aan het veranderen. De duurzaamheidsdoelen worden alleen behaald als partners efficiënt samenwerken. De methodiek van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) biedt veel handvatten om deze samenwerking vorm te geven, maar het brengt ook een behoorlijke verandering met zich mee.

In deze leergang bieden wij je een unieke kans om in een gezamenlijke opleidingssetting (vastgoedbezitters en vastgoedonderhoudsbedrijven) te leren van en met elkaar. We behandelen alle onderwerpen die essentieel zijn om binnen jouw organisatie een stapje verder te komen met RGS. Wil de organisatie waarin jij werkzaam bent een stap maken richting efficiëntere samenwerking zoals RGS? Of zijn de eerste stappen al gemaakt? Dan is deze leergang een goede match om je verder te helpen bij jouw ontwikkeling!

Naast het verstevigen van kennis hechten we bij Helix Academy ook veel waarde aan de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke groei. Een groot deel van deze opleiding draait dan ook om jouw persoonlijke ontwikkeling. We trainen specifieke vaardigheden die passen bij deze functie, en dagen je uit om kritisch naar jezelf te kijken.

Klantreferentie
"Je leert niet alleen wat je moet weten als Vastgoedregisseur, maar er wordt ook stil gestaan bij de ontwikkeling van essentiële competenties en vaardigheden."
Pieter Schinkel, projectleider Vastgoed bij Provides
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
"ICDuBo is echt een snoepwinkel van verduurzaming. Daar wil je gewoon rondlopen en alles wat je ziet bespreken"
Remko Adema - Portefeuilleadviseur
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“We zijn ons meer bewust geworden hoe bepaalde rollen en processen samenhangen.”
Anita Busio en Judith van Mil - Projectleider groot onderhoud - JOOST
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“Ik zocht nieuwe voeding voor samenwerking. De leergang Vastgoedregisseur had alle aspecten daarvoor.”
Madeleine Hamburg, teamleider reparaties Rochdale
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“De lessen zijn helder en er is ruimte om door praktijksituaties van elkaar te leren.”
Marloes Vinken, planvoorbereider Ons Huis
Lees volledige referentie

Geschikt voor jou?

Deze leergang is geschikt voor medewerkers van zowel vastgoedbezitters als vastgoedonderhoudsbedrijven die de volgende stap in hun ontwikkeling willen maken. Daarnaast is deze leergang interessant voor medewerkers van ketenpartners die onderdeel uitmaken van de samenwerking met onderhoudspartijen en vastgoedbezitters. Je hebt een bouwkundige achtergrond en opereert momenteel op tactisch/strategisch niveau binnen jouw organisatie.  Het niveau van deze opleiding is HBO+. Dit kenmerkt zich door een hoog abstractieniveau en een hoge mate van zelfstandigheid en regisserend vermogen van de cursist.

Aanvraag Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze opleiding? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

Wat levert het je op?

 • Het diploma Vastgoedregisseur
 • Inzicht in de rol van corporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven bij Resultaat Gericht Samenwerken
 • Inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van vastgoedgoedonderhoud en vastgoedbeheer
 • Gerealiseerde persoonlijke leerdoelen
 • Direct toepasbare theorie in de dagelijkse praktijk op je werk
 • Vaardigheden die je nodig hebt om optimaal te functioneren in de rol van vastgoedregisseur
 • Een opleiding waarin het samen leren met je medecursisten centraal staat

Over leergang

Leerlijn

Deze leergang Vastgoedregisseur is onderdeel van de leerlijn Vastgoedonderhoud waarin verschillende leergangen van MBO tot HBO+ niveau elkaar opvolgen.

Leergangduur
Totale duur
inclusief eindpresentatie
14 modules
in 7 maanden
Studiebelasting
buiten de cursusdagen
100 uur
in 7 maanden
Ontwikkelassessment
1 keer
Intakegesprek
1 keer
Praktijkopdracht
1 keer
Coachingsgesprekken
3 keer
1 uur per gesprek

Over leeromgeving

Doorlopende leerlijnen

Met onze leerlijnen (NEN 2767 en BOEI, Verhuur, Vastgoedonderhoud en Sociaal beheer) hebben we een functiegericht en actueel aanbod van leergangen op verschillende niveaus. Deze ontwikkelen we altijd met ons uitgebreide netwerk van mensen met ervaring uit de praktijk. Wij hebben hierdoor altijd de opleiding die bij jou past. We spelen hierbij optimaal in op de praktijk en zorgen ervoor dat jij straks met een diploma op zak direct aan de slag kunt. Wil je gericht advies op welk niveau je het best kunt instromen, neem dan contact met ons op.

Docenten van topniveau

We zijn als Helix Academy trots op onze docenten. Zij ondergaan een uitgebreide selectieprocedure waarin zij onder andere een proeftraining verzorgen. Op deze manier garanderen wij de kwaliteit. De docenten zijn vanaf het eerste idee betrokken bij de ontwikkeling van ons aanbod. Onze docenten zijn specialist op hun vakgebied en kennen de sector. Naast docent zijn ze vaak actief in het werkveld waardoor ze zelf met alle actuele problematiek te maken krijgen. Deze ervaring krijg je tijdens de opleiding mee en kun je direct meenemen de praktijk in.

Leren van en met elkaar

Wij geloven in de kracht van het gezamenlijk leren. In deze leergang volg je daarom het hele programma met dezelfde groep mensen. Vanaf het eerste moment creëren we een veilige leeromgeving waarin je de ruimte krijgt om te luisteren en te delen. Hiervoor maken we gebruik van onder andere intervisie, waarbij iedereen zijn eigen casussen kan inbrengen en jij samen met je medecursisten kan leren.

Persoonlijke ontwikkeling

Om je optimaal voor te bereiden op de praktijk besteden we in deze leergang uitgebreid aandacht aan de ontwikkeling van de vaardigheden die je nodig hebt om je functie straks goed te kunnen uitvoeren. Naast alle kennis die je opdoet, werken we aan je persoonlijke ontwikkeling. In je intake kijken we al naar wat je persoonlijke leerdoelen zijn. Je kunt daarom bij vragen altijd contact opnemen met jouw opleidingsadviseur, je docenten of je coach.

Online Leeromgeving

Tijdens deze leergang krijgt je een persoonlijke inlog in onze online leeromgeving. Hiermee kun je buiten de cursusdagen om ook communiceren met je medecursisten en docenten. Ook helpt het je om je leerdoelen te bereiken. Je vindt op deze centrale plek al het voorbereidende werk en naslagwerk van de cursusdagen en kunt hier bijvoorbeeld ook je huiswerkopdrachten inleveren.

Programma

Deze opleiding is modulair opgebouwd. De onderwerpen die hierbij aan bod komen vind je hieronder terug.

Ontwikkelassessment

Voorafgaand aan het intakegesprek maak je een online ontwikkelassessment. Wij vinden het namelijk belangrijk om samen met jou te kijken naar je persoonlijke ontwikkeling. De uitslag van deze test geeft je in inzicht in je sterke- en ontwikkelpunten en gebruik je als input voor het bepalen jouw persoonlijke leerdoelen.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek met één van de coaches bespreek je jouw motivatie voor het volgen van deze opleiding. We kijken hier of er een match is tussen de cursist en de leergang en zorgen voor een soepele start van de leergang. Tevens bepaal je jouw persoonlijke leerdoelen.

Module Strategische en bestuurlijke besluitvorming
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Governance
 • Wat maakt een goede opdracht?
 • Organisatiedynamiek en organisatiepsychologie
Module Vastgoedfunctie en vastgoedbusinessmodellen
 • Managementrollen, hoofdprocessen vastgoedsturing en vastgoedproductie
 • De functie vastgoedregisseur nader uitgewerkt en gepositioneerd
 • Oefening positioneren eigen organisatie en inkoop- en samenwerkingsvormen
 • Integrale vastgoedbegroting en –planning, de ruggengraat van de vastgoedfunctie
 • Relatie met modelleren, varianten en scenario’s
Module Bewegen in het systemische veld
 • De transitie naar Resultaat Gericht Samenwerken en de menselijke factor
 • De systemische fenomenologische benadering
 • Systemische principes in relatie gebracht met de positie van de vastgoedregisseur
 • Aan de slag met systemisch waarnemen
 • Systemische interventies en het vergroten van persoonlijk perspectief
Module De rol van de vastgoedonderhoudsbedrijven (VGO)
 • Welke voordelen biedt Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor VGO’s?
 • Welke keuzes moeten deze bedrijven op strategisch niveau maken?
 • Wat zijn de consequenties voor onder andere bedrijfsvoering, personeelsmanagement en automatisering?
 • Wat mag van de opdrachtgever verwacht worden?
 • Welke stappen dient de organisatie te doorlopen?
Module Assetmanagement en vastgoedrekenen
 • Vastgoedsturing en assetmanagement
 • Vastgoedpiramide
 • Wat is er gebeurd met strategisch voorraadbeleid?
 • Vormgeving en plaats van assetmanagement
 • Mythe van een blauwdruk organogram
 • Onrendabele top versus rendementsdenken
 • Beleidswaarde en marktwaardemethodiek
 • Rendementen en ratio’s
Module De krachtige regisseur I
 • Contact maken
 • Vragen stellen en doorvragen
 • Gezamenlijk belang achterhalen
 • Overtuigen
 • Presenteren
Module Wendbaar werken met Agile en Scrum
 • Agile Manifesto
 • Basisprincipes scrum
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Meetings in het Scrum proces
 • Starten met Scrum in jouw organisatie
Module Vastgoed verduurzamen – bij ICDuBo in Rotterdam
 • Inzicht in duurzaamheidsmaatregelen en het brede thema duurzaamheid
 • Rondleiding bij IC DuBo
 • Van elkaar leren door praktijkvoorbeelden met elkaar te delen
 • Warmtepompen en laag temperatuur verwarming
 • Duurzame bouwonderdelen en installaties
Module Contractvormen en civiele kaders
 • Wat is een goed contract? De verschillende manieren van samenwerking en het juiste contract
 • De beginselen van het contractenrecht: goede trouw, redelijkheid en billijkheid
 • Het maken van de juiste risicoverdeling: wie is verantwoordelijk en waarvoor?
 • De selectie van een partner (aannemer, architect of adviseur)
 • De beginselen van het aanbestedingsrecht: wat is toegestaan?
 • Het faciliteren van de samenwerking door overleg en evaluatie gedurende de uitvoering
 • De verschillende manieren van geschillenbeslechting
Module Informatiemanagement en Vastgoed, van reactief naar proactief beheer en onderhoud van vastgoed
 • Basisbeginselen van informatiemanagement
 • De informatiepositie van de vastgoedbezitter
 • Beheersen van datakwaliteit
 • De digitalisatie van de vastgoedbezitter
Module De krachtige regisseur II
 • Het verschil tussen’ feedback geven en ontvangen’ en ‘aanspreken’
 • Delegeren en heldere afspraken maken, zodat je los kan laten.
 • Motiveren en inspireren
Module Processturing en procesoptimalisatie
 • Vastgoedprocessen dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud
 • Basisbeginselen Lean
 • Value stream mapping (waardestroomanalyse)
 • Continue procesverbetering
Praktijkopdracht

Onderdeel van deze leergang is het maken van een praktijkopdracht op tactisch-strategisch niveau. Je brengt voor jouw organisatie in kaart hoe de vastgoedsturing eruit ziet, wat de gewenste situatie voor een professionele samenwerking is en welke stappen er genomen kunnen worden om hier te komen. Je presenteert je bevindingen op de laatste cursusdag in het bijzijn van je leidinggevende(n) en medecursisten.

Coaching

Gedurende de leergang plan je samen met je coach op drie verschillende momenten een gesprek in. Tijdens deze gesprekken kijken we naar je persoonlijke leerdoelen en de voortgang die je hierin boekt.

Presentatie praktijkopdracht en diploma-uitreiking

De laatste dag ziet er als volgt uit:

 • Presentaties cursisten in bijzijn van leidinggevenden en medecursisten
 • Gezamenlijke afsluiting van de leergang
 • Diploma-uitreiking en borrel

Diploma

Deze leergang sluit je af met het diploma Vastgoedregisseur als je de praktijkopdracht en presentatie met een voldoende hebt afgerond. Helix Academy hanteert ook een aanwezigheids- en inspanningsplicht. Dit betekent dat we er vanuit gaan dat je iedere module aanwezig bent en een actieve bijdrage levert tijdens de cursusdagen.

Aan het einde van deze leergang ontvang je een diploma

Data en kosten

Hieronder vind je een overzicht van de data en kosten voor deze opleiding.

Kosten
Deelnamekosten
€ 7.345,00
Arrangementskosten
€ 1.120,00
Gratis: Boek 'De kracht van een goede opdracht' t.w.v. €39,-
€ 0,00
Alle kosten zijn exclusief BTW
Opleidingsdata

Staat de datum van jouw keuze hier niet bij? Schrijf je in op de wachtlijst en we nemen contact met je op zodra er een nieuwe datum bekend is.

Startdatum
Locatie
17 sep 2024 Voldoende plekken
Online, Nieuwegein, Rotterdam
Datum heeft doorgagarantie
Wachtlijst

Reviews

Helix Academy staat voor kwaliteit. Daarom evalueren we al onze opleidingen. Lees hier een aantal evaluaties terug.

Cursistreferentie
"ICDuBo is echt een snoepwinkel van verduurzaming. Daar wil je gewoon rondlopen en alles wat je ziet bespreken"
Remko Adema - Portefeuilleadviseur
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“Ik zocht nieuwe voeding voor samenwerking. De leergang Vastgoedregisseur had alle aspecten daarvoor.”
Madeleine Hamburg, teamleider reparaties Rochdale
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“De lessen zijn helder en er is ruimte om door praktijksituaties van elkaar te leren.”
Marloes Vinken, planvoorbereider Ons Huis
Lees volledige referentie
Cursistreferentie
“We zijn ons meer bewust geworden hoe bepaalde rollen en processen samenhangen.”
Anita Busio en Judith van Mil - Projectleider groot onderhoud - JOOST
Lees volledige referentie
Klantreferentie
"Je leert niet alleen wat je moet weten als Vastgoedregisseur, maar er wordt ook stil gestaan bij de ontwikkeling van essentiële competenties en vaardigheden."
Pieter Schinkel, projectleider Vastgoed bij Provides
Lees volledige referentie
John Donkers
Oosterpoort
8
De leergang Vastgoedregisseur was zeer interessant. Zeer duidelijke modules met inspirerende docenten. Veel geleerd van het maken van de praktijkopdracht waarbij je een zelf een onderzoeksvraag bedenkt, uitwerkt en presenteert gebaseerd op een issue wat speelt binnen je corporatie/bedrijf. Zou adviseren om als corporatie de leergang te volgen met de aannemer/ketenpartner om beide te leren dezelfde taal te spreken.
Pieter Schinkel
Provides
8
In de leergang vastgoedregisseur komt het gehele palet aan werkvelden, competenties en vaardigheden aan bod, die horen bij een vastgoedregisseur. Zowel de ontwikkeling van hard- en soft skills komen aan bod. Daarmee leer je niet alleen wat je moet weten als vastgoedregisseur, maar wordt ook stil gestaan bij de ontwikkeling van essentiële competenties en vaardigheden. De docenten staat duidelijk met hun voeten in de klei, waardoor de lesstof actueel en herkenbaar is en vaak direct toepasbaar in mijn eigen werkveld. Het viel af en toe nog wel op dat we deelnamen aan de eerste reeks van de herziene leergang. Er zaten enkele dubbelingen in de cursusdagen, wat duidelijk met docenten onderling niet was afgestemd (soms tot frustratie van docenten zelf). Geen schande, maar aandachtspuntje voor de volgende reek. De verdeling van de cursusdagen over de leergang is over het algemeen goed en logisch. Idealiter worden cursusdagen over soft skills afgewisseld met hard skills. Dat kan nog iets beter. De cursusdag over vastgoedbusinessmodellen en de vastgoedfunctie is een essentiële voor de praktijkopdracht en zou m.i. over twee dagen verdeeld mogen worden, zodat dit halverwege de leergang nogmaals aan bod komt. De trainingsdag over duurzaamheid in ICDuBO (mooi locatie!) zou op één dag kunnen, door alleen te focussen op de inhoud en techniek. Het deel over belangen en systeemvelden komt in andere leergangen ook al aan bod. Daarvoor hoeven we niet perse naar die locatie in Rotterdam komen. Samengevat zou ik deze leergang zeker aan anderen aanbevelen en heb ik veel geleerd en een mooie stap gezet in mijn gewenste en beoogde ontwikkeling.
Marinka den Hartog

Vrijblijvend advies

Wil je weten welke opleiding het best bij je past of hoe we een opleiding incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349, vraag de online opleidingsgids aan of vul het contactformulier in.

Vul contactformulier in