Onderwerpen

 • Leren omgaan met complexiteit
 • Analytisch leren werken
 • Communicatie richting huurders
 • Communicatie richting partners
 • Persoonlijke ontwikkeling

Sociaal beheer

In onze leerlijn Sociaal beheer bieden we vier leergangen aan. De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met innovatieve professionals uit het werkveld en zijn actueel en passend bij de praktijk.

Onderwerpen

 • Leren omgaan met complexiteit
 • Analytisch leren werken
 • Communicatie richting huurders
 • Communicatie richting partners
 • Persoonlijke ontwikkeling

Introductie

Sociaal beheer staat onder druk. Wat doet de corporatie en wat doet de gemeente? Wij vinden dat juist met sociaal beheer het verschil gemaakt kan worden door corporaties in de wijk. Maar wel anders dan we het gewend waren. Beter luisteren naar de huurder en meer de regie pakken in de samenwerken met partners. Dit staat centraal in de leerlijn sociaal beheer.

Leergangen

De leerlijn Sociaal beheer bestaat uit 4 leergangen op verschillende niveau’s.

Overzicht leerlijn

De leergangen zijn ingedeeld op verschillende niveaus, maar vormen wel een doorgaande lijn van mbo- naar hbo+-niveau. Dit betekent dat je steeds dieper op de inhoud ingaat. Daarnaast wordt het persoonlijk leiderschap steeds belangrijker en verwachten we een hogere mate van zelfstandigheid naarmate je een hoger niveau bereikt. Op de hogere niveaus krijg je een coach toegewezen waarmee je samen kijkt naar jouw leerproces en waar je je nog kunt ontwikkelen. Ook de intensiteit van de huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten zullen toenemen op de hogere niveaus. We vinden het belangrijk dat onze cursisten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voorafgaand aan de start van de leergang bespreken wij dan ook altijd samen met jou of de gekozen leergang een goede match is.

Persoonlijke ontwikkeling
Intake
Intake
Intake
Intake
Vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
Vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Persoonlijke effectiviteit
Vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Omgaan met weerstand en agressie
 • Presenteren
Vaardigheden
 • Communicatievaardigheden
 • Regisseren
 • Creatief denken
 • Presenteren
Intervisie
 • 2x begeleid
 • 1x zonder begeleiding
Coaching
 • 3 sessies
Coaching
 • 3 sessies
Coaching
 • 3 sessies
Ontwikkelassessment
 • OPQ persoonlijkheidsassessment
Ontwikkelassessment
 • OPQ persoonlijkheidsassessment
Systemisch werken
 • Inzicht in eigen plek en gedrag in organisatie
Kennis en inhoud
Jouw rol binnen de organisatie
 • Jouw rol in de wijk
Jouw rol binnen de organisatie
 • Rol en omgeving van de woonconsulent
Jouw rol binnen de organisatie
 • Jouw rol in het speelveld van woningcorporatie en vastgoedonderhoudsbedrijven
Jouw rol binnen de organisatie
 • Jouw rol in het speelveld van woningcorporaties en gemeenten
Netwerken en stakeholders
 • Netwerk in de wijk
Netwerk en stakeholders
 • Netwerk en stakeholders in het maatschappelijk veld
Netwerk en stakeholders
 • Netwerk en stakeholders bij renovatie en herstructureringstrajecten
Netwerk en stakeholders
 • Netwerk en stakeholders bij strategische vraagstukken in het sociale domein
Wet- en regelgeving
 • Basis huurrecht
Wet- en regelgeving
 • Basis huurrecht
Wet- en regelgeving
 • Wet- en regelgeving rondom renovatie- en herstructureringstrajecten
Wet- en regelgeving
 • Omgevingswet
Leefbaarheid
 • Leefbaarheid in de wijk
 • Wijkschouw
Leefbaarheid
 • Leefbaarheid in de wijk
 • Methoden voor wijkaanpak
Leefbaarheid
 • Onderzoek naar en interventies om leefbaarheid samen met partners te vergroten
Bewonersparticipatie
 • Concrete initiatieven in de wijk
 • Social design
Bewonersparticipatie
 • Samenwerken met bewoners bij projecten
 • Social design
Bewonersparticipatie
 • Strategische afwegingen bij bewonersparticipatie
 • Social design
Overlast en woonfraude
 • Overlast
 • Woonfraude
Overlast en woonfraude
 • Zware overlast
 • Woonfraude
 • Treiteraanpak
Techniek en vastgoed
 • Het bouwproces in beeld
Techniek en vastgoed
 • Vastgoedmanagement
Projecten en processen
 • Projectcommunicatie
Projecten en processen
 • Agile en Scrum
Duurzaamheid (IC DuBo)
 • Afwegingen duurzaamheid bij renovaties
 • gevolgen voor huurder en huurdersgedrag
Praktijkopdracht
Opdrachten
 • Voorbereidende opdrachten
Verslag
 • Schrijven van een wijkplan
Verslag
 • Schrijven van een verbetervoorstel van het bewonersbegeleidingsproces
Verslag
 • Schrijven van een strategisch verbetervoorstel voor gebiedsgericht werken
Presentatie
 • Mondelinge toelichting in de groep
Presentatie
 • Presentatie voor leidinggevenden en genodigden
Presentatie
 • Presentatie voor leidinggevenden en genodigden
Carla Loog

Vrijblijvend advies?

Wil je weten welke leergang het best bij je past of hoe we een leerlijn incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349 of neem contact op.

Neem contact met me op