Over Helix Academy

Helix Academy is dé opleider voor de gebouwde omgeving. Iedereen die zijn of haar kennis over huisvesting, gebouwbeheer en beheer en onderhoud van vastgoed e/o infra verder wil ontwikkelen, kan bij ons terecht voor een praktische cursus, leergang of workshop.

In de loop der jaren hebben we een duidelijke visie op leren ontwikkeld:

  • We stimuleren interactie tussen docent en deelnemers en deelnemers onderling zoveel mogelijk door inzet van  actieve werkvormen en beperkte groepsgrootte;
  • We werken met gekwalificeerde docenten met elk hun eigen specialisme én brede praktijkervaring vanuit het werkveld;
  • We organiseren lesprogramma’s op maat, door het afnemen van een uitgebreide intake met de opdrachtgever en de deelnemers voor de start van een opleidingstraject.
  • We zoeken zoveel als mogelijk naar aansluiting bij de praktijk; wij geloven in leren vanuit de praktijk en leren in de praktijk (ook na afloop van de lesdag);
  • We stimuleren coöperatief leren en stimuleren cursisten om van elkaar te leren door het uitwisselen van ervaringen.

Vrijwel alle opleidingen uit ons aanbod organiseren we meerdere keren per jaar als open inschrijving op een centrale locatie in het land. Daarnaast kunnen we alle opleidingen verzorgen als maatwerk incompany traject.

Voor wie?

Onze opleidingen zijn bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met het beheer van vastgoed of infra. Onze opleidingen zijn bijvoorbeeld zeer geschikt voor medewerkers bij gemeenten, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Maar ook medewerkers van facilitaire afdelingen, commercieel vastgoedbeheerders en verhuurders, projectontwikkelaars, medewerkers van financiële instellingen of aannemers en installatiebedrijven volgen regelmatig bij ons een opleiding.

ISO 9001 gecertificeerd

Helix Academy is ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat tonen we aan dat onze bedrijfsprocessen voldoen aan de gestelde normen en dat bij het ontwikkelen en organiseren van opleidingen onze focus ligt op kwaliteit, klanttevredenheid en continue verbetering.
Door het invoeren van kwaliteitsmanagement kunnen we in toenemende mate voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten, maar ook rekening houden met andere belanghebbenden in ons werkveld. Dit is belangrijk, omdat steeds meer opdrachtgevers ons weten te vinden voor de invulling van een opleidingstraject op maat.

Lid van NRTO

Helix Academy is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De NRTO is een brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Als lid hebben wij de gedragscode van de NRTO onderschreven. De beginselen in deze gedragscode zijn: het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, redelijkheids-, betrouwbaarheids- en het kenbaarheidsbeginsel.

Lees meer over ons team, onze docenten en kennispartners etc. op ‘Ons team

Meer informatie?

Meer informatie over onze opleidingen? Bekijk onze opleidingsgids of neem geheel vrijblijvend contact op met:

Harriët WalhoutHarriet Walhout
Directeur
 Helix Academy

06-12450526
hwalhout@helix.nl