Onderwerpen

 • Resultaat Gericht Samenwerken
 • Rollen en belangen
 • Wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid
 • Data
 • Communicatieve vaardigheden

Vastgoed­onderhoud

In onze leerlijn Vastgoedonderhoud bieden we drie leergangen aan op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. De opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met innovatieve professionals uit het werkveld en zijn actueel en passend bij de praktijk.

Onderwerpen

 • Resultaat Gericht Samenwerken
 • Rollen en belangen
 • Wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid
 • Data
 • Communicatieve vaardigheden

Introductie

Vastgoedbezitters staan voor een enorme opgave in de komende jaren. Om betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming te realiseren, zijn vernieuwende vormen van samenwerken tussen vastgoedbezitters en vastgoedonderhoudsbedrijven nodig. Dit is niet altijd even makkelijk en vraagt ander gedrag van iedereen. Want hoe richt je je onderhoudsprocessen dan in en hoe veranderen de rollen precies? Hoe stimuleer je innovatie en bouw je samen aan vertrouwen?

In samenwerking met voorlopers binnen de vastgoed- en onderhoudssector hebben wij drie leergangen ontwikkeld die je op verschillende niveaus op weg kunnen helpen. Vanuit de visie van Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) ga je samen met jouw medecursisten aan de slag om jouw nieuwe rol te ontdekken en eigen te maken.

Incompany

Op zoek naar een maatwerkopleiding? Vraag dan naar de mogelijkheden voor een incompany. In samenspraak kunnen wij de inhoud van de leergangen geheel afstemmen op uw de opleidingsbehoefte.

Leergangen

De leerlijn Vastgoedonderhoud bestaat uit 3 leergangen op verschillende niveau’s.
Vanuit de verschillende fases in het RGS-model gezien, heeft de leergang:

Vastgoedregisseur betrekking op fases 0 t/m 7 van het RGS-model
Projectleider RGS en planontwikkelaar betrekking op fases 1, 2 en 3 van het RGS-model
Kwaliteitstoetser betrekking op fases 4, 5 en 6 van het RGS-model

 

Overzicht leerlijn

De leergangen zijn op verschillende niveaus ingedeeld, maar vormen wel een doorgaande lijn van mbo- tot hbo+-niveau. De inhoud is op elkaar afgestemd. Bij de leergang ‘vastgoedregisseur’ komen meer de strategische afwegingen aan bod, bij de leergang kwaliteitstoetser leer meer hoe je dingen in de praktijk doet. Binnen de leergang RGS Projectleider/planontwikkelaar komt een combinatie van beide aan de orde. Binnen de leergangen RGS projectleider/planontwikkelaar en vastgoedregisseur wordt het persoonlijk leiderschap steeds belangrijker en verwachten we een hogere mate van zelfstandigheid van jou als deelnemer. Bij beide opleidingen word je gekoppeld aan een persoonlijke coach en wordt gewerkt met huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten. We vinden het belangrijk dat onze cursisten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Voorafgaand aan de start van de leergang kijken wij dan ook altijd samen met jou of de gekozen leergang een goede match is.

Persoonlijke ontwikkeling
Intake
Intake
Intake
Vaardigheden
 • Omgaan met weerstand
 • Rapporteren en communiceren
 • Vertrouwen opbouwen
Vaardigheden
 • Delegeren en aanspreken
 • Afspraken maken en loslaten
 • Feedback geven en ontvangen
Vaardigheden
 • Afspraken maken en loslaten
 • Relatiemanagement
 • Gezamenlijk belang achterhalen
Ontwikkelassessment
 • OPQ persoonlijkheidsassessment
Ontwikkelassessment (optioneel)
 • OPQ persoonlijkheidsassessment
Coaching
 • 3 sessies
Coaching (optioneel)
 • 2 sessies
Systemisch werken
 • Inzicht in eigen plek en gedrag in organisatie
Kennis en inhoud
Bedrijfs­kundig en RGS
 • Resultaat gericht samenwerken op uitvoerend niveau
 • begrijpen van werkprocessen woningcorporatie en vastgoedonderhoudsorganisatie
Bedrijfskunding en RGS
 • Resultaatgericht samenwerken middenkader
 • begrijpen van elkaars belangen
Wet en regelgeving
 • Toepassen van onderhoudscontract naar uitvoering
 • Normen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu
Wet en regelgeving
 • Contracten- en aanbestedingsrecht
 • Vergunningen
Vastgoed verduurzamen (IC DuBo)
 • Kwaliteit toetsen van toegepaste duurzaamheidsmaatregelen
Vastgoed verduurzamen
 • Toepassing duurzaamheid in onderhoudsmaatregelen
Programmering vastgoedonderhoud
 • Beoordeling van kwaliteit
 • Rapportage van uitgevoerd onderhoud
Programmering vastgoedonderhoud
 • Beoordeling van kwaliteit onderhoud
 • Inkoopvormen
 • Instandhouding versus verbetering
Assetmanagement en vastgoedrekenen
 • Basis vastgoedrekenen
 • lezen van berekeningen en maken van scenario’s
Project en procesmanagement
 • Scrum projectmanagement
Strategische en bestuurlijke besluitvorming
 • Bestuurlijke besluitvorming
 • Governance
Intervisie
 • Kennis opdoen en ervaringen delen over diverse, uiteenlopende onderwerpen waarmee je als vastgoedregisseur in een RGS-samenwerking te maken krijgt
Praktijkopdracht
Verslag
 • Gedurende de opleiding houd je je bezig met een praktijkopdracht waarbij je onderzoek doet naar de organisatie waarin jij werkzaam bent en je schrijft een onderzoeksverslag over de uitkomsten en bevindingen
Whitepaper
 • Samen met medecursist(en) werk je een beknopte adviesopdracht uit in een whitepaper
Presentatie
 • Mondelinge verantwoording over een verbeterslag met samenwerkingspartner binnen een concreet project
Presentatie
 • Presentatie voor leidinggevenden en medecursisten
Presentatie
 • Presentatie voor leidinggevenden en medecursisten
Harriet Walhout

Vrijblijvend advies?

Wil je weten welke opleiding het best bij je past of hoe we een opleiding incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349 of vul het contactformulier in.

Contact