Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Cursusduur

7 middag- en avondbijeenkomsten (14 dagdelen)

Locatie

Utrecht

Deze opleiding wordt gegeven vanuit samenwerking tussen Helix Academy en de Vastgoed Academy van BOB / KOB Opleidingen.

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces en het kunnen optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van Assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij; gemeenten, provincies, ministeries, Rijksvastgoed, energiebedrijven, waterschappen, aannemers, ingenieur- en adviesbureaus, woningcorporaties, VvE-beheer, commercieel vastgoed, zorgvastgoed.

Toelatingsvoorwaarden:

 • Hbo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld opleidingen Bouwkunde of Facilitymanagement) of tenminste 5 jaar ervaring in het vakgebied technisch beheer en onderhoud van vastgoed. En/of het met goed gevolg afleggen van de opleiding en het SCEV-examen voor ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ inclusief technische keuzemodulen en/of de opleiding en het SCEV-examen voor ‘Coördinator’.
 • Anders opgeleiden: toelating na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager.

Doel

In deze opleiding leer je:

 • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en de doelstellingen van de opdrachtgever.
 • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van onderhouds- en beheertaken.
 • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
 • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.
 • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
 • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.
 • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten definiëren.
 • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

Persoonlijk Assessment (Voorbereidingsopdracht)

Ter voorbereiding op de Opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed krijg je als kandidaat een Excel bestand met diverse vragen. Het doel van dit persoonlijk assessment is om op voorhand inzicht te verschaffen in de totale ins en outs van Asset- en onderhoudsmanagement. Daarnaast brengt het assessment jouw ambitie en ontwikkelingsbehoefte in beeld. Hierdoor krijg jij als deelnemer al zicht op de terminologie en inhoud en complexiteit van het speelveld ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Tevens krijgen de docenten inzicht in waar je staat en wat je ambitie is. Zij ondersteunen jou om hierin verder te ontwikkelen.

Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement (Middag + Avond)

Onderhoudsmanagement;
Ontwikkelingen en de impact op vastgoed;
Strategische waarde van vastgoed;
Onderhoudsbeleid en -sturing

Rapporteren en presenteren (Middag + Avond)

Theorie/aanpak voor mondelinge en schriftelijke presentatietechnieken ter voorbereiding voor het zelf schrijven van een ‘goed’ rapport en houden van een persoonlijke presentatie. Er wordt gewerkt met het door de docenten aangereikt materiaal en met de door jou zelf ingebrachte rapporten. Tijdens de vaardigheidstraining wordt met elkaar de rapportage doorgenomen aan de hand van jouw bevindingen die je individueel presenteert.

Vastgoedinformatiemanagement + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed (Middag + Avond)

Soorten vastgoedinformatie;

  • Vastgoedinformatie opzetten en beheren;
  • Vastgoeddossier;
  • Relevante wet- en regelgeving voor vastgoed;
  • Organiseren van integraal inzicht en opzetten van een veiligheidsrisicomanagement systeem;
  • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften en claims voorkomen.

Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik (Middag + Avond)

Werkwijze

Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding op de online leeromgeving van BOB-KOB.

Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed maakt hier deel van uit.

In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht. Er is veel ruimte voor het behandelen van de eigen praktijksituaties. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining gericht op rapporteren en presenteren.

De studiebelasting voor deze opleiding wordt geschat op 70 uur.

Afronding
De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. De opleiding kan worden afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting COMOG (Vereniging Consultants OnderhoudsManagement Onroerend Goed) Examens Vastgoed (zie www.scev.nl ).

Wanneer je de opleiding succesvol afsluit met een examen, waarvoor je je apart dient aan te melden bij SCEV, ontvang je het SCEV diploma ‘Adviseur’. Dit diploma biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Onderhoudskundig Adviseur.

Geslaagden ontvangen het SCEV certificaat ‘Adviseur’. Dit certificaat bied je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Adviseur (zie www.sertum.nl )

 

 • Voor wie

  De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn bij; gemeenten, provincies, ministeries, Rijksvastgoed, energiebedrijven, waterschappen, aannemers, ingenieur- en adviesbureaus, woningcorporaties, VvE-beheer, commercieel vastgoed, zorgvastgoed.

  Toelatingsvoorwaarden:

  • Hbo werk- en denkniveau (bijvoorbeeld opleidingen Bouwkunde of Facilitymanagement) of tenminste 5 jaar ervaring in het vakgebied technisch beheer en onderhoud van vastgoed. En/of het met goed gevolg afleggen van de opleiding en het SCEV-examen voor ‘Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud’ inclusief technische keuzemodulen en/of de opleiding en het SCEV-examen voor ‘Coördinator’.
  • Anders opgeleiden: toelating na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager.

 • Leerdoelen

  Doel

  In deze opleiding leer je:

  • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en de doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van onderhouds- en beheertaken.
  • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
  • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.
  • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
  • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.
  • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten definiëren.
  • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

 • Programma

  De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

  Persoonlijk Assessment (Voorbereidingsopdracht)

  Ter voorbereiding op de Opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed krijg je als kandidaat een Excel bestand met diverse vragen. Het doel van dit persoonlijk assessment is om op voorhand inzicht te verschaffen in de totale ins en outs van Asset- en onderhoudsmanagement. Daarnaast brengt het assessment jouw ambitie en ontwikkelingsbehoefte in beeld. Hierdoor krijg jij als deelnemer al zicht op de terminologie en inhoud en complexiteit van het speelveld ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Tevens krijgen de docenten inzicht in waar je staat en wat je ambitie is. Zij ondersteunen jou om hierin verder te ontwikkelen.

  Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement (Middag + Avond)

  Onderhoudsmanagement;
  Ontwikkelingen en de impact op vastgoed;
  Strategische waarde van vastgoed;
  Onderhoudsbeleid en -sturing

  Rapporteren en presenteren (Middag + Avond)

  Theorie/aanpak voor mondelinge en schriftelijke presentatietechnieken ter voorbereiding voor het zelf schrijven van een ‘goed’ rapport en houden van een persoonlijke presentatie. Er wordt gewerkt met het door de docenten aangereikt materiaal en met de door jou zelf ingebrachte rapporten. Tijdens de vaardigheidstraining wordt met elkaar de rapportage doorgenomen aan de hand van jouw bevindingen die je individueel presenteert.

  Vastgoedinformatiemanagement + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed (Middag + Avond)

  Soorten vastgoedinformatie;

   • Vastgoedinformatie opzetten en beheren;
   • Vastgoeddossier;
   • Relevante wet- en regelgeving voor vastgoed;
   • Organiseren van integraal inzicht en opzetten van een veiligheidsrisicomanagement systeem;
   • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften en claims voorkomen.

  Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik (Middag + Avond)

  Werkwijze

  Je hebt toegang tot alle informatie over de opleiding op de online leeromgeving van BOB-KOB.

  Het boek voor hoger onderwijs, Jellema deel 13; Asset- en onderhoudsmanagement Vastgoed maakt hier deel van uit.

  In de lessen wordt de theorie aan de hand van het studiemateriaal en presentaties besproken en toegelicht. Er is veel ruimte voor het behandelen van de eigen praktijksituaties. Tevens word je voorbereid op het examen en krijg je een communicatietraining gericht op rapporteren en presenteren.

  De studiebelasting voor deze opleiding wordt geschat op 70 uur.

  Afronding
  De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. De opleiding kan worden afgesloten met een examen dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting COMOG (Vereniging Consultants OnderhoudsManagement Onroerend Goed) Examens Vastgoed (zie www.scev.nl ).

  Wanneer je de opleiding succesvol afsluit met een examen, waarvoor je je apart dient aan te melden bij SCEV, ontvang je het SCEV diploma ‘Adviseur’. Dit diploma biedt je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Onderhoudskundig Adviseur.

  Geslaagden ontvangen het SCEV certificaat ‘Adviseur’. Dit certificaat bied je de mogelijkheid om je in te schrijven in het Sertum register Adviseur (zie www.sertum.nl )

   

 • Data & kosten

Klanten over onze Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)


Meer referenties