Masterclass asset- en onderhoudsmanagement vastgoed

Cursusduur

1 dag

Locatie

Zoetermeer

Deze masterclass wordt gegeven vanuit samenwerking tussen Helix Academy en de Vastgoed Academy van BOB / KOB Opleidingen

Heb je voldoende grip op de onderhoudsuitgaven en controle over lopende projecten en contracten? Ben je in staat om instandhoudingskosten en verbeteringen op lange termijn te plannen en te budgetteren? Weet je waar de risico’s liggen en wat het betekent om op waarde te sturen en richting te geven aan een vastgoed(beheer)organisatie?
Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens de Masterclass Asset- en onderhoudsmanagement. Tijdens deze Masterclass leer je op welke wijze je overzicht krijgt en wat ervoor nodig is om ‘in control’ te komen.

Deze masterclass geeft je op praktische wijze inzicht in de samenhang van normen voor processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht helpt je bij de ontwikkeling of optimalisering van een gedegen visie en kijk op assetmanagement voor de organisatie waarvoor jij werkzaam bent. In een interactieve bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen en inzichten gedeeld en besproken. Je krijgt handvatten aangereikt om vorm te geven aan de verdere ontwikkeling naar waardegestuurd vastgoedbeheer. Er is veel ruimte om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Norm voor waardegestuurd vastgoedbeheer
Medio 2022 wordt de nieuwe norm voor assetmanagement gepubliceerd, de NEN 8026 ‘Beleidsmatig kader voor het in stand houden van assets in de gebouwde omgeving’. Deze gaat de NTA 8026 voor Vastgoedsturing en Conditiemeting vervangen, een reeds jaren beproefde werkwijze voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Met de ontwikkeling van de norm NEN  8026 wordt er hard aan gewerkt om de populaire norm ‘NEN 2767 Conditiemeting’ op strategisch, tactisch en operationeel niveau te verbinden met de NEN-ISO 55000 normering voor assetmanagement. Waarden en doelen (assetmanagement doelstellingen) worden binnen de nieuwe norm NEN 8026 vertaald naar uitvoerbaar beleid door de koppeling te maken van ambitie en (kern)waarden van de organisatie naar de operationele uitvoering. De nieuwe norm geeft structuur bij het inrichten van een vastgoedorganisatie: hoe liggen de verantwoordelijkheden binnen de organisatie en hoe lopen de informatiestromen?

Deze masterclass is bedoeld voor personen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt je de eigen vastgoedorganisatie óf die van de opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -bestuurders, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoed. Ook voor toezichthouders e/o bestuurders is deze masterclass uitermate geschikt.

Deze Masterclass geeft op praktische wijze inzicht in de samenhang van diverse processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht kan je helpen bij de ontwikkeling of optimalisering van uw visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie

Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inzicht in de samenhang van diverse normen en processen in het speelveld assetmanagement;
 • Invulling geven aan de onderhoudsstrategie en het beleid in relatie tot vastgoedstrategie op korte en lange termijn en de duurzaamheidsambitie;
 • Inzicht in de eigen situatie in relatie tot belangen van stakeholders;
 • Vastgoedinformatiemanagement;
 • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens;
 • Zorg- en onderzoekplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften;
 • Vastgoedsturing op functionaliteit, risico’s en kosten;
 • Het belang van een ‘onderhouds-/prestatieniveau’ (conditie en risico’s) o.b.v. NEN 2767;
 • Ins- en outs rondom het uitbesteden van prestatiecontracten beheer en onderhoud als regieorganisatie.

Voorafgaand aan de masterclass krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om een (online) persoonlijk assessment in te vullen. Deze assessment geeft je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop de vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van gestelde ambities e/ o die van de organisatie.

Na afloop van de masterclass is het mogelijk om aanvullend (en tegen betaling) een  organisatieassessment af te leggen.

 • Voor wie

  Deze masterclass is bedoeld voor personen en organisaties die zoeken naar mogelijkheden om meer richting en sturing te kunnen geven aan de vastgoedbeheerorganisatie. Deze masterclass helpt je de eigen vastgoedorganisatie óf die van de opdrachtgever als beheerder te verbeteren en professionaliseren.

  Deze masterclass is bij uitstek geschikt voor; asset owners, vastgoeddirecteuren, -bestuurders, -eigenaren, -beheerders, facilitair managers, afdelingsmanagers, beleidsadviseurs, asset- en onderhoudsmanagers of consultants en adviseurs vastgoed. Ook voor toezichthouders e/o bestuurders is deze masterclass uitermate geschikt.

 • Leerdoelen

  Deze Masterclass geeft op praktische wijze inzicht in de samenhang van diverse processen binnen het speelveld van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Dit inzicht kan je helpen bij de ontwikkeling of optimalisering van uw visie en kijk op assetmanagement voor de eigen organisatie

 • Programma

  Tijdens deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Inzicht in de samenhang van diverse normen en processen in het speelveld assetmanagement;
  • Invulling geven aan de onderhoudsstrategie en het beleid in relatie tot vastgoedstrategie op korte en lange termijn en de duurzaamheidsambitie;
  • Inzicht in de eigen situatie in relatie tot belangen van stakeholders;
  • Vastgoedinformatiemanagement;
  • Tot stand komen integrale planvorming, budgettering en benchmarkgegevens;
  • Zorg- en onderzoekplicht in het kader van wetgeving, normen en voorschriften;
  • Vastgoedsturing op functionaliteit, risico’s en kosten;
  • Het belang van een ‘onderhouds-/prestatieniveau’ (conditie en risico’s) o.b.v. NEN 2767;
  • Ins- en outs rondom het uitbesteden van prestatiecontracten beheer en onderhoud als regieorganisatie.

  Voorafgaand aan de masterclass krijgen alle deelnemers de mogelijkheid om een (online) persoonlijk assessment in te vullen. Deze assessment geeft je inzicht in eventuele verschillen tussen de manier waarop de vastgoedorganisatie is ingericht ten opzichte van gestelde ambities e/ o die van de organisatie.

  Na afloop van de masterclass is het mogelijk om aanvullend (en tegen betaling) een  organisatieassessment af te leggen.

 • Data & kosten