Cursus NEN 2767 inspecteur (bouwkundig)

Cursusduur

4 dagen

Locatie

Utrecht / Gouda

Waardering

7.8
Gebaseerd op 237 reviews

Cursus NEN 2767 inspecteur (bouwkundig)

In deze cursus NEN 2767 Conditiemeten, gericht op personen die bouwkundige inspecties gaan uitvoeren, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767 bij inspecties aan gebouwen moet worden toegepast, hoe de inspectieresultaten verwerkt kunnen worden op de inspectieformulieren.

Aansluitend op deze cursus is het mogelijk via het SCEV deel te nemen aan het examen: NEN 2767 Inspecteur conform de Maatlat van Sertum 

Is een NEN 2767 opleiding iets voor jou?
Doe de check via onze opleidingswijzer (voor de discipline bouwkunde) en kijk welke opleiding het beste aansluit bij jouw vooropleiding en opleidingswensen.

Waarom conditiemeten?

Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouwdelen. De toepassing is sterk verbeterd doordat inspecteurs ook de risico’s van geconstateerde gebreken op basis van Bijlage D van de norm aangeven. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert.  Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of – manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Waarom Helix Academy?

Onze NEN 2767 cursus wordt gegeven door de adviseurs van Helix Technisch Advies. Helix heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe geïntegreerde norm NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Onze Helix-docenten zijn dan ook zeer goed op de hoogte van deze recente ontwikkelingen en zorgen ervoor dat onze opleidingen altijd actueel zijn.

Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen.

Voor personen die aansluitend op deze cursus wensen deel te nemen aan het SCEV-examen voor NEN 2767 Inspecteurs is bouwkundige basiskennis en materialenkennis vereist. Beschik je nog niet over basiskennis bouwkunde? Dan adviseren we je om eerst de cursus Elementaire Bouwkunde e/o de cursus Gebouwschades en Bouwgebreken te volgen (afhankelijk van het niveau van jouw vooropleiding en voorkennis). Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

 • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2019)
 • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
 • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
 • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
 • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)

Dag 1 

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting bij meerdere gebreken
 • Verzorgingsscore

Dag 2 Schadebeelden en gebrekenkennis (discipline bouwkunde) 

 • Herkennen van materialen, onderdelen en detaillering
 • Meest voorkomende bouwkundige gebreken
 • Kostenkengetallen en gemiddelde levensduren
 • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken
 • Huiswerkopdracht

Dag 3

 • Korte terugblik op dag 1 en 2
 • Praktijkinspecties op locatie (in koppels / trio’s)
 • Uitwerken van eigen inspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Dag 4 

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Evaluatie en afsluiting

 

Examen via SCEV en registratie bij Sertum

De opzet van deze cursus is dusdanig dat deze aansluit bij het examen voor NEN 2767 inspecteurs, afgenomen door SCEV. Nadat je dit examen succesvol hebt afgerond, krijg je toegang tot tot het Sertum-register voor NEN 2767 inspecteurs.

Aanmelden voor het examen, facturatie van examengelden en alle overige correspondentie omtrent dit examen en registratie in het register verlopen buiten Helix Academy om.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus ontvang je van ons een certificaat van deelname.

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Henk v Buuren - Beoordeling: 8/10
  Een mooie kijk op NEN 2676 waar je echt wat mee kunt met een praktijkgerichte docent met veel kennis op een goede locatie
 • Leon Rooimans - Beoordeling: 8/10
  .
 • Ronald Mul, Van der Borden Huur en Beheer - Beoordeling: 8/10
  IK heb de cursus NEN 2767 van Helix als professioneel ervaren. Het niveau van de docenten is goed en de kennis die overgebracht wordt sluit goed aan bij de praktijk. Een aanrader dus!
 • Ian Jung - Beoordeling: 8/10
  Prima ervaring. Kennis nemen ze je nooit af en met een informatieve cursus als deze kun je op meerdere vlakken je theoretische kennis versterken.
 • Peter Van doesburg - Beoordeling: 9/10
  Het is een goed verzorgde en duidelijke opleiding. Behalve dat de docenten kennis van zaken en praktijk hadden waren de locaties ook erg goed en prettig.
 • René Hendriksen - Beoordeling: 8/10
  Goede cursus met een juiste uitleg.
 • Ed Moret - Beoordeling: 8/10
  Grote stap op een nieuw gebied dag 5 rapporteren met wat we moeten gaan is wel groots met wat er van mij verwacht wordt maar we hebben nog 3 weken.
 • Gertjan Tichelaar, Van Dorp - Beoordeling: 8/10
  Een boeiende materie waarbij wij nu mooie en duidelijke tools hebben gekregen, zodat wij dit proces van A t/m Z goed kunnen oppakken en afronden.
 • Ide bruinink - Beoordeling: 9/10
  Goede cursusleider met veel kennis. Duidelijke uitleg over de opbouw van een NEN2767 inspectie.
 • H. Hooglander - Beoordeling: 8/10
  Opleiding als zeer positief bevonden.
 • RJGH Heijne, Strukton Rail - Beoordeling: 8/10
  De mensen die bij Helix werken zijn zeer begaan en deskundig. Het fijne is dat er ook ruimte is voor een open debat in de cursus die aansluit op onze dagelijkse praktijk.
 • Peter van Biesen, TU- Delft - Beoordeling: 7/10
  Het online les krijgen is absoluut niet mijn ding en vind dit ook niet prettig. Maar ondanks dat zeker het nodige op gestoken.
 • Jerry Aerts - Beoordeling: 9/10
  Een heel goed duidelijke training met aangepast woordgebruik en een goede natuurlijke interactie met elkaar. Heel goed om de training in 2 halve dagdelen op te delen.
 • Wouter Huylebroeck - Beoordeling: 8/10
  Het eerste deel waarin veel in vraag werd gesteld vond ik lastig. Mijn onzekerheid rond conditiemeting werd alleen maar groter. Blij dat ik het tweede deel toch nog heb meegedaan (ik had vakantie), hierin werd alles veel duidelijker. al bij al: het was leerrijk en interessant.
 • Gunter Joris, Stad Antwerpen - Beoordeling: 9/10
  Interessant en diepgaand.
 • W. Heylen - Beoordeling: 8/10
  Nuttige info en goede naslag om de job uit te voeren.
 • Berry Reijerkerk - Beoordeling: 8/10
  De praktijk dag was duidelijk, via teams is de cursus toch anders.
 • Peter Sorg, Infraspeed Maintenance BV - Beoordeling: 10/10
  De cursus was doelgericht, praktisch.
 • Ricky Benschop - Beoordeling: 7/10
  Informatief
 • Mark de Jong - Beoordeling: 8/10
  Veel geleerd in korte tijd. Helaas door sommige onderdelen snel gegaan vanwege tijdgebrek. Mathijs weet het erg goed te brengen. De praktijkdagen moeten helaas nog komen. Ik hoop dat ik niets vergeet en de structuur kan toepassen
 • Alex Brust, SSH - Beoordeling: 8/10
  Helder, duidelijke uitleg. Prettig, mede door beperkte groep deelnemers.
 • Mohammed, SSH - Beoordeling: 8/10
  Goed
 • Erno - Beoordeling: 7/10
  Goed
 • Rob van Oers, OTIS - Beoordeling: 9/10
  Zeer leerzaam, mede door training on the job met een deskundige docent
 • Michel Moreau, Total raffinaderij Antwerpen - Beoordeling: 9/10
  Ik heb heel wat geleerd op deze dagen. Op de eerste dag was het wel nog niet zo tastbaar en helemaal duidelijk. Dit was een berg theorie dat op u af komt. De praktijkdagen maakten wel veel duidelijk.
 • Anonymous - Beoordeling: 8/10
  Fijne ervaring, voel mij gemotiveerd om 16 juni voor het examen te gaan.
 • Pieter Kamp - Beoordeling: 8/10
  Goede balans tussen theoretische stof en praktische oefeningen
 • Leo Gasper - Beoordeling: 8/10
  ja was wel even intens na de eerste cursusdag, 2de cursusdag geeft rust en weet nu waar ik sta "in de opleiding" de cursus heeft tot laatste dag mijn volle aandacht.
 • Rob van Oers, OTIS - Beoordeling: 9/10
  Veel theorie, maar helaas weinig over mijn sector transport (liften). Hierdoor nog een aantal vragen die ik kan stellen tijdens de nog te volgen praktijkdagen.
 • Davy Verreck - Beoordeling: 8/10
  Prima training/cursus, met een goede uitleg.
 • Dennis Schoemaker, Veilig Vitaal Vastgoed - Beoordeling: 8/10
  Uitleg was helder. Wel veel stof in weinig tijd. Gevoelsmatig het idee dat we niet alles (goed) hebben kunnen behandelen.
 • Karim Aalili - Beoordeling: 6/10
  Cursus meer op installatie gebied, nu is het hoofdzaak bouwkundig
 • Marco Vermeulen, B&A Services bv - Beoordeling: 7/10
  Positief.
 • Farid - Beoordeling: 9/10
  Goed en leerzaam cursus. Vakbekwame docenten
 • Eddy Langeslag - Beoordeling: 8/10
  Prima en leerzame dag.
 • Barry Kanters, Sgs search - Beoordeling: 9/10
  Volledig, goed
 • Florine - Beoordeling: 8/10
  Intensieve dagen, theorie was pittig en veel in 1x, helemaal als je niet bekend bent met de NEN, maar wel heel leerzaam!
 • B. Glaudemans, SGS Search - Beoordeling: 9/10
  Mooie en leerzame locatie in Baarn
 • Koen Claassen, SGS Search - Beoordeling: 8/10
  Fijne snelle cursus die een klein inzicht geeft. Om echt verder te kunnen zal meer opleiding nodig zijn.
 • Christiaan Truitman - Beoordeling: 8/10
  Interessante dagen (theorie + praktijkdag) en een erg mooie locatie om te werken en oefenen tijdens de praktijkdag
 • Richard Belshof - Beoordeling: 7/10
  De eerste dag heel veel goede informatie ontvangen, in de loop van de middag ervoer ik dat ik niet veel info meer opnam.
 • Anonymous - Beoordeling: 9/10
  Goede en informatieve cursus
 • Ard Beerling, Aqus - Beoordeling: 8/10
  - Positief, middels een kleine groep veel interactie. - Leerzaam, praktijkgericht. - Redelijk aantal handvaten gekregen voor inspectiewerk, hoewel dit nog wel veel oefening vergt.
 • Ikos van den Brink - Beoordeling: 9/10
  Goede training veel geleerd
 • Anonymous - Beoordeling: 8/10
  Duidelijke beschrijving + praktische tips
 • Mario Schepers - Beoordeling: 8/10
  Cursus is voor mij zeer leerzaam geweest.
 • jafar - Beoordeling: 10/10
  Ik leer hoe meer ik ontdek, hoe weinig ik weet.
 • Aad van der Wel, WEKO service - Beoordeling: 7/10
  Echt een positieve vibe over gehouden aan de lessen.
 • Dhr. Kuttschreutter - Beoordeling: 6/10
  Docenten brengen het goed over en vakbekwaam. Jammer dat er geen softwarepakket gebruikt wordt.
 • Erick Kohl, Vrancken Business Solutions BV - Beoordeling: 9/10
  Zeer zinvolle en leerzame cursus!
 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen.

  Voor personen die aansluitend op deze cursus wensen deel te nemen aan het SCEV-examen voor NEN 2767 Inspecteurs is bouwkundige basiskennis en materialenkennis vereist. Beschik je nog niet over basiskennis bouwkunde? Dan adviseren we je om eerst de cursus Elementaire Bouwkunde e/o de cursus Gebouwschades en Bouwgebreken te volgen (afhankelijk van het niveau van jouw vooropleiding en voorkennis). Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

  • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2019)
  • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
  • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
  • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
  • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)

 • Programma

  Dag 1 

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
  • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting bij meerdere gebreken
  • Verzorgingsscore

  Dag 2 Schadebeelden en gebrekenkennis (discipline bouwkunde) 

  • Herkennen van materialen, onderdelen en detaillering
  • Meest voorkomende bouwkundige gebreken
  • Kostenkengetallen en gemiddelde levensduren
  • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken
  • Huiswerkopdracht

  Dag 3

  • Korte terugblik op dag 1 en 2
  • Praktijkinspecties op locatie (in koppels / trio’s)
  • Uitwerken van eigen inspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Dag 4 

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Evaluatie en afsluiting

   

  Examen via SCEV en registratie bij Sertum

  De opzet van deze cursus is dusdanig dat deze aansluit bij het examen voor NEN 2767 inspecteurs, afgenomen door SCEV. Nadat je dit examen succesvol hebt afgerond, krijg je toegang tot tot het Sertum-register voor NEN 2767 inspecteurs.

  Aanmelden voor het examen, facturatie van examengelden en alle overige correspondentie omtrent dit examen en registratie in het register verlopen buiten Helix Academy om.

  Certificaat
  Na het afronden van deze cursus ontvang je van ons een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Reviews
  • Henk v Buuren - Beoordeling: 8/10
   Een mooie kijk op NEN 2676 waar je echt wat mee kunt met een praktijkgerichte docent met veel kennis op een goede locatie
  • Leon Rooimans - Beoordeling: 8/10
   .
  • Ronald Mul, Van der Borden Huur en Beheer - Beoordeling: 8/10
   IK heb de cursus NEN 2767 van Helix als professioneel ervaren. Het niveau van de docenten is goed en de kennis die overgebracht wordt sluit goed aan bij de praktijk. Een aanrader dus!
  • Ian Jung - Beoordeling: 8/10
   Prima ervaring. Kennis nemen ze je nooit af en met een informatieve cursus als deze kun je op meerdere vlakken je theoretische kennis versterken.
  • Peter Van doesburg - Beoordeling: 9/10
   Het is een goed verzorgde en duidelijke opleiding. Behalve dat de docenten kennis van zaken en praktijk hadden waren de locaties ook erg goed en prettig.
  • René Hendriksen - Beoordeling: 8/10
   Goede cursus met een juiste uitleg.
  • Ed Moret - Beoordeling: 8/10
   Grote stap op een nieuw gebied dag 5 rapporteren met wat we moeten gaan is wel groots met wat er van mij verwacht wordt maar we hebben nog 3 weken.
  • Gertjan Tichelaar, Van Dorp - Beoordeling: 8/10
   Een boeiende materie waarbij wij nu mooie en duidelijke tools hebben gekregen, zodat wij dit proces van A t/m Z goed kunnen oppakken en afronden.
  • Ide bruinink - Beoordeling: 9/10
   Goede cursusleider met veel kennis. Duidelijke uitleg over de opbouw van een NEN2767 inspectie.
  • H. Hooglander - Beoordeling: 8/10
   Opleiding als zeer positief bevonden.
  • RJGH Heijne, Strukton Rail - Beoordeling: 8/10
   De mensen die bij Helix werken zijn zeer begaan en deskundig. Het fijne is dat er ook ruimte is voor een open debat in de cursus die aansluit op onze dagelijkse praktijk.
  • Peter van Biesen, TU- Delft - Beoordeling: 7/10
   Het online les krijgen is absoluut niet mijn ding en vind dit ook niet prettig. Maar ondanks dat zeker het nodige op gestoken.
  • Jerry Aerts - Beoordeling: 9/10
   Een heel goed duidelijke training met aangepast woordgebruik en een goede natuurlijke interactie met elkaar. Heel goed om de training in 2 halve dagdelen op te delen.
  • Wouter Huylebroeck - Beoordeling: 8/10
   Het eerste deel waarin veel in vraag werd gesteld vond ik lastig. Mijn onzekerheid rond conditiemeting werd alleen maar groter. Blij dat ik het tweede deel toch nog heb meegedaan (ik had vakantie), hierin werd alles veel duidelijker. al bij al: het was leerrijk en interessant.
  • Gunter Joris, Stad Antwerpen - Beoordeling: 9/10
   Interessant en diepgaand.
  • W. Heylen - Beoordeling: 8/10
   Nuttige info en goede naslag om de job uit te voeren.
  • Berry Reijerkerk - Beoordeling: 8/10
   De praktijk dag was duidelijk, via teams is de cursus toch anders.
  • Peter Sorg, Infraspeed Maintenance BV - Beoordeling: 10/10
   De cursus was doelgericht, praktisch.
  • Ricky Benschop - Beoordeling: 7/10
   Informatief
  • Mark de Jong - Beoordeling: 8/10
   Veel geleerd in korte tijd. Helaas door sommige onderdelen snel gegaan vanwege tijdgebrek. Mathijs weet het erg goed te brengen. De praktijkdagen moeten helaas nog komen. Ik hoop dat ik niets vergeet en de structuur kan toepassen
  • Alex Brust, SSH - Beoordeling: 8/10
   Helder, duidelijke uitleg. Prettig, mede door beperkte groep deelnemers.
  • Mohammed, SSH - Beoordeling: 8/10
   Goed
  • Erno - Beoordeling: 7/10
   Goed
  • Rob van Oers, OTIS - Beoordeling: 9/10
   Zeer leerzaam, mede door training on the job met een deskundige docent
  • Michel Moreau, Total raffinaderij Antwerpen - Beoordeling: 9/10
   Ik heb heel wat geleerd op deze dagen. Op de eerste dag was het wel nog niet zo tastbaar en helemaal duidelijk. Dit was een berg theorie dat op u af komt. De praktijkdagen maakten wel veel duidelijk.
  • Anonymous - Beoordeling: 8/10
   Fijne ervaring, voel mij gemotiveerd om 16 juni voor het examen te gaan.
  • Pieter Kamp - Beoordeling: 8/10
   Goede balans tussen theoretische stof en praktische oefeningen
  • Leo Gasper - Beoordeling: 8/10
   ja was wel even intens na de eerste cursusdag, 2de cursusdag geeft rust en weet nu waar ik sta "in de opleiding" de cursus heeft tot laatste dag mijn volle aandacht.
  • Rob van Oers, OTIS - Beoordeling: 9/10
   Veel theorie, maar helaas weinig over mijn sector transport (liften). Hierdoor nog een aantal vragen die ik kan stellen tijdens de nog te volgen praktijkdagen.
  • Davy Verreck - Beoordeling: 8/10
   Prima training/cursus, met een goede uitleg.
  • Dennis Schoemaker, Veilig Vitaal Vastgoed - Beoordeling: 8/10
   Uitleg was helder. Wel veel stof in weinig tijd. Gevoelsmatig het idee dat we niet alles (goed) hebben kunnen behandelen.
  • Karim Aalili - Beoordeling: 6/10
   Cursus meer op installatie gebied, nu is het hoofdzaak bouwkundig
  • Marco Vermeulen, B&A Services bv - Beoordeling: 7/10
   Positief.
  • Farid - Beoordeling: 9/10
   Goed en leerzaam cursus. Vakbekwame docenten
  • Eddy Langeslag - Beoordeling: 8/10
   Prima en leerzame dag.
  • Barry Kanters, Sgs search - Beoordeling: 9/10
   Volledig, goed
  • Florine - Beoordeling: 8/10
   Intensieve dagen, theorie was pittig en veel in 1x, helemaal als je niet bekend bent met de NEN, maar wel heel leerzaam!
  • B. Glaudemans, SGS Search - Beoordeling: 9/10
   Mooie en leerzame locatie in Baarn
  • Koen Claassen, SGS Search - Beoordeling: 8/10
   Fijne snelle cursus die een klein inzicht geeft. Om echt verder te kunnen zal meer opleiding nodig zijn.
  • Christiaan Truitman - Beoordeling: 8/10
   Interessante dagen (theorie + praktijkdag) en een erg mooie locatie om te werken en oefenen tijdens de praktijkdag
  • Richard Belshof - Beoordeling: 7/10
   De eerste dag heel veel goede informatie ontvangen, in de loop van de middag ervoer ik dat ik niet veel info meer opnam.
  • Anonymous - Beoordeling: 9/10
   Goede en informatieve cursus
  • Ard Beerling, Aqus - Beoordeling: 8/10
   - Positief, middels een kleine groep veel interactie. - Leerzaam, praktijkgericht. - Redelijk aantal handvaten gekregen voor inspectiewerk, hoewel dit nog wel veel oefening vergt.
  • Ikos van den Brink - Beoordeling: 9/10
   Goede training veel geleerd
  • Anonymous - Beoordeling: 8/10
   Duidelijke beschrijving + praktische tips
  • Mario Schepers - Beoordeling: 8/10
   Cursus is voor mij zeer leerzaam geweest.
  • jafar - Beoordeling: 10/10
   Ik leer hoe meer ik ontdek, hoe weinig ik weet.
  • Aad van der Wel, WEKO service - Beoordeling: 7/10
   Echt een positieve vibe over gehouden aan de lessen.
  • Dhr. Kuttschreutter - Beoordeling: 6/10
   Docenten brengen het goed over en vakbekwaam. Jammer dat er geen softwarepakket gebruikt wordt.
  • Erick Kohl, Vrancken Business Solutions BV - Beoordeling: 9/10
   Zeer zinvolle en leerzame cursus!