Cursus NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs

Cursusduur

3 dagen

Locatie

Utrecht / Gouda

In deze cursus NEN 2767 Conditiemeten, gericht op personen die bouwkundige inspecties gaan uitvoeren, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767 bij inspecties aan gebouwen moet worden toegepast en hoe de resultaten van de conditiemeting kunnen worden verwerkt tot een betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Waarom conditiemeten?
Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouwdelen. De toepassing is sterk verbeterd doordat inspecteurs ook de risico’s van geconstateerde gebreken op basis van Bijlage D van de norm aangeven. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert.  Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of – manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Waarom Helix Academy?
Onze NEN 2767 cursus wordt gegeven door de adviseurs van Helix Technisch Advies. Helix heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe geïntegreerde norm NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Onze Helix-docenten zijn dan ook zeer goed op de hoogte van deze recente ontwikkelingen en zorgen ervoor dat onze opleidingen altijd actueel zijn.

 

Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen. De cursus NEN 2767 is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

 

Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

 • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2017)
 • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
 • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
 • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
 • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)

Dag 1

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting bij meerdere gebreken
 • Verzorgingsscore

Dag 2

 • Korte terugblik op dag 1
 • Praktijkinspectie op locatie (in koppels / trio’s)
 • Uitwerken eigen inspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Dag 3

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Evaluatie en afsluiting

Optioneel: Examen

Ter afronding van de cursus NEN 2767 bieden we je de mogelijkheid om een examen af te leggen. Na het succesvol afronden van dit examen ontvang je een diploma van Helix Academy, waarmee je kunt aantonen de lesstof goed onder de knie te hebben en daarmee zelfstandig een NEN 2767 inspectie kunt uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

Certificaat
Wanneer je geen examen doet ontvang je na het afronden van deze cursus een certificaat van deelname.

 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen. De cursus NEN 2767 is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

   

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten inspecteurs gebouwen:

  • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767-1 (versie 2017)
  • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
  • Kun je op een eenduidige manier de bouw- of installatiedelen inventariseren
  • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767-1
  • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767-1)

 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
  • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting bij meerdere gebreken
  • Verzorgingsscore

  Dag 2

  • Korte terugblik op dag 1
  • Praktijkinspectie op locatie (in koppels / trio’s)
  • Uitwerken eigen inspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Dag 3

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Evaluatie en afsluiting

  Optioneel: Examen

  Ter afronding van de cursus NEN 2767 bieden we je de mogelijkheid om een examen af te leggen. Na het succesvol afronden van dit examen ontvang je een diploma van Helix Academy, waarmee je kunt aantonen de lesstof goed onder de knie te hebben en daarmee zelfstandig een NEN 2767 inspectie kunt uitvoeren. Klik hier voor meer informatie.

  Certificaat
  Wanneer je geen examen doet ontvang je na het afronden van deze cursus een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

Klanten over onze Cursus NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs

"De cursus NEN 2767 biedt een fijne combi tussen theorie en praktijk. De docent is erg enthousiast en geeft op een zeer interactieve manier de training."


"Prima cursus NEN 2767 over de basisprincipes van de NEN 2767. De cursus én de docent krijgen van mij een 8!"


"Tijdens de cursus is er goede afwisseling tussen theoretische kennis opdoen en praktijkoefeningen.
De trainer is een man met veel praktijkervaring"


Meer referenties