Cursus Gebouwschade en Bouwgebreken

Cursusduur

3 dagen

Locatie

Utrecht

Iedereen die werkzaam is binnen het vakgebied Beheer en Onderhoud komt ze regelmatig tegen in vele soorten en maten: gebouwschades en/of bouwgebreken. Het constateren van een gebrek is één ding, maar als gevolg waarvan is dit gebrek eigenlijk ontstaan? Welke risico’s brengt het voortduren van het gebrek met zich mee? En op welke manier kan de schade of het gebrek hersteld worden? Het antwoord op deze vragen kan voor jou als gebouwbeheerder erg waardevol zijn bij het nemen van passende maatregelen.

Speciaal voor medewerkers binnen het werkveld Beheer en Onderhoud heeft Helix Academy de cursus ‘Gebouwschade en Bouwgebreken’ ontwikkeld. Aansluitend op de kennisbehoefte bij deze doelgroep wordt de schade- en gebrekenproblematiek tijdens de cursus niet behandeld vanuit het perspectief ‘voorkomen van mogelijke schade’, maar vanuit het perspectief ‘constateren van gebreken’.

De cursus start met een brede, algemene oriëntatie op gebouwschades, waarbij de bouwfysische- en technische aspecten worden behandeld. Daarna komen gedurende de cursusdagen alle mogelijke schadebeelden aan de orde, gekoppeld aan hun positie in de gebouwschil. Hierbij komen steeds dezelfde vragen naar voren:

Geconstateerde schade Waarneming: Wat zien we precies?
Oorzaak schade Onderzoek: Welk onderzoek precies?
Gevolgschade Risico: Welke risico’s zijn er precies?
Oplossing: Herstel: Hoe is herstel mogelijk?

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om gebouwschades waar te nemen, op risico’s te interpreteren én heb je voldoende kennis opgedaan om de juiste inschatting te maken wanneer nader gespecialiseerd onderzoek door derden noodzakelijk is.

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die werkzaam zijn binnen het werkveld Beheer en Onderhoud bij bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties, vastgoedbeheerder etc. De cursus vormt een logisch vervolg op onze cursus Elementaire Bouwkunde en een waardevolle voorbereiding op de Leergang Onderhoudskundig inspecteur Vastgoed (bouwkunde) en cursus NEN 2767 inspecteurs bouwkundig en de Leergang Integraal Inspecteur / Adviseur BOEI.

Na het volgen van de cursus ‘Gebouwschades en Bouwgebreken’ ben je in staat om gebouwschades te herkennen en ben je een betere gesprekspartner inzake gebouwschade-problematiek:

 • Ben je een eerste aanspreekpunt voor eigenaren, derden zoals bewoners, opdrachtgevers en andere betrokkenen.
 • Kun je een gefundeerde bijdrage leveren aan een analyse van een gebouwschade of bouwgebrek;
 • Kun je een gemotiveerde en onderbouwde inbreng leveren aan de discussie rondom een geconstateerde bouwschade of bouwgebrek en het mogelijk herstel hiervan;
 • Ben je in staat voor veel voorkomende bouwschades en bouwgebreken een uitspraak doen t.a.v. waarneming, onderzoek, risico en herstel.

Dag 1

 • Algemene inleiding
 • Bouwfysische aspecten * Vormveranderingen
  • Oorzaken vormveranderingen
   • Temperatuursveranderingen
   • Verandering in belasting
   • Verandering in vochtgehalte
   • Chemische reacties
 • Kelders
  • Mogelijke problemen bij kelder
  • Maatregelen bij problemen bij kelders
 • Funderingen
  • Mogelijke problemen bij funderingen
  • Oorzaken problemen bij fundering
  • Maatregelen bij funderingsproblemen
  • Funderingsherstel
  • Bevingsschade

Dag 2

 • Vloeren en begane grond
  • Problemen bij verschillende vloertypes
  • Aandachtspunten bij inspectie van houten vloeren en steenachtige vloeren
  • Problemen bij kruipruimte en preventieve maatregelen
 • Gevels en scheurvorming
  • Oorzaken scheurvorming
  • Analyseren scheurpatroon
  • Gevelvervuiling – oorzaken en preventie
  • Gevels restaureren, reinigen en impregneren (hydrofoberen)

Dag 3

 • Vocht
  • Soorten vochtproblemen
  • Vocht problemen en behandeling
  • Vochtproblemen en impact op de gezondheid
 • Houtrot en schimmels
 • Platte en hellende daken
  • Meest voorkomende problemen bij platte en hellende daken
  • Aandachtspunten en oplossingsrichtingen

Certificaat
Na het afronden van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Voor wie

  Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die werkzaam zijn binnen het werkveld Beheer en Onderhoud bij bijvoorbeeld gemeenten, woningcorporaties, vastgoedbeheerder etc. De cursus vormt een logisch vervolg op onze cursus Elementaire Bouwkunde en een waardevolle voorbereiding op de Leergang Onderhoudskundig inspecteur Vastgoed (bouwkunde) en cursus NEN 2767 inspecteurs bouwkundig en de Leergang Integraal Inspecteur / Adviseur BOEI.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van de cursus ‘Gebouwschades en Bouwgebreken’ ben je in staat om gebouwschades te herkennen en ben je een betere gesprekspartner inzake gebouwschade-problematiek:

  • Ben je een eerste aanspreekpunt voor eigenaren, derden zoals bewoners, opdrachtgevers en andere betrokkenen.
  • Kun je een gefundeerde bijdrage leveren aan een analyse van een gebouwschade of bouwgebrek;
  • Kun je een gemotiveerde en onderbouwde inbreng leveren aan de discussie rondom een geconstateerde bouwschade of bouwgebrek en het mogelijk herstel hiervan;
  • Ben je in staat voor veel voorkomende bouwschades en bouwgebreken een uitspraak doen t.a.v. waarneming, onderzoek, risico en herstel.

 • Programma

  Dag 1

  • Algemene inleiding
  • Bouwfysische aspecten * Vormveranderingen
   • Oorzaken vormveranderingen
    • Temperatuursveranderingen
    • Verandering in belasting
    • Verandering in vochtgehalte
    • Chemische reacties
  • Kelders
   • Mogelijke problemen bij kelder
   • Maatregelen bij problemen bij kelders
  • Funderingen
   • Mogelijke problemen bij funderingen
   • Oorzaken problemen bij fundering
   • Maatregelen bij funderingsproblemen
   • Funderingsherstel
   • Bevingsschade

  Dag 2

  • Vloeren en begane grond
   • Problemen bij verschillende vloertypes
   • Aandachtspunten bij inspectie van houten vloeren en steenachtige vloeren
   • Problemen bij kruipruimte en preventieve maatregelen
  • Gevels en scheurvorming
   • Oorzaken scheurvorming
   • Analyseren scheurpatroon
   • Gevelvervuiling – oorzaken en preventie
   • Gevels restaureren, reinigen en impregneren (hydrofoberen)

  Dag 3

  • Vocht
   • Soorten vochtproblemen
   • Vocht problemen en behandeling
   • Vochtproblemen en impact op de gezondheid
  • Houtrot en schimmels
  • Platte en hellende daken
   • Meest voorkomende problemen bij platte en hellende daken
   • Aandachtspunten en oplossingsrichtingen

  Certificaat
  Na het afronden van deze opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.