Referentie kennismakingscursus inspecties volgens NEN 2767 & BOEI - Driton Binaku

Het docententeam op locatie bij de Hartelkering ter voorbereiding op de praktijkdagen

Na een gedegen voorbereiding door het docententeam startte eind oktober 2019 een groep van 19 medewerkers van Rijkswaterstaat met een kennismakingscursus inspecties volgens NEN 2767 & BOEI.

De deelnemers zijn objectbeheerders, werkzaam binnen de afdeling Stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat regio West-Nederland Zuid en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietkering. Vrijwel alle onderhoudsinspecties aan de waterkeringen, zowel civiel technisch, bouwkundig als installatietechnisch, worden uitgevoerd door aannemers. In het kader van kennisbehoud binnen de eigen organisatie acht Rijkswaterstaat het van belang dat de objectbeheerders beschikken over basiskennis van de NEN 2767- en BOEI-methodiek voor het uitvoeren van schouwingen en inspecties. Hieruit ontstond de behoefte aan een opleiding op dit vlak.

Programma op maat

Driton Binaku, objectbeheerder van de Hartelkering en initiator van de opleiding, vertelt: ‘In samenspraak met Helix Academy en de Hogeschool Utrecht stelden we een opleidingsprogramma op, speciaal ontwikkeld voor de waterkeringen. Tijdens de 12-daagse opleiding kregen we uitgebreide uitleg over de NEN 2767- en BOEI systematiek, verdeeld over theorie- en praktijklessen. Vóór de start van de opleiding organiseerden we een uitgebreid intakegesprek met de betrokken docenten en bezochten we één van de waterkeringen, die tijdens de praktijkdagen gebruikt zou worden als ‘oefenobject’.

Betere sparringpartner

De meer uitgebreide systematiek volgens de BOEI geeft naast de technische staat van onderhoud ook inzicht in o.a. de aspecten brandveiligheid en het voldoen aan wet- en regelgeving. Hoewel de BOEI-systematiek oorspronkelijk is ontwikkeld voor toepassing bij gebouwen is Driton positief over het gebruik hiervan voor infra-objecten zoals waterkeringen: ‘Een BOEI-inspectie levert waardevolle informatie op, op basis waarvan we heel gericht kunnen sturen en budgetteren. Met de opgedane kennis zijn wij als objectbeheerders beter in staat de uitkomsten uit inspectierapporten te interpreteren en hierover op gelijkwaardig niveau te communiceren met leveranciers of aannemers. Door de cursus praten we als het ware dezelfde taal en worden we een nog betere sparringpartner voor de marktpartijen. Wellicht stimuleert dit de marktpartijen om de BOEI-methodiek te omhelzen!’

Vrijblijvend advies

Ook belangstelling voor een incompanytraject binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee. Bel naar 0182 – 682 349 of laat je gegevens achter.

Vul aanvraagformulier in