Klantcase Haag Wonen

In de afgelopen jaren volgde de veranderingen in het vak van verhuur elkaar snel op. Hier kregen ook de verhuurconsulenten van Haag Wonen mee te maken.

Naast inhoudelijke wijzigingen in het vakgebied, kregen ze ook te maken met reorganisaties en hogere eisen aan vastlegging en verantwoording (van bv. inkomensgegevens). In juni 2016 wilde het management van Haag Wonen deze verhuurconsulenten een traject bieden om de samenhang van de wijzigingen te begrijpen. Daarnaast wilde Haag Wonen weer meer ruimte geven aan de verhuurconsulenten om hun eigen afwegingen te maken, en input te geven voor het beleid.

Haag Wonen vond het belangrijk dat de verhuurconsulenten zelf regie zouden nemen over hun ontwikkeling, dus dat het echt hun traject zou zijn. Omdat dit geen standaard opleiding is, heeft Haag Wonen Helix Academy (voorheen HabiTask) gevraagd hierover mee te denken. Samen met de manager wonen en wijken, de wijkteamleiders en de teamleider onderhoud is een traject opgezet, waar inspiratie, actualiteiten en persoonlijke ontwikkeling centraal stonden. Het traject werd december 2016 afgesloten met een kennistoets, praktijkassessment en loopbaangesprek. Hiervoor is gekozen, om de verhuurconsulenten zoveel mogelijk inzicht te geven waar ze staan, en hoe ze zich verder zouden kunnen ontwikkelen.

Met de manager wonen en wijken en de wijkteamleiders kijken we terug op het traject.

Wat hebben zij gehoord van de verhuurconsulenten?

“De medewerkers waren erg enthousiast. Dingen vielen op hun plek. Bijvoorbeeld na de training assetmanagement gingen de verhuurconsulenten beter begrijpen waartoe ze bijdragen. Door hier even rust voor te nemen en wat langer met elkaar hierover na te denken, gingen ze het grotere plaatje van de woningcorporatie beter zien. Daarnaast was het ook een bevestiging dat ze een aantal dingen al goed deden, dat geeft ook zelfvertrouwen. Er was vooral veel waardering voor de praktijkgerichtheid van de docenten. We zien dat de verhuurconsulenten nu ook meer kennis delen met elkaar.”

Voor Helix Academy (voorheen HabiTask) was dit een prachtig voorbeeld van de verandering die we bij meer corporaties zien, namelijk dat corporaties weer meer de professionaliteit van hun medewerkers leidend laten zijn, in plaats van wat moet. En het heeft ons de gelegenheid gegeven om intensief met de klant op te trekken. Haag Wonen heeft ons veel vertrouwen gegeven, door ons in hoge mate de opbouw van het traject te laten vormgeven. Of zoals ze zelf zeiden:

“Wij legden de situatie op tafel, en jullie hebben er een perfect ontwikkeltraject van gemaakt.”

Wat zeiden de verhuurconsulenten over de trainingen?

“De trainingen waren duidelijk, erg interessant, een goed gebracht verhaal. De docenten wisten ingewikkelde kwesties iets simpeler te maken.”

“De zelfreflectie was erg interessant, feedback ontvangen en geven was super, de tijd ging erg hard. De docent was respectvol en duidelijk.”

“De kennis werd al toegepast, maar het is goed om het opnieuw te horen. En leuk om meer over de achtergronden van bv. inkomensregistratie en passend toewijzen te weten. De docent was erg boeiend.”

Vrijblijvend advies

Ook belangstelling voor een incompanytraject binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee. Bel naar 0182 – 682 349 of laat je gegevens achter.

Vul aanvraagformulier in