PE-verplichting vanuit Hobéon

PE-verplichting vanuit Hobéon
Per 28 juni 2021 is de vernieuwde Hobéon-regeling Permanente Educatie van kracht als onderdeel van de regeling Certificatiesysteem Onderhoudskundige Vastgoed.

Binnen deze regeling dient een certificaathouder dient per jaar 12 PE-punten te behalen. De helft van het aantal PE-punten (6 PE-punten) dient jaarlijks te worden behaald door het volgen van verplichte onderwerpen, de andere helft (6 PE-punten) is vrij in te vullen.

Hobéon bepaalt als certificerende instelling jaarlijks de verplichte thema’s voor het aankomende PE-jaar. De door Hobéon vastgestelde verplichte onderwerpen voor PE-jaar 2021 / 2022 zijn:

  • Jaarlijkse update wet- en regelgeving
  • Wijzigingen RVB-handboeken

De vrij in te vullen PE-punten kunnen worden behaald door het volgen van:

  • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies over vrije keuze onderwerpen
  • Intercollegiaal overleg (intervisie)
  • Bijwonen vergaderingen

Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar)

PE-aanbod Hogeschool Utrecht en Helix
Hogeschool Utrecht en Helix Academy zijn als Hobéon aangemerkt als erkend PE-aanbieder. Door middel van 3 verschillende PE-pakketten bieden zij Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI en Adviseurs de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te voldoen aan de gestelde PE-verplichting.

Bekijk hier de verschillende PE-pakketten

*deelnemen aan een losse PE-sessie? Ook dat is mogelijk; neem contact met ons op voor meer informatie.

Registratie van PE-activiteiten na afronding PE
De certificaathouder wordt gevraagd om de gevolgde PE-activiteiten te registreren in het Sertum-register en kan hiermee aantoonbaar maken dat aan de jaarlijkse PE-verplichting is voldaan.