MVO- met zorg en respect

Binnen WVS / Helix is voortdurend aandacht voor de omgeving waarin wij werken en de maatschappij als geheel. Het MVO beleid binnen WVS / Helix is gebaseerd op vier pijlers:

  • Maatschappelijk betrokken, Helix Academy is onderdeel van de holding WVS Consulting. Medio 2019 heeft het concern WVS Consulting het initiatief genomen om hulpprojecten samen te brengen en te structureren onder CCA (Child Care Africa Foundation). CCA flyer
  • Private sector development middels door de moederorganisatie, WVS Consulting ondersteunende projecten in Afrika. Verder ondersteunen wij MAF flying for life organisatie in de derde wereld.
  • Sponsoring van lokale clubs en organisaties. Zo is Helix sponsor van volleybalclub Dosko en Cycle for Hope.
  • Voortdurend verbeteren van onze milieuprestatie, zowel intern (kantoor) en extern (naar en bij de opdrachtgevers) volgens ons handboek voor kwaliteitsmanagement en milieu management.
  • Reserveren van budget voor Social Return door trainees met name op het gebied van NEN 2767 in projecten op te leiden en aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt.