MVO- met zorg en respect

Binnen WVS / Helix is voortdurend aandacht voor de omgeving waarin wij werken en de maatschappij als geheel. Het MVO beleid binnen WVS / Helix is gebaseerd op vier pijlers:

  • Private sector development middels door de moederorganisatie, WVS Consulting ondersteunende projecten in Afrika. Verder ondersteunen wij MAF flying for life organisatie in de derde wereld.
  • Sponsoring van lokale clubs en organisaties. Zo is Helix sponsor van volleybalclub Dosko en Cycle for Hope.
  • Voortdurend verbeteren van onze milieuprestatie, zowel intern (kantoor) en extern (naar en bij de opdrachtgevers) volgens ons handboek voor kwaliteitsmanagement en milieu management.
  • Reserveren van budget voor Social Return door trainees met name op het gebied van NEN 2767 in projecten op te leiden en aantrekkelijk te maken voor de arbeidsmarkt.