Cursus Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging (Wkb)

Cursusduur

1 dagdeel

Locatie

Utrecht, Zwolle en Eindhoven

Workshop Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging en bouwen onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet van kracht. Onder de Omgevingswet gaat er veel veranderen rondom de vergunning voor het bouwen. Een belangrijk onderdeel van die wijziging is de fasegewijze afschaffing van de vergunning voor het bouwen en de introductie van Kwaliteitsborging in de bouw. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft grote gevolgen voor de bouw: de gemeentelijke bouwbesluittoets verdwijnt, de aansprakelijkheid in de bouw wijzigt, etc. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor opdrachtgevers, gebouweigenaren, aannemers en onderaannemers. In een dagdeel praten we u bij over deze gevolgen en weet u wat u moet doen om deze wet voor u tot een succes te maken.

De Wet Kwaliteitsborging introduceert een nieuw stelsel in de bouw. In dat nieuwe stelsel gaan partijen zelf zorgdragen voor het voldoen aan de voorschriften en doet de gemeente een stap terug. Maar wat gaat dit nieuwe stelsel in de praktijk nu betekenen voor u als vastgoedeigenaar? Tijdens een interactieve sessie komen deze en andere vragen aan de orde.

De bijeenkomst is bedoeld voor gebouwbeheerders, managers vastgoed, beheer en onderhoud en andere personen die binnen een vastgoedorganisatie belast zijn met opdrachtverstrekking en uitvoering van (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw. Ook voor aannemers geeft de workshop veel inzichten in de manier van werken onder de nieuwe wet.

Na het volgen van de workshop weet je:

 • Hoe de Wet kwaliteitsborging werkt en wat de rollen en taken in het nieuwe stelsel zijn
 • Wat de veranderingen in de aansprakelijkheidsverdeling in de bouw zijn en wat dit voor jou als opdrachtgever of aannemer betekent
 • Welke acties je nu al moet ondernemen om op 1 april 2021 optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe stelsel
 • Hoe vergunningverlening voor bouwprojecten er uitziet onder de Omgevingswet.
 • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien?
 • Wat is de planning en met welke bouwwerken wordt begonnen?
 • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
 • Welke taken heb je als opdrachtgever in het nieuwe stelsel en welke taken heeft de aannemer?
 • Welke taken heeft de gemeente nog in het nieuwe stelsel?
 • Wat is de impact van de stelselwijziging op jouw organisatie?
 • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?

Tijdens de workshop wordt de stand van zaken toegelicht. Je bent in de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen op dat wat je binnen jouw eigen organisatie ter voorbereiding op het nieuwe stelsel kunt doen.

Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

 • Wat wordt straks uw taak en hoe kun je daar nu al op inspelen?
 • De relatie tussen Kwaliteitsborging en de Omgevingswet
 • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
 • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging
 • Handhaving en sancties – publiek en privaat – in het nieuwe stelsel

De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie.

 • Waarom een stelselwijziging?
 • Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor uw organisatie?
 • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
 • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
 • Gevolgklassen, instrumenten en kwaliteitsborging
 • Handhaving en sanctionering
 • Hoe gaat het in de praktijk werken: cases en voorbeelden?
 • Discussie

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Voor wie

  De bijeenkomst is bedoeld voor gebouwbeheerders, managers vastgoed, beheer en onderhoud en andere personen die binnen een vastgoedorganisatie belast zijn met opdrachtverstrekking en uitvoering van (groot)onderhoudsprojecten en nieuwbouw. Ook voor aannemers geeft de workshop veel inzichten in de manier van werken onder de nieuwe wet.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van de workshop weet je:

  • Hoe de Wet kwaliteitsborging werkt en wat de rollen en taken in het nieuwe stelsel zijn
  • Wat de veranderingen in de aansprakelijkheidsverdeling in de bouw zijn en wat dit voor jou als opdrachtgever of aannemer betekent
  • Welke acties je nu al moet ondernemen om op 1 april 2021 optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe stelsel
  • Hoe vergunningverlening voor bouwprojecten er uitziet onder de Omgevingswet.

 • Programma

  • Hoe komt het nieuwe stelsel er uit te zien?
  • Wat is de planning en met welke bouwwerken wordt begonnen?
  • Wat is een ‘instrument voor kwaliteitsborging’ en welke eisen worden daar aan gesteld?
  • Welke taken heb je als opdrachtgever in het nieuwe stelsel en welke taken heeft de aannemer?
  • Welke taken heeft de gemeente nog in het nieuwe stelsel?
  • Wat is de impact van de stelselwijziging op jouw organisatie?
  • Mag iedereen zich straks zo maar kwaliteitsborger noemen en hoe zit dat met die slager die zijn eigen vlees keurt?

  Tijdens de workshop wordt de stand van zaken toegelicht. Je bent in de gelegenheid vragen te stellen en inzicht te verkrijgen op dat wat je binnen jouw eigen organisatie ter voorbereiding op het nieuwe stelsel kunt doen.

  Zaken die aanvullend op bovenstaande vragen aan de orde komen zijn:

  • Wat wordt straks uw taak en hoe kun je daar nu al op inspelen?
  • De relatie tussen Kwaliteitsborging en de Omgevingswet
  • Omgevingsveiligheid en het veiligheidsplan
  • Vergunningvrij bouwen en Kwaliteitsborging
  • Handhaving en sancties – publiek en privaat – in het nieuwe stelsel

  De workshop is interactief, dus er is veel ruimte voor vragen en discussie.

  • Waarom een stelselwijziging?
  • Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor uw organisatie?
  • Integrale kwaliteitsketen van ontwerp tot gebruik
  • Borgen van de aantoonbaarheid van voldoen aan het Bouwbesluit
  • Gevolgklassen, instrumenten en kwaliteitsborging
  • Handhaving en sanctionering
  • Hoe gaat het in de praktijk werken: cases en voorbeelden?
  • Discussie

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.