Cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de Omgevingswet

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

Cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de Omgevingswet

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Onder de Omgevingswet veranderen de regels rondom het bouwen door de ‘knip’ tussen bouw en ruimtelijke ordening en door een nieuwe opzet van de regels voor vergunningvrij bouwen.
Eenvoudiger wordt het er niet op: het blijft een redelijk complexe materie! Iedereen wordt geacht zelf te kunnen bepalen of (ver)bouwactiviteiten al dan niet vergunning plichtig zijn, maar vanwege de complexiteit wordt vaak bij de gemeente, architect of aannemer aangeklopt voor advies. In je werk als vergunningverlener en/of toezichthouder bij een gemeente, adviseur of gebouwbeheerder is het dan ook belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de regelgeving omtrent vergunning vrij bouwen en de actuele jurisprudentie op dit vlak.
Tijdens de cursus ‘Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet’ krijg je een goed beeld van de actuele regelingen omtrent vergunningvrij bouwen.

Ook leer je meer over de hiervoor geldende jurisprudentie en de mogelijkheden tot afwijken van een bestemmingsplan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een voorbeeldcasus maak je kennis met alle facetten van vergunning vrij bouwen en ontwikkelingen daaromtrent. Als cursist kun je vragen en cases vanuit je eigen werksituatie inbrengen tijdens de cursus, zodat je met een antwoord op jouw vragen weer naar huis gaat.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die regelmatig te maken heeft met vergunningvrij bouwen zoals vergunningverlener en/of toezichthouder werkzaam bij gemeenten of overheid, architecten, aannemers, projectmedewerkers e.d.

Na afloop van deze cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de omgevingswet:

 • Weet je hoe het stelsel van de Wabo met betrekking tot vergunningvrij bouwen in elkaar zit
 • Kun je bepalen wat er vergunningvrij gebouwd mag worden in een bepaalde situatie
 • Weet je hoe vergunningvrije activiteiten en vergunningplichtige activiteiten gecombineerd kunnen worden
 • Ben je op de hoogte van actuele jurisprudentie
 • Heb je antwoord gekregen op jouw meest prangende vragen!

Tijdens deze cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de Omgevingswet worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is vergunningvrij bouwen?
 • Welke vormen van vergunningvrij bouwen zijn er?
 • Hoe werkt vergunningvrij bouwen bij aan- en uitbouwen en bijgebouwen: het bijbehorend bouwwerk
 • Oefencasus: hoeveel mag er nog vergunningvrij gebouwd worden?
 • Combineren van vergunningvrije en vergunningplichtige bouwwerken
 • Enkele overige bouwwerken
 • Veel voorkomende vragen en jurisprudentie
 • Vergunningen binnen de Omgevingswet 2021

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor iedereen die regelmatig te maken heeft met vergunningvrij bouwen zoals vergunningverlener en/of toezichthouder werkzaam bij gemeenten of overheid, architecten, aannemers, projectmedewerkers e.d.

 • Leerdoelen

  Na afloop van deze cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de omgevingswet:

  • Weet je hoe het stelsel van de Wabo met betrekking tot vergunningvrij bouwen in elkaar zit
  • Kun je bepalen wat er vergunningvrij gebouwd mag worden in een bepaalde situatie
  • Weet je hoe vergunningvrije activiteiten en vergunningplichtige activiteiten gecombineerd kunnen worden
  • Ben je op de hoogte van actuele jurisprudentie
  • Heb je antwoord gekregen op jouw meest prangende vragen!

 • Programma

  Tijdens deze cursus (Vergunningvrij) bouwen onder de Omgevingswet worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wat is vergunningvrij bouwen?
  • Welke vormen van vergunningvrij bouwen zijn er?
  • Hoe werkt vergunningvrij bouwen bij aan- en uitbouwen en bijgebouwen: het bijbehorend bouwwerk
  • Oefencasus: hoeveel mag er nog vergunningvrij gebouwd worden?
  • Combineren van vergunningvrije en vergunningplichtige bouwwerken
  • Enkele overige bouwwerken
  • Veel voorkomende vragen en jurisprudentie
  • Vergunningen binnen de Omgevingswet 2021

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.