Cursus Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

Als gebouweigenaar of beheerder ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van jouw gebouwen. Deze verantwoordelijkheid kent twee aspecten. Ten eerste natuurlijk de veiligheid van bewoners, werknemers en bezoekers van de gebouwen. Samen met hen moet jij ervoor zorgen dat in geval van brand iedereen tijdig buiten is en de gevolgen van de brand beperkt blijven. Ten tweede letten verzekeraars er sinds 1 januari 2014 nadrukkelijk op of jouw pand in geval van brand wel aan alle eisen voldeed. Is dat niet het geval dan kan dat gevolgen hebben voor de schade-uitkering. Weten of je aan de regels voldoet is dan ook van groot belang! In de cursus Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 leer je hier meer over.

De cursus Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 is bestemd voor gebouwbeheerders- en eigenaren, medewerkers facilitaire dienst en andere betrokkenen bij beheer, bouw en verbouw. De deelnemers worden geacht enige basiskennis van het Bouwbesluit 2012 te hebben, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de cursus Brandveiligheid de cursus ‘Bouwbesluit 2012’ te volgen.

Na het volgen van de cursus ‘Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012’:

 • Weten de cursisten wat de grootste risico’s zijn op brand, belemmering van vluchten en brandverspreiding
 • Kunnen de cursisten gebreken in hun gebouwen benoemen en herkennen
 • Weten de cursisten wanneer aanvullend onderzoek nodig is
 • Weten de cursisten welke activiteiten in het kader van adequaat beheer en gebruik noodzakelijk is
 • Kunnen de cursisten aanschrijvingen door het bevoegd gezag lezen en beoordelen

De opleiding Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 behandelt de belangrijkste aspecten van de brandveiligheid.

 • Wat is brand en wat is er nodig om brand te laten ontstaan?
 • Welke regels gelden er wettelijk gezien op het gebied van brandveiligheid van gebouwen?
 • Waar moet brandveilig gebruik aan voldoen?
 • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken?
 • Op welke wijze ziet de overheid toe op brandveiligheid van gebouwen en wat kunt u zelf doen op dit gebied?

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt regelgeving door een ervaren docent toegelicht. De opleiding Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 biedt ruimte om jouw vragen vooraf te stellen aan de docent, zodat je met het antwoord op de meest prangende vragen weer naar huis gaat.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

 • Voor wie

  De cursus Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 is bestemd voor gebouwbeheerders- en eigenaren, medewerkers facilitaire dienst en andere betrokkenen bij beheer, bouw en verbouw. De deelnemers worden geacht enige basiskennis van het Bouwbesluit 2012 te hebben, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de cursus Brandveiligheid de cursus ‘Bouwbesluit 2012’ te volgen.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van de cursus ‘Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012’:

  • Weten de cursisten wat de grootste risico’s zijn op brand, belemmering van vluchten en brandverspreiding
  • Kunnen de cursisten gebreken in hun gebouwen benoemen en herkennen
  • Weten de cursisten wanneer aanvullend onderzoek nodig is
  • Weten de cursisten welke activiteiten in het kader van adequaat beheer en gebruik noodzakelijk is
  • Kunnen de cursisten aanschrijvingen door het bevoegd gezag lezen en beoordelen

 • Programma

  De opleiding Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 behandelt de belangrijkste aspecten van de brandveiligheid.

  • Wat is brand en wat is er nodig om brand te laten ontstaan?
  • Welke regels gelden er wettelijk gezien op het gebied van brandveiligheid van gebouwen?
  • Waar moet brandveilig gebruik aan voldoen?
  • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken?
  • Op welke wijze ziet de overheid toe op brandveiligheid van gebouwen en wat kunt u zelf doen op dit gebied?

  Aan de hand van praktische voorbeelden wordt regelgeving door een ervaren docent toegelicht. De opleiding Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012 biedt ruimte om jouw vragen vooraf te stellen aan de docent, zodat je met het antwoord op de meest prangende vragen weer naar huis gaat.

  Certificaat
  Na het afronden van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

Klanten over onze Cursus Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012

“Docent heeft zeer veel kennis en brengt het op een goede manier over aan de deelnemers.”


“Tijdens de cursus veel praktijkvoorbeelden en zeer goede interactie met de groep."


Meer referenties