Actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ (Besluit bouwwerken leefomgeving)

Cursusduur

1 dagdeel (online cursus)

Locatie

Online

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 vervalt het huidige Bouwbesluit 2012.  Vanaf deze datum worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het zogenaamde Bbl, het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving bepaalt aan welke eisen bouwwerken en alle verbouw- en onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving is daarom essentieel voor iedereen die bouwt of anderszins met bouwen en beheren te maken heeft.

Tijdens deze online actualiteitencursus praten we je in hoofdlijnen bij over inhoud van de Bbl en brengen we jou op de hoogte van de verschillen tussen Bbl en het Bouwbesluit 2012

Voor wie?

Deze actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ is bedoeld voor alle medewerkers die in hun werk direct of zijdelings met de bouwvoorschriften te maken hebben én die al eerder een basiscursus Bouwbesluit volgden.

Leerdoelen
Na deze korte actualiteitencursus:

 • Heb je inzicht in de opbouw en achtergronden van de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving en aanverwante regelgeving, wat maakt dat je goed kunt inschatten met welke regelgeving je op welk moment te maken kunt krijgen en waarom;
 • Ben je in hoofdlijnen op de hoogte van de inhoud van het Bbl;
 • Ben je op de hoogte van verschillen tussen het Bouwbesluit 2021 en het BBL en de consequenties hiervan in de dagelijkse praktijk;
 • Weet je in de meest voorkomende gevallen wanneer welke regels van toepassing zijn;
 • Weet je waar je de benodigde informatie kunt vinden en waar je terecht kunt met lastige vragen en praktijksituaties.

Programma
In deze actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ gaan we in op de hoofdlijnen van de nieuwe bouwvoorschriften en op een aantal specifieke aandachtspunten in het kader van beheer, verbouw en herbestemming.

 • Hoe zit het stelsel van de bouwregelgeving in elkaar?
 • Waarop is het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing?
 • Hoe lees ik het Besluit bouwwerken leefomgeving?
 • Systematiek nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)
 • Verschillen met huidige Bouwbesluit 2012
 • Hoe pas ik het Besluit bouwwerken leefomgeving toe?
 • Voor wie

  Voor wie?

  Deze actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ is bedoeld voor alle medewerkers die in hun werk direct of zijdelings met de bouwvoorschriften te maken hebben én die al eerder een basiscursus Bouwbesluit volgden.

 • Leerdoelen

  Leerdoelen
  Na deze korte actualiteitencursus:

  • Heb je inzicht in de opbouw en achtergronden van de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving en aanverwante regelgeving, wat maakt dat je goed kunt inschatten met welke regelgeving je op welk moment te maken kunt krijgen en waarom;
  • Ben je in hoofdlijnen op de hoogte van de inhoud van het Bbl;
  • Ben je op de hoogte van verschillen tussen het Bouwbesluit 2021 en het BBL en de consequenties hiervan in de dagelijkse praktijk;
  • Weet je in de meest voorkomende gevallen wanneer welke regels van toepassing zijn;
  • Weet je waar je de benodigde informatie kunt vinden en waar je terecht kunt met lastige vragen en praktijksituaties.

 • Programma

  Programma
  In deze actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ gaan we in op de hoofdlijnen van de nieuwe bouwvoorschriften en op een aantal specifieke aandachtspunten in het kader van beheer, verbouw en herbestemming.

  • Hoe zit het stelsel van de bouwregelgeving in elkaar?
  • Waarop is het Besluit bouwwerken leefomgeving van toepassing?
  • Hoe lees ik het Besluit bouwwerken leefomgeving?
  • Systematiek nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl)
  • Verschillen met huidige Bouwbesluit 2012
  • Hoe pas ik het Besluit bouwwerken leefomgeving toe?

 • Data & kosten

Klanten over onze Actualiteitencursus ‘Van Bouwbesluit naar Bbl’ (Besluit bouwwerken leefomgeving)


Meer referenties