Leergang Technisch Gebouwbeheerder

Cursusduur

9 dagen

Locatie

Utrecht

Als technisch gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en veiligheid van de gebouwen en/of de gebouw gebonden installaties binnen je organisatie. Deze continuïteit en veiligheid worden bewerkstelligd door middel van onderhoud en beheer. Binnen veel organisaties wordt voor zowel reparatie als planmatig onderhoud gebruik gemaakt van externe leveranciers. Door het volgen van deze leergang voor technisch gebouwbeheerders maak je kennis met alle veelvoorkomende aspecten van technisch gebouwbeheer. Vanuit deze brede basiskennis kun je een waardevolle bijdrage leveren aan het onderhoudsbeleid binnen je organisatie; je weet welke zaken je zelf kunt oppakken als gebouwbeheerder, maar je herkent ook wanneer je een externe specialist moet inzetten.

Deze opleiding gebouwbeheer is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Deze opleiding gebouwbeheer is tevens ook zeer geschikt voor facilitair medewerkers, die in hun werkzaamheden meer kennis willen vergaren over de technische kant van een gebouw.

Na het volgen van de Leergang Technisch Gebouwbeheerder:

 • Ken je de positie van vastgoedmanagement binnen een vastgoedorganisatie en weet je welke instrumenten ingezet kunnen worden.
 • Heb je inzicht in de positie als technisch gebouwbeheerder als verbindende schakel tussen de onderhouds- en bouwgerelateerde activiteiten en het primaire proces.
 • Heb je in de basis kennis gemaakt met de NEN 2767-norm voor conditiemeten en heb je inzicht in het gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen.
 • Beschik je over basiskennis van bouwkunde en installatietechniek.
 • Ben je in staat gebreken aan gebouwen of storingen aan installaties te analyseren en zorg te dragen voor een adequate oplossing.
 • Ben je een deskundig gesprekspartner voor contractpartners die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
 • Kun je de kwaliteit van door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden beheren,  controleren en beoordelen.
 • Ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving met betrekking tot bouw en verbouw, Bouwbesluit en brandveiligheid
 • Leer je inzicht te krijgen in het energieverbruik van gebouwen binnen je organisatie en leer je energiebesparende mogelijkheden toe te passen.
 • Leer je inzicht te krijgen in energiestromen, leer je om een strategie op te stellen om energie te besparen binnen je organisatie en leer je welke maatregelen je kunt toepassen om de gebouwen binnen je organisatie energiezuiniger te krijgen.
 • Heb je kennis van en inzicht in de methodiek van projectmatig werken en kun je deze kennis toepassen in casuïstiek tijdens de training.
 • Kan je projectmatig werken toepassen in de dagelijkse werkzaamheden.

Module 1 Kaders & instrumenten property management of vastgoedbeheer

 • Rol van  vastgoedbeheer bezien vanuit organisatiedoeleinden, vastgoedmanagement, assetmanagement en onderhoudsbeleid;
   • Gebouwinformatie op orde
   • Eisen in beeld en getoetst
   • Beleid op alle niveaus in samenhang uitgewerkt
   • De juiste instrumenten beschikbaar

Module 2 Theorie NEN 2767

 • Onderhoudsplanning en inspectie conform de NEN 2767 (kennismaking met de theorie Conditiemeting volgens NEN 2767)
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 I en II
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • methodiek conditiemeting volgens NEN 2767
 • inventariseren bouwdelen (decompositie)
 • bepalen omvang en intensiteit van gebreken

Module 3 Basiskennis Bouwkunde

 • Funderingen
 • (Niet) gebakken steen / metselwerk gevels
 • Beton en prefab beton
 • Staal en andere metalen
 • Kozijnen hout, metaal en kunststof
 • Vloeren en plafonds
 • Daken en dakbedekking
 • Veel voorkomende gebreken

Module 4 Basiskennis installaties

 • Water, sanitaire installaties, legionella
 • Verwarmingsinstallaties
 • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
 • Koelinstallaties
 • Veel voorkomende storingen

Module 5 Elektrotechnische installaties

 • Waaruit bestaat een e-installatie?
 • Onderdelen in een meterkast
 • Laagspanning / hoogspanning
 • Noodstroom
 • Noodverlichting
 • Zonnestroom
 • Bliksem, overspanningsbeveiliging
 • Voorschriften en wet- en regelgeving
 • Veel voorkomende storingen

Module 6 Bouwbesluit / bouwregelgeving

 • Stelsel van de bouwregelgeving
 • Waarop is het bouwbesluit 2012 van toepassing
 • Hoe lees je het Bouwbesluit 2012?
 • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
 • Hoe pas je het Bouwbesluit 2012 toe?
 • Vergunningsvrij bouwen

Module 7 Brandveiligheid

 • Gebruiksvergunningen
 • Ontruimingsplan
 • Brandmeldcentrale
 • Brandblusmiddelen
 • Brandveiligheid (NEN 6075)

Module 8 Energieverbruik en -besparing

 • Energiegebruik
 • Opbouw energiekosten
 • Gestructureerd energiebeheer
 • Invloeden op energiegebruik
 • Monitoring en registratie energiegebruik
 • Wisselwerking tussen energiezuinige maatregelen, binnenklimaat, comfort en gezondheid
 • Energie besparen samen met huurders
 • Energielabel / EPC / EPBD
 • Overzicht energiebesparende maatregelen en voor- en nadelen
 • Energie besparen in combinatie met gebouwonderhoud

Module 9 Projectmatig werken

 • Projectendriehoek
 • Aanleiding voor een project > faseren > beheersen > beslissen
 • Beheers aspecten binnen een project:
 • Kwaliteit
 • Geld
 • Tijd
 • Organisatie
 • Informatie en Communicatie
 • Risico’s

Modulaire opbouw
Deze leergang heeft een modulaire opbouw. Dit betekent dat je ervoor kan kiezen een of meerdere modules over te slaan wanneer je al eerder een cursus op dit vlak hebt gevolgd.

Examen
Deze leergang wordt afgerond met een digitaal examen, dat toetst op kennis van de verschillende modules. Dit examen wordt alleen afgenomen voor de gehele leergang; er wordt getoetst op kennis over alle modules. Diploma wordt niet afgegeven voor losse modules. Bij volgen van een of enkele modules of wanneer niet aan het examen wordt deelgenomen, ontvang je een certificaat van deelname.

 • Voor wie

  Deze opleiding gebouwbeheer is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Deze opleiding gebouwbeheer is tevens ook zeer geschikt voor facilitair medewerkers, die in hun werkzaamheden meer kennis willen vergaren over de technische kant van een gebouw.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van de Leergang Technisch Gebouwbeheerder:

  • Ken je de positie van vastgoedmanagement binnen een vastgoedorganisatie en weet je welke instrumenten ingezet kunnen worden.
  • Heb je inzicht in de positie als technisch gebouwbeheerder als verbindende schakel tussen de onderhouds- en bouwgerelateerde activiteiten en het primaire proces.
  • Heb je in de basis kennis gemaakt met de NEN 2767-norm voor conditiemeten en heb je inzicht in het gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen.
  • Beschik je over basiskennis van bouwkunde en installatietechniek.
  • Ben je in staat gebreken aan gebouwen of storingen aan installaties te analyseren en zorg te dragen voor een adequate oplossing.
  • Ben je een deskundig gesprekspartner voor contractpartners die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
  • Kun je de kwaliteit van door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden beheren,  controleren en beoordelen.
  • Ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving met betrekking tot bouw en verbouw, Bouwbesluit en brandveiligheid
  • Leer je inzicht te krijgen in het energieverbruik van gebouwen binnen je organisatie en leer je energiebesparende mogelijkheden toe te passen.
  • Leer je inzicht te krijgen in energiestromen, leer je om een strategie op te stellen om energie te besparen binnen je organisatie en leer je welke maatregelen je kunt toepassen om de gebouwen binnen je organisatie energiezuiniger te krijgen.
  • Heb je kennis van en inzicht in de methodiek van projectmatig werken en kun je deze kennis toepassen in casuïstiek tijdens de training.
  • Kan je projectmatig werken toepassen in de dagelijkse werkzaamheden.

 • Programma

  Module 1 Kaders & instrumenten property management of vastgoedbeheer

  • Rol van  vastgoedbeheer bezien vanuit organisatiedoeleinden, vastgoedmanagement, assetmanagement en onderhoudsbeleid;
    • Gebouwinformatie op orde
    • Eisen in beeld en getoetst
    • Beleid op alle niveaus in samenhang uitgewerkt
    • De juiste instrumenten beschikbaar

  Module 2 Theorie NEN 2767

  • Onderhoudsplanning en inspectie conform de NEN 2767 (kennismaking met de theorie Conditiemeting volgens NEN 2767)
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 I en II
  • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • methodiek conditiemeting volgens NEN 2767
  • inventariseren bouwdelen (decompositie)
  • bepalen omvang en intensiteit van gebreken

  Module 3 Basiskennis Bouwkunde

  • Funderingen
  • (Niet) gebakken steen / metselwerk gevels
  • Beton en prefab beton
  • Staal en andere metalen
  • Kozijnen hout, metaal en kunststof
  • Vloeren en plafonds
  • Daken en dakbedekking
  • Veel voorkomende gebreken

  Module 4 Basiskennis installaties

  • Water, sanitaire installaties, legionella
  • Verwarmingsinstallaties
  • Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
  • Koelinstallaties
  • Veel voorkomende storingen

  Module 5 Elektrotechnische installaties

  • Waaruit bestaat een e-installatie?
  • Onderdelen in een meterkast
  • Laagspanning / hoogspanning
  • Noodstroom
  • Noodverlichting
  • Zonnestroom
  • Bliksem, overspanningsbeveiliging
  • Voorschriften en wet- en regelgeving
  • Veel voorkomende storingen

  Module 6 Bouwbesluit / bouwregelgeving

  • Stelsel van de bouwregelgeving
  • Waarop is het bouwbesluit 2012 van toepassing
  • Hoe lees je het Bouwbesluit 2012?
  • Wat is het verschil tussen nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw?
  • Hoe pas je het Bouwbesluit 2012 toe?
  • Vergunningsvrij bouwen

  Module 7 Brandveiligheid

  • Gebruiksvergunningen
  • Ontruimingsplan
  • Brandmeldcentrale
  • Brandblusmiddelen
  • Brandveiligheid (NEN 6075)

  Module 8 Energieverbruik en -besparing

  • Energiegebruik
  • Opbouw energiekosten
  • Gestructureerd energiebeheer
  • Invloeden op energiegebruik
  • Monitoring en registratie energiegebruik
  • Wisselwerking tussen energiezuinige maatregelen, binnenklimaat, comfort en gezondheid
  • Energie besparen samen met huurders
  • Energielabel / EPC / EPBD
  • Overzicht energiebesparende maatregelen en voor- en nadelen
  • Energie besparen in combinatie met gebouwonderhoud

  Module 9 Projectmatig werken

  • Projectendriehoek
  • Aanleiding voor een project > faseren > beheersen > beslissen
  • Beheers aspecten binnen een project:
  • Kwaliteit
  • Geld
  • Tijd
  • Organisatie
  • Informatie en Communicatie
  • Risico’s

  Modulaire opbouw
  Deze leergang heeft een modulaire opbouw. Dit betekent dat je ervoor kan kiezen een of meerdere modules over te slaan wanneer je al eerder een cursus op dit vlak hebt gevolgd.

  Examen
  Deze leergang wordt afgerond met een digitaal examen, dat toetst op kennis van de verschillende modules. Dit examen wordt alleen afgenomen voor de gehele leergang; er wordt getoetst op kennis over alle modules. Diploma wordt niet afgegeven voor losse modules. Bij volgen van een of enkele modules of wanneer niet aan het examen wordt deelgenomen, ontvang je een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

Klanten over onze Leergang Technisch Gebouwbeheerder

“Met de opgedane kennis voel ik me meer betrokken bij het beheer van onze gebouwen, deskundiger en beter inzetbaar bij de uitvoering van de meerjaren onderhoudsplanning.”

Annemarie van Vliet
Stichting OPSO

"Alle docenten binnen deze leergang zijn zeer enthousiast en kundig binnen hun vakgebied”


“Inhoud is prima, soms is het tempo een uitdaging maar over het algemeen wordt daar goed op geanticipeerd, lesstof is goed en deskundig, ook het materiaal in de cursusmap."

Harry Burggraaf
Zadkine

Meer referenties