Cursus Brandveilig Gebouwbeheer

Cursusduur

2 dagen

Locatie

Utrecht

Waardering

8.2
Gebaseerd op 37 reviews

Cursus Brandveilig Gebouwbeheer

Als gebouweigenaar of beheerder ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van jouw gebouwen. Maar hoe kun je zelf bepalen of jouw gebouw ook voldoet aan de brandveiligheidseisen? In 2-daagse cursus Brandveilig Gebouwbeheer leer je welke wettelijke bepalingen en regels er zijn op het gebied van brandveiligheid voor gebouwen, welke brandveiligheidsvoorzieningen benodigd zijn om aan de belangrijkste bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidseisen te voldoen en welke eisen aan deze voorzieningen worden gesteld. De cursus bestaat uit een theoretisch deel (lesdag 1) en een praktijkdeel (lesdag 2). Na deze cursus ben je een goede gesprekspartner voor gemeente, brandweer of verzekeraar. Tevens leer je veel voorkomende tekortkomingen te herkennen, zodat je zelf adequate brandveiligheidscontroles kunt uitvoeren en de door aannemers en installateurs uitgevoerde werkzaamheden goed kunt controleren.

Deze cursus ‘Brandveilig Gebouwbeheer’ is bedoeld voor gebouwbeheerders, facilitair beheerders, hoofden technische dienst of projectleiders of werkvoorbereiders werkzaam bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, overheden of woningcorporaties.

Na het volgen van deze cursus Brandveilig Gebouwbeheer:

 • Weet je wat de grootste risico’s zijn op brand, belemmering van vluchten en brandverspreiding;
 • Kun je gebreken in gebouwen benoemen en herkennen en weet je wanneer aanvullend onderzoek nodig is;
 • Weet je welke activiteiten in het kader van adequaat beheer en gebruik noodzakelijk zijn;
 • Kun je aanschrijvingen door het bevoegd gezag lezen en beoordelen;
 • Ben je bekend met de toepassing van compartimentering, brandscheidingen, brandwerende doorvoeringen en vluchtroutes in de praktijk en weet je aan welke eisen deze moeten voldoen;
 • Heb je kennis van materiaaleigenschappen in relatie tot brandveiligheid en brandwerendheid;
 • Ben je bekend met de verschillende brandbeveiligingsinstallaties en weet je waar deze installaties aan moeten voldoen;
 • Weet je aan welke organisatorische voorwaarden binnen een organisatie moet worden voldaan met betrekking tot brandveiligheid.

Lesdag 1 – Theoriedeel over wet- en regelgeving vanuit Bouwbesluit

 • Wat is brand en wat is er nodig om brand te laten ontstaan?
 • Welke regels gelden er wettelijk gezien op het gebied van brandveiligheid van gebouwen?
 • Waar moet brandveilig gebruik aan voldoen?
 • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken?
 • Op welke wijze ziet de overheid toe op brandveiligheid van gebouwen en wat kunt u zelf doen op dit gebied?

Docent: Hajé van Egmond

Lesdag 2 – praktijkdeel
Tijdens deze lesdag leren de deelnemers om in de praktijk allerlei thema’s met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik te herkennen, toepassen en beoordelen. Onder begeleiding van brandveiligheidsexpert Maarten van Oort leren de deelnemers op de praktijklocatie alles over:

 • Brandscheidingen
  • Wat is een brandscheiding?
  • Welke eisen worden gesteld aan een brandscheiding (brandwerendheid/ rookwerendheid)
  • Hoe herken je een brandscheiding?
  • Veel voorkomende tekortkomingen
 • Materialen
  • Brandklasse en rookklasse
  • Veel voorkomende tekortkomingen
 • Vluchtroutes
  • Waar moet een vluchtroute aan voldoen?
  • Welke capaciteit van vluchtroutes is nodig en hoe wordt deze bepaald?
  • Welke eisen worden gesteld aan deuren in vluchtroutes?
 • Installatietechnisch
  • Welke brandbeveiligingsinstallaties zijn benodigd in een gebouw en wanneer:
   • Sprinklerinstallatie
   • Rookbeheersingsinstallatie
   • Brandmeldinstallatie
   • Ontruimingsalarminstallatie
   • Noodverlichting
   • Vluchtrouteaanduiding
   • Blusmiddelen
   • Droge blusleidingen
  • Waar moeten deze installaties aan voldoen?
  • Wanneer moet een installatie zijn gecertificeerd?
  • Wat is het verschil tussen een installatiecertificaat en een inspectiecertificaat?
  • Veel voorkomende tekortkomingen
 • Organisatorisch
  • BHV-organisatie
  • Ontruimingsplan
  • Onderhoud aan voorzieningen en installaties
  • Opslag, waar toegestaan en waar niet
  • Vrijhouden van vluchtroutes, sprinklers, rookmelders, handbrandmelders en blusmiddelen
  • Veel voorkomende tekortkomingen

Docent: Maarten van Oort, senior adviseur brandveiligheid bij Helix Technisch Advies

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Martin de Vries - Beoordeling: 8/10
  Leerzame cursus met handvaten voor de praktijk.
 • Aydin ACIK - Beoordeling: 9/10
  Voldoende leer stoffen gekregen.
 • Sjoerd Bezemer, Helix Adc - Beoordeling: 8/10
  Ik vond het een prettige en informatieve cursus
 • David van der Vlist, Helix Technisch Advies - Beoordeling: 9/10
  Een goede en leerzame cursusavond met veel praktijkvoorbeelden en toepasbare kennis, enthousiast verteld door Joep.
 • Paulien Overgaag, Gemeente Den Haag - Beoordeling: 9/10
  Leerzaam, interessant, leuke stof en goede leraar.
 • Voor wie

  Deze cursus ‘Brandveilig Gebouwbeheer’ is bedoeld voor gebouwbeheerders, facilitair beheerders, hoofden technische dienst of projectleiders of werkvoorbereiders werkzaam bij gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen, overheden of woningcorporaties.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus Brandveilig Gebouwbeheer:

  • Weet je wat de grootste risico’s zijn op brand, belemmering van vluchten en brandverspreiding;
  • Kun je gebreken in gebouwen benoemen en herkennen en weet je wanneer aanvullend onderzoek nodig is;
  • Weet je welke activiteiten in het kader van adequaat beheer en gebruik noodzakelijk zijn;
  • Kun je aanschrijvingen door het bevoegd gezag lezen en beoordelen;
  • Ben je bekend met de toepassing van compartimentering, brandscheidingen, brandwerende doorvoeringen en vluchtroutes in de praktijk en weet je aan welke eisen deze moeten voldoen;
  • Heb je kennis van materiaaleigenschappen in relatie tot brandveiligheid en brandwerendheid;
  • Ben je bekend met de verschillende brandbeveiligingsinstallaties en weet je waar deze installaties aan moeten voldoen;
  • Weet je aan welke organisatorische voorwaarden binnen een organisatie moet worden voldaan met betrekking tot brandveiligheid.

 • Programma

  Lesdag 1 – Theoriedeel over wet- en regelgeving vanuit Bouwbesluit

  • Wat is brand en wat is er nodig om brand te laten ontstaan?
  • Welke regels gelden er wettelijk gezien op het gebied van brandveiligheid van gebouwen?
  • Waar moet brandveilig gebruik aan voldoen?
  • Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken?
  • Op welke wijze ziet de overheid toe op brandveiligheid van gebouwen en wat kunt u zelf doen op dit gebied?

  Docent: Hajé van Egmond

  Lesdag 2 – praktijkdeel
  Tijdens deze lesdag leren de deelnemers om in de praktijk allerlei thema’s met betrekking tot brandveiligheid en brandveilig gebruik te herkennen, toepassen en beoordelen. Onder begeleiding van brandveiligheidsexpert Maarten van Oort leren de deelnemers op de praktijklocatie alles over:

  • Brandscheidingen
   • Wat is een brandscheiding?
   • Welke eisen worden gesteld aan een brandscheiding (brandwerendheid/ rookwerendheid)
   • Hoe herken je een brandscheiding?
   • Veel voorkomende tekortkomingen
  • Materialen
   • Brandklasse en rookklasse
   • Veel voorkomende tekortkomingen
  • Vluchtroutes
   • Waar moet een vluchtroute aan voldoen?
   • Welke capaciteit van vluchtroutes is nodig en hoe wordt deze bepaald?
   • Welke eisen worden gesteld aan deuren in vluchtroutes?
  • Installatietechnisch
   • Welke brandbeveiligingsinstallaties zijn benodigd in een gebouw en wanneer:
    • Sprinklerinstallatie
    • Rookbeheersingsinstallatie
    • Brandmeldinstallatie
    • Ontruimingsalarminstallatie
    • Noodverlichting
    • Vluchtrouteaanduiding
    • Blusmiddelen
    • Droge blusleidingen
   • Waar moeten deze installaties aan voldoen?
   • Wanneer moet een installatie zijn gecertificeerd?
   • Wat is het verschil tussen een installatiecertificaat en een inspectiecertificaat?
   • Veel voorkomende tekortkomingen
  • Organisatorisch
   • BHV-organisatie
   • Ontruimingsplan
   • Onderhoud aan voorzieningen en installaties
   • Opslag, waar toegestaan en waar niet
   • Vrijhouden van vluchtroutes, sprinklers, rookmelders, handbrandmelders en blusmiddelen
   • Veel voorkomende tekortkomingen

  Docent: Maarten van Oort, senior adviseur brandveiligheid bij Helix Technisch Advies

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Reviews
  • Martin de Vries - Beoordeling: 8/10
   Leerzame cursus met handvaten voor de praktijk.
  • Aydin ACIK - Beoordeling: 9/10
   Voldoende leer stoffen gekregen.
  • Sjoerd Bezemer, Helix Adc - Beoordeling: 8/10
   Ik vond het een prettige en informatieve cursus
  • David van der Vlist, Helix Technisch Advies - Beoordeling: 9/10
   Een goede en leerzame cursusavond met veel praktijkvoorbeelden en toepasbare kennis, enthousiast verteld door Joep.
  • Paulien Overgaag, Gemeente Den Haag - Beoordeling: 9/10
   Leerzaam, interessant, leuke stof en goede leraar.