Programma van Permanente Educatie voor Inspecteurs en Adviseurs Vastgoed 2021

Cursusduur

4 dagdelen

Locatie

Utrecht, locatie Domstad Hogeschool Utrecht

PE programma voor Inspecteurs en Adviseurs Vastgoed

Het onderstaande programma is van 2020-2021 het programma voor 2021-2022 wordt later bekend gemaakt.

Evenals voorgaande jaren organiseren Helix Academy en Hogeschool Utrecht weer een programma van Permanente Educatie voor inspecteurs en adviseurs BOEI. Dit jaar in een vernieuwde opzet én volledig als online programma! In de vernieuwde opzet maken we, in aansluiting van de verschillende profielen in het Sertum-register, onderscheid tussen twee groepen deelnemers:

• (onderhoudskundig) inspecteurs BOEI
• (onderhoudskundig) adviseurs BOEI

Met dit PE-programma hebben we als doel de kennis en vaardigheden van onderhoudskundig inspecteurs BOEI en Onderhoudskundig adviseurs BOEI te vergoten en de deelnemers op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Dit PE-programma is bestemd voor gecertificeerd (Onderhoudskundig) Inspecteurs en Adviseurs BOEI, werkzaam binnen de gebouwde omgeving. Genoemde medewerkers hebben een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties of elektrotechnische installaties

 

Waarom Permanente Educatie?
Door het volgen van het PE programma:

• Blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de methodiek NEN 2767 Conditiemeting, BOEI-systematiek, vakkennis binnen je eigen vakdiscipline en geldende wet- en regelgeving;
• Word je periodiek getoetst ten aanzien van jouw prestaties en kennis en kun je deze aantoonbaar maken in de richting van opdrachtgevers.

Inhoudelijke invulling van het PE-programma

Het PE programma bestaat uit diverse thema bijeenkomsten en een facultatieve toetsing over de tijdens de thema bijeenkomsten gedoceerde onderwerpen.
Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid geboden aan 3 thema bijeenkomsten deel te nemen, welke specifiek worden ingericht voor de eigen specialisatie e/o vakdiscipline.
Het is ook mogelijk om zowel voor het inspecteur- als het adviseursdeel deel te nemen aan het PE-programma. In dat geval neem je deel aan 6 bijeenkomsten.

Bijeenkomst Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI Datum Thema

Bijeenkomst 1 algemeen 16 december 2020
9.30 – 12.30 Proces van inspecteren / beslisboom en gebruik in contracten

Bijeenkomst 2a. (bouwkundig en civiel technisch inspecteurs) 10 februari 2021
9.30 – 12.30 NTA 8800
Bijeenkomst 2b. (WTB- en E-installatietechnisch inspecteurs) 10 februari 2021
9.30 – 12.30 NTA 8800

Bijeenkomst 3a. (bouwkundig en civiel technisch inspecteurs) 14 april 2021
9.30 – 12.30 Monumenten inspecties volgens URL2005 ERM

Bijeenkomst 3b. (WTB- en E-installatietechnisch inspecteurs) 14 april 2021
9.30 – 12.30 Actualiteiten NEN 3140 en NEN 1010

Toetsing 16 juni 2021
9.30 – 12.30

Bijeenkomst Onderhoudskundig Adviseurs BOEI Datum Thema

Bijeenkomst 1 16 december 2020
13.30 – 16.30 Contracten en onderhoud

Bijeenkomst 2 10 februari 2021
13.30 – 16.30 uur Routekaarten verduurzaming vastgoed

Bijeenkomst 3 14 april 2021
13.30 – 16.30 Asset Management – ISO55000

Toetsing 16 juni 2021
13.30 – 16.30

Online bijeenkomsten via Teams
De bijeenkomsten zullen allen worden georganiseerd als online webinars via Teams.
Toetsing
Het is mogelijk het PE-jaar af te ronden met een kennistoets over de tijdens de bijeenkomsten behandelde thema’s. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• Toetsing vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Hogeschool Utrecht.
• Deelnemers ontvangen ruim van tevoren van de Hogeschool een toets reglement met hierin beschreven het toets programma en de toetsingskaders;
• Deelnemers krijgen de mogelijkheid om eenmaal een herkansing af te leggen, wanneer het toets resultaat onvoldoende is;
• Na het succesvol afronden van de toetsing ontvangt de deelnemer een certificaat van de Hogeschool Utrecht.

 

 

 

 

 • Voor wie

  Dit PE-programma is bestemd voor gecertificeerd (Onderhoudskundig) Inspecteurs en Adviseurs BOEI, werkzaam binnen de gebouwde omgeving. Genoemde medewerkers hebben een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties of elektrotechnische installaties

   

 • Leerdoelen

  Waarom Permanente Educatie?
  Door het volgen van het PE programma:

  • Blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de methodiek NEN 2767 Conditiemeting, BOEI-systematiek, vakkennis binnen je eigen vakdiscipline en geldende wet- en regelgeving;
  • Word je periodiek getoetst ten aanzien van jouw prestaties en kennis en kun je deze aantoonbaar maken in de richting van opdrachtgevers.

 • Programma

  Inhoudelijke invulling van het PE-programma

  Het PE programma bestaat uit diverse thema bijeenkomsten en een facultatieve toetsing over de tijdens de thema bijeenkomsten gedoceerde onderwerpen.
  Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid geboden aan 3 thema bijeenkomsten deel te nemen, welke specifiek worden ingericht voor de eigen specialisatie e/o vakdiscipline.
  Het is ook mogelijk om zowel voor het inspecteur- als het adviseursdeel deel te nemen aan het PE-programma. In dat geval neem je deel aan 6 bijeenkomsten.

  Bijeenkomst Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI Datum Thema

  Bijeenkomst 1 algemeen 16 december 2020
  9.30 – 12.30 Proces van inspecteren / beslisboom en gebruik in contracten

  Bijeenkomst 2a. (bouwkundig en civiel technisch inspecteurs) 10 februari 2021
  9.30 – 12.30 NTA 8800
  Bijeenkomst 2b. (WTB- en E-installatietechnisch inspecteurs) 10 februari 2021
  9.30 – 12.30 NTA 8800

  Bijeenkomst 3a. (bouwkundig en civiel technisch inspecteurs) 14 april 2021
  9.30 – 12.30 Monumenten inspecties volgens URL2005 ERM

  Bijeenkomst 3b. (WTB- en E-installatietechnisch inspecteurs) 14 april 2021
  9.30 – 12.30 Actualiteiten NEN 3140 en NEN 1010

  Toetsing 16 juni 2021
  9.30 – 12.30

  Bijeenkomst Onderhoudskundig Adviseurs BOEI Datum Thema

  Bijeenkomst 1 16 december 2020
  13.30 – 16.30 Contracten en onderhoud

  Bijeenkomst 2 10 februari 2021
  13.30 – 16.30 uur Routekaarten verduurzaming vastgoed

  Bijeenkomst 3 14 april 2021
  13.30 – 16.30 Asset Management – ISO55000

  Toetsing 16 juni 2021
  13.30 – 16.30

  Online bijeenkomsten via Teams
  De bijeenkomsten zullen allen worden georganiseerd als online webinars via Teams.
  Toetsing
  Het is mogelijk het PE-jaar af te ronden met een kennistoets over de tijdens de bijeenkomsten behandelde thema’s. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • Toetsing vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Hogeschool Utrecht.
  • Deelnemers ontvangen ruim van tevoren van de Hogeschool een toets reglement met hierin beschreven het toets programma en de toetsingskaders;
  • Deelnemers krijgen de mogelijkheid om eenmaal een herkansing af te leggen, wanneer het toets resultaat onvoldoende is;
  • Na het succesvol afronden van de toetsing ontvangt de deelnemer een certificaat van de Hogeschool Utrecht.

 • Data & kosten