Permanente Educatie Inspecteur en Adviseur Vastgoed (PE)

0 (0) uit 0 reviews
Klassikaal, Hybride, Online

Ben je als vastgoedinspecteur of vastgoedadviseur BOEI Hobéon gecertificeerd? Ben je NEN inspecteur of onderhoudskundig inspecteur en Sertum geregistreerd? Blijf up-to-date en behaal je PE-punten 2024.

Documentatie aanvragen

Algemeen

Evenals voorgaande jaren organiseren Helix Academy en Hogeschool Utrecht weer een programma van Permanente Educatie voor inspecteurs en adviseurs BOEI. Met zowel online als fysieke sessies! In de vernieuwde opzet kun je kiezen uit 3 pakketten.

PE-verplichting vanuit Hobéon
Per 28 juni 2021 is de vernieuwde Hobéon-regeling Permanente Educatie van kracht als onderdeel van de regeling Certificatiesysteem Onderhoudskundige Vastgoed. Lees hier meer over de PE-verplichting.

PE-verplichting vanuit Sertum

Ben jij als NEN 2767 inspecteur of onderhoudskundige vastgoed Sertum geregistreerd? Bekijk dat het aanbod voor het behalen van jouw PE-punten. Lees hier meer over de PE-verplichting.

In samenwerking met

Wat levert het je op?
 • Actuele kennis binnen jouw vakgebied
 • Jouw vaardigheden op een hoger niveau

Geschikt voor jou?

 • Onderhoudskundig inspecteur en onderhoudskundig adviseurs BOEI (voorheen Integraal Inspecteurs en Adviseurs) met Hobéon-erkenning (Jaarlijks 12 PE-punten, zie website Hobéon)
 • Onderhoudskundig inspecteur – Sertum geregistreerd (Jaarlijks 8 PE-punten, zie website Sertum)
 • Onderhoudskundig adviseur – Sertum geregistreerd (Jaarlijks 8 PE-punten, zie website Sertum)
 • Inspecteur NEN 2767 – Sertum geregistreerd (Jaarlijks 3 PE-punten)

* Onderhoudskundig inspecteur in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische of transportinstallaties

Programma

Het PE programma bestaat uit diverse thema bijeenkomsten en een facultatieve toetsing over de tijdens de thema bijeenkomsten gedoceerde onderwerpen.

Verplichte en keuze sessies

Verplichte sessies

 • Sessie 1 – Actualiteiten wet- en regelgeving  (3 PE-punten)
  Peter Ligthart
  Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Tijdens deze actualiteiten workshop besteed docent Peter Ligthart uitgebreid aandacht aan de consequenties hiervan voor het werkveld beheer en onderhoud en gaat o.a. ook in op de Wet Kwaliteitsborging en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, beide onderdeel van de Omgevingswet.
 • Sessie 2 – NEN 2767 deel 2 gebrekenlijst (3 PE-punten)
  Johan Smit (Helix)
  In 2024 worden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de norm NEN 2767 deel 2 (gebrekenlijst). Tijdens deze sessie praat docent Johan Smit de deelnemers bij over deze wijzigingen en de consequenties voor inspecties op bouwkundig en installatietechnisch vlak.

 • Sessie 3 – BOEI 2.0 (3 PE-punten)
  Daniël van Lieshout en Dick van Garderen (RVB)
  Tijdens deze sessie zoomen RVB-medewerkers Dick van Garderen en Daniel van Lieshout in op het onderdeel E (energie en duurzaamheid) binnen de BOEI methodiek en in het bijzonder lichten zij toe hoe met dit aspect omgegaan wordt binnen de zogenaamde BOEI 2.0 systematiek.

Keuze sessies

 • Sessie 4 – Toets verplichte onderdelen (optioneel) 
 • Sessie 5 – Duurzame installaties (3 PE-punten)
  Piet Backer
  Onder leiding van docent Piet Backer wordt een praktijksessie bij het centrum voor duurzaambouwen in Rotterdam (ICDuBo) gegeven. Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen is het grootste centrum voor duurzaam bouwen in Nederland. Aan de hand van een groot aantal praktijkopstellingen ontdekken de deelnemers de diverse verduurzamingsmogelijkheden op zowel bouwkundig als installatietechnisch vlak. BOEI-docent Piet Backer maakt de koppeling naar de dagelijkse praktijk van de BOEI-inspecteur e/o adviseur.
 • Sessie 6 – Zorgplicht voor veilige en gezonde gebouwen (3 PE-punten)
  Sander Kik / Eva Kik (Helix)
  Helix-docenten Sander Kik en Eva Kik leren de deelnemers tijdens deze sessie alles over zorgplicht. Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een gebouweigenaar voor wat betreft veiligheid en gezondheid? Hoe komt men tot een gedegen plan van aanpak en hoe wordt op een goede manier gezorgd voor uitvoering en borging binnen een organisatie. Tijdens deze sessie leren BOEI-inspecteurs en -adviseurs welke rol zij kunnen spelen van de invulling van dit aspect als onderdeel van de I binnen BOEI.
 • Sessie 7 – Intervisie toegankelijkheid gebouwen (3 PE-punten)
  Peter van der Landen (Helix)
  Iedereen in onze samenleving moet kunnen meedoen. Het is dan ook van belang dat gebouwen door iedereen gebruikt kunnen worden. Om een samenleving zonder drempels mogelijk te maken, zijn in de Bbl eisen opgenomen waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Als aanvulling op de bestaande eisen in het Bbl publiceert het NEN in 2024 een conceptversie van een norm voor toegankelijk bouwen. Tijdens deze interactieve sessie gaan deelnemers onder leiding van Peter van der Landen gezamenlijk aan de slag met een casus uit de praktijk, waarbij het thema ‘toegankelijkheid in gebouwen’ als uitgangspunt wordt genomen. Na een theoretisch gedeelte gaan de inspecteurs vanuit verschillende disciplines samen met adviseurs aan de slag, delen ervaringen en leren van en met elkaar hoe dit thema de werkzaamheden van BOEI-inspecteurs en adviseurs raakt.
 • Sessie 8 – Circulariteit bouwen / beheer & onderhoud (3 PE-punten)
  Bram Kroon en Peter van der Landen (Helix)
  Tijdens deze sessie nemen docenten Bram Kroon en Peter van der Landen de deelnemende BOEI-adviseurs mee in het onderwerp ‘circulariteit’. Het is van groot belang om de gebouwde omgeving in hoog tempo klimaatbestendig te maken. Circulair denken is nodig omwille van:

  • Het beschermen van de bestaande materiaal voorraden
  • Het beschermen van het milieu
  • Het beschermen van de bestaande waarde
 • In deze sessie leer je wat circulaire economie is en op welke punten dit aangrijpt op beheer en onderhoud binnen de gebouwde omgeving. Vanuit jouw rol als BOEI-adviseur leer je om circulariteit mee te nemen in de je advies voor de asset owner.

 

 • Sessie 9 – NEN 8026 praktische toepassing (3 PE-punten)
  Johan Smit (Helix)
  Eind 2023 is de nieuwe norm NEN 8026 voor assetmanagement definitief gepubliceerd. De norm richt zich specifiek op het waarde gestuurd in stand houden van fysieke assets in de gebouwde omgeving. Deze norm biedt een gemeenschappelijke taal en handvatten om op een gestructureerde manier assetmanagementprocessen in te richten en te borgen waarmee op organisatie specifieke waarde aspecten gestuurd kan worden. Tijdens deze sessie deelt docent Johan Smit hoe deze norm op een praktische manier toegepast kan worden door inspecteurs en adviseurs.
Toetsing (optioneel)

De toets wordt niet verplicht gesteld vanuit Hobéon. Het is mogelijk het PE-jaar af te ronden met een kennistoets over de tijdens de bijeenkomsten behandelde thema’s. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Toetsing vindt plaats onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Hogeschool Utrecht.
 • Deelnemers ontvangen ruim van tevoren van de Hogeschool een toets reglement met hierin beschreven het toets programma en de toetsingskaders.
 • Deelnemers krijgen de mogelijkheid om eenmaal een herkansing af te leggen, wanneer het toets resultaat onvoldoende is
 • Na het succesvol afronden van de toetsing ontvangt de deelnemer een certificaat van de Hogeschool Utrecht.

PE-verplichting Hobéon / Sertum

Per 28 juni 2021 is de vernieuwde Hobéon-regeling Permanente Educatie van kracht als onderdeel van de regeling Certificatiesysteem Onderhoudskundige Vastgoed.

Binnen deze regeling dient een certificaathouder per jaar 12 PE-punten te behalen. De helft van het aantal PE-punten (6 PE-punten) dient jaarlijks te worden behaald door het volgen van verplichte onderwerpen, de andere helft (6 PE-punten) is vrij in te vullen.

Hobéon bepaalt als certificerende instelling jaarlijks de verplichte thema’s voor het aankomende PE-jaar. De door Hobéon vastgestelde verplichte onderwerpen voor PE-jaar 2024 zijn:

 • Actualiteit wet- en regelgeving
 • NEN 2767 deel 2 gebrekenlijsten
 • BOEI 2.0

De vrij in te vullen PE-punten kunnen worden behaald door het volgen van:

 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies over vrije keuze onderwerpen
 • Intercollegiaal overleg (intervisie)
 • Bijwonen vergaderingen

Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar)

Meer informatie over de PE-verplichtingen voor NEN 2767 inspecteurs en Onderhoudskundig inspecteurs vind je hier.

PE-aanbod Hogeschool Utrecht en Helix Academy

Hogeschool Utrecht en Helix Academy zijn als Hobéon aangemerkt als erkend PE-aanbieder. Door middel van 3 verschillende PE-pakketten bieden zij Onderhoudskundig Inspecteurs BOEI en Adviseurs de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te voldoen aan de gestelde PE-verplichting.

Bekijk hier de verschillende PE-pakketten

*deelnemen aan een losse PE-sessie? Ook dat is mogelijk, neem contact met ons op voor meer informatie.

Registratie van PE-activiteiten na afronding PE
De certificaathouder wordt gevraagd om de gevolgde PE-activiteiten te registreren in het Sertum-register en kan hiermee aantoonbaar maken dat aan de jaarlijkse PE-verplichting is voldaan.

Data en kosten

Bekijk hier de kosten, data en schrijf je alvast in!

Kosten
Pakket 1
€ 375,00
Pakket 2
€ 500,00
Pakket 3
€ 625,00
Per extra lesdag
€ 125,00
Alle kosten zijn exclusief BTW
Opleidingsdata
Startdatum
Locatie
18 sep 2024 Voldoende plekken
Rotterdam, Gouda, Utrecht
Datum heeft doorgagarantie
Wachtlijst

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen over het PE-programma? Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond permanente educatie terug.

1. Voor wie is het PE-programma opgezet?

Het PE-programma is bestemd voor:

 • NEN 2767 inspecteurs
 • Onderhoudskundig  inspecteurs
 • Onderhoudskundig inspecteurs & adviseurs BOEI

Je kunt daarbij een achtergrond hebben in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties of transportinstallaties.

2. Wat is het doel van het PE-programma?

Het programma van Permanente Educatie heeft als doel de kennis en vaardigheden van de deelnemers te vergroten en hen op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

3. Wanneer kun je je inschrijven in het Sertum-register?

Door het volgen van een van de volgende opleidingen en behalen van het examen kun je een erkend diploma behalen, waarmee registratie in één van de Sertum-registers mogelijk is:

4. Wanneer kun je je inschrijven kiezen voor persoonscertificatie via Hobéon?

Onderhoudskundig inspecteurs BOEI kunnen aanvullend kiezen voor persoonscertificatie via Hobéon. Voorwaarde voor behoud van deze persoonscertificatie is dat je als gecertificeerde ná certificering jaarlijks aantoonbaar maakt dat je de eerder opgedane kennis up-to-date houdt door deelname aan een programma van permanente educatie voor dit functieprofiel.

5. Wat is de PE-verplichting voor de NEN 2767 inspecteur en Onderhoudskundig inspecteur?

Ook voor NEN 2767 inspecteurs en Onderhoudskundig inspecteurs geldt ook een PE-verplichting in verband met behoud van registratie in het Sertum-register. Lees hierover meer op de website van Sertum: PE verplichting

6. Wie stelt de jaarlijkse PE-verplichting voor Hobéon-erkenden vast?

Hobéon bepaalt als certificerende instelling jaarlijks de thema’s die in het dan komende kalenderjaar verplicht gevolgd moeten worden door certificaathouders. Dit doen zij na raadpleging van de stakeholders. Een certificaathouder behaalt per jaar 12 PE-punten. De helft van het aantal PE-punten dient jaarlijks te worden behaald door het volgen van verplichte onderwerpen, de andere helft is vrij in te vullen.

7. Hoe ziet de jaarlijkse PE-verplichting voor Hobéon gecertificeerden eruit voor 2024?

Voor 2024 zijn door Hobéon de volgende verplichte onderwerpen vastgesteld voor Hobéon-erkenden:

 • Actualiteiten Wet- en regelgeving: Wet Kwaliteitsborging en Omgevingswet (3 PE-punten)
 • NEN2767 – wijzigingen in deel 2 Gebrekenlijst (3 PE-punten)
 • BOEI 2.0 (3 PE-punten)

PE-sessies over genoemde verplichte onderwerpen kunnen worden gevolgd binnen het PE-programma van Hogeschool Utrecht en Helix. Ook door deelname aan diverse vrije keuze sessies kunnen gedurende het jaar aanvullende PE-punten worden behaald.

Lees hier meer over de PE-regeling zoals opgesteld door Hobéon en de puntentoekenning: Permanente educatie inspecteur of adviseur vastgoed (PE-punten)

8. Door welke instanties wordt het PE-programma aangeboden?

Hobéon verstrekt erkenningen aan onderwijsinstellingen en andere aanbieders als toegelaten ‘PE-aanbieder’. O.a. Hogeschool Utrecht en Helix Academy ontvingen deze erkenning en bieden gezamenlijk een PE-programma aan. Daarnaast worden ook PE-programma’s aangeboden door Hogeschool Arnhem Nijmegen en Sertum.

9. Op welke manier wordt vastgelegd dat ik aan mijn PE-verplichting heb voldaan?

Van alle gevolgde activiteiten dienen deelnamebewijzen te worden ingeleverd bij Sertum. Voor verplichte onderwerpen kunnen alleen punten toegekend worden indien deze onderwerpen verzorgd zijn door een Hobéon-erkende PE-aanbieder.

Voor deelnemers aan de PE-sessies van Hogeschool Utrecht en Helix worden de behaalde PE-punten door de opleider doorgegeven aan Sertum, waardoor de PE-punten ‘automatisch’ worden geregistreerd bij Sertum.

10. Hoe ziet het PE-programma van Hogeschool Utrecht en Helix eruit?

Hogeschool Utrecht en Helix Academy organiseren gezamenlijk weer een door Hobéon erkend PE-programma, waarmee deelnemers kunnen voldoen aan de jaarlijkse PE-verplichting. De deelnemer kan kiezen uit diverse PE-pakketten, afhankelijk van zijn of haar persoonlijke voorkeur, functie en discipline.

Wil je ook één of meerdere sessies volgen om PE-punten te verzamelen in het kader van jouw persoonscertificering? Of wil je gewoon meedoen, omdat je jouw kennis up-to-date wilt houden? Maak nu jouw keuze voor het PE-pakket dat aansluit bij jouw kennisbehoefte.

Staat jou vraag hier niet tussen?

Neem dan contact op via 0182-682349 of academy@helix.nl.

Harriet Walhout

Advies nodig?

Meer informatie over onze opleidingen? Vraag de opleidingsgids aan of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op