Programma van Permanente Educatie voor Inspecteurs en Adviseurs Vastgoed

Cursusduur

4 dagdelen

Locatie

Utrecht, locatie Domstad Hogeschool Utrecht

PE programma voor Inspecteurs en Adviseurs Vastgoed

Dit programma van Permanente Educatie wordt georganiseerd in samenwerking met Hogeschool Utrecht. Door middel van dit PE-programma worden de kennis en vaardigheden van inspecteurs en adviseurs vastgoed vergroot en worden de deelnemers op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Een goed opgeleide inspecteur is in staat de kwaliteit van inspecties te verhogen, wat op middellange termijn leidt tot kostenreductie voor de asset owner, minder verstoringen in het primaire proces en aantoonbaar hogere waarde van de assets.

Door het volgen van het PE-programma;

 • Blijft de deelnemer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, o.a. op het gebied van methodiek NEN 2767 Conditiemeting, de BOEI-systematiek, vakkennis binnen de eigen vakdiscipline, geldende wet- en regelgeving e.d.;
 • Heeft de deelnemer collegiale intervisie ten aanzien van uitgevoerde inspecties en gerelateerde werkzaamheden;
 • Wordt de deelnemer periodiek getoetst ten aanzien van zijn/haar prestaties en kennis.

Dit PE-programma is bestemd voor inspecteurs en adviseurs, werkzaam binnen de gebouwde omgeving, die eerder een BOEI-opleiding voor Integraal Inspecteur e/o Adviseur Vastgoed volgden. Genoemde medewerkers hebben een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties of transportinstallaties.

 

Met dit PE-programma hebben we een aantal leerdoelen voor ogen:

 • Vergroting kennis en vaardigheden voor inspecteurs en adviseurs werkzaam binnen de gebouwde omgeving;
 • Verbetering van de kwaliteit van integrale inspectie- en adviesrapporten;
 • Aantoonbaar maken van competenties van inspecteurs en adviseurs;
 • Toetsing

Toelichting bij het programma:

Voor bijeenkomst 4 maakt u een keuze uit:

 • Programma 4a: voor bouwkundigen en civiel technici
 • Programma 4b: voor installatietechnici
  Uw keuze s.v.p. vermelden in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier 

De overige bijeenkomsten worden voor de verschillende disciplines gezamenlijk gegeven.

Bijeenkomst 1 op 20 maart 2019 – Introductie PE programma 2019
Door: Jan Stoker, Senior Lecturer en Researcher Asset & Maintenance Management bij Hogeschool Utrecht
Tijd: 9.30 uur tot 10.00 uur

Energie & Duurzaamheid: van het aardgas af!?
Door: Rik Altena, DWA
Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur

Bijeenkomst 2 op 15 mei 2019 – Veilig werken op hoogte
Door: Elko Petten, Vlindar
Tijd: 9.30 uur -12.30 uur

Bijeenkomst 3 op 18 september 2019 – Activiteitenbesluit
Door: Bart Oortwijn, Combined Efforts Milieu- en Omgevingsadvisering
Tijd: 9.30 uur  – 12.30 uur

Bijeenkomst 4 op 20 november 2019
Sessie a: Professioneel inkopen / bouwkosten en kostenkengetallen
(voor bouwkundigen en civiel technici)
Door: Sander Koëter, Koëter Vastgoed Adviseurs
Tijd: 9.30 uur  – 12.30 uur

Sessie b: Kwaliteitsaudits voor gebouw gebonden installaties
(voor installatietechnici)
Door: Leon de Labije, Helix Technisch Advies
Tijd: 9.30 uur – 12.30 uur

18 december 2019 – Eindtoets
Tijd: 9.30 uur -11.00 uur
Aansluitend eindevaluatie

Het PE-programma start op 20 maart 2019 met bijeenkomst 1. Overige cursusdata kunt u vinden onder de tab ‘Programma’.

De kosten per PE-jaar bedragen € 480,- per deelnemer exclusief BTW.

Bovengenoemde kosten zijn inclusief:

 • Arrangementskosten (lunch na afloop van iedere bijeenkomst is inbegrepen)
 • Cursusmateriaal (digitaal verstrekt voor aanvang van iedere bijeenkomst)
 • Toetsing
 • Verklaring van deelname van Hogeschool Utrecht

 

 

 

 • Voor wie

  Dit PE-programma is bestemd voor inspecteurs en adviseurs, werkzaam binnen de gebouwde omgeving, die eerder een BOEI-opleiding voor Integraal Inspecteur e/o Adviseur Vastgoed volgden. Genoemde medewerkers hebben een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties of transportinstallaties.

   

 • Leerdoelen

  Met dit PE-programma hebben we een aantal leerdoelen voor ogen:

  • Vergroting kennis en vaardigheden voor inspecteurs en adviseurs werkzaam binnen de gebouwde omgeving;
  • Verbetering van de kwaliteit van integrale inspectie- en adviesrapporten;
  • Aantoonbaar maken van competenties van inspecteurs en adviseurs;
  • Toetsing

 • Programma

  Toelichting bij het programma:

  Voor bijeenkomst 4 maakt u een keuze uit:

  • Programma 4a: voor bouwkundigen en civiel technici
  • Programma 4b: voor installatietechnici
   Uw keuze s.v.p. vermelden in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier 

  De overige bijeenkomsten worden voor de verschillende disciplines gezamenlijk gegeven.

  Bijeenkomst 1 op 20 maart 2019 – Introductie PE programma 2019
  Door: Jan Stoker, Senior Lecturer en Researcher Asset & Maintenance Management bij Hogeschool Utrecht
  Tijd: 9.30 uur tot 10.00 uur

  Energie & Duurzaamheid: van het aardgas af!?
  Door: Rik Altena, DWA
  Tijd: 10.00 uur tot 13.00 uur

  Bijeenkomst 2 op 15 mei 2019 – Veilig werken op hoogte
  Door: Elko Petten, Vlindar
  Tijd: 9.30 uur -12.30 uur

  Bijeenkomst 3 op 18 september 2019 – Activiteitenbesluit
  Door: Bart Oortwijn, Combined Efforts Milieu- en Omgevingsadvisering
  Tijd: 9.30 uur  – 12.30 uur

  Bijeenkomst 4 op 20 november 2019
  Sessie a: Professioneel inkopen / bouwkosten en kostenkengetallen
  (voor bouwkundigen en civiel technici)
  Door: Sander Koëter, Koëter Vastgoed Adviseurs
  Tijd: 9.30 uur  – 12.30 uur

  Sessie b: Kwaliteitsaudits voor gebouw gebonden installaties
  (voor installatietechnici)
  Door: Leon de Labije, Helix Technisch Advies
  Tijd: 9.30 uur – 12.30 uur

  18 december 2019 – Eindtoets
  Tijd: 9.30 uur -11.00 uur
  Aansluitend eindevaluatie

 • Data & kosten

  Het PE-programma start op 20 maart 2019 met bijeenkomst 1. Overige cursusdata kunt u vinden onder de tab ‘Programma’.

  De kosten per PE-jaar bedragen € 480,- per deelnemer exclusief BTW.

  Bovengenoemde kosten zijn inclusief:

  • Arrangementskosten (lunch na afloop van iedere bijeenkomst is inbegrepen)
  • Cursusmateriaal (digitaal verstrekt voor aanvang van iedere bijeenkomst)
  • Toetsing
  • Verklaring van deelname van Hogeschool Utrecht