Examen NEN 2767 voor inspecteurs

Cursusduur

afhankelijk van variant

Locatie

Utrecht / Gouda

Examen NEN 2767 voor inspecteurs

Ter afronding van de cursus NEN 2767 Conditiemeting voor inspecteurs bieden we je de mogelijkheid om een examen af te leggen. Na het succesvol afronden van dit examen ontvang je een diploma van Helix Academy, waarmee je kunt aantonen de lesstof goed onder de knie te hebben en daarmee zelfstandig een NEN 2767 inspectie kunt uitvoeren.

Voor het examen heb je de keuze tussen de volgende varianten:

Kosten Inschrijven Discipline
Theorie-examen € 250,- excl. BTW Klik hier om je in te schrijven Bouwkunde, Installaties, Infra
 
Theorie- en praktijkexamen € 500,- excl. BTW Schrijf je in op deze pagina onder het tabblad ‘Data en kosten’. Bouwkunde, Installaties

Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Voor het praktijkexamen nemen we je mee naar een praktijklocatie in de buurt van het toets centrum.

Theorie-examen
Het theorie-examen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de Theoriemodule van de NEN 2767 volgden, voor de disciplines Bouwkunde, Installaties en Infra.

Theorie- en praktijkexamen
Het theorie- én praktijkexamen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de cursus NEN 2767 Conditiemeting voor bouwkundig of installatietechnisch inspecteurs volgden.
Je dient de volledige 4-daagse cursus te hebben gevolgd.

Theorie- én praktijkexamen afleggen voor de discipline Bouwkunde en installaties?
Om een goede NEN 2767 inspectie te kunnen uitvoeren, moet een inspecteur beschikken over voldoende bouwkundige en installatietechnische vakkennis / materialenkennis. Tijdens het praktijkexamen wordt de kandidaat dan ook op dit onderdeel getoetst. We gaan er vanuit dat de kandidaat deze vak- en materialenkennis reeds bezit, alvorens hij/zij deelneemt aan het examen.

n.v.t.

Theorie-examen: (ochtend) – discipline Bouwkunde, Installaties en Infra

Het examen wordt digitaal afgenomen en bevat meerkeuze- en open-vragen. Helix Academy verzorgt de examenlocatie en de benodigde digitale middelen. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een surveillant. Het is niet toegestaan om tijdens de toets het lesmateriaal te gebruiken (gesloten-boek).

Praktijkexamen: (middag) – alleen voor discipline Bouwkunde en Installaties

Helix Academy wijst een gebouw / installatie aan waarbij de examenkandidaten zelfstandig een inspectie uitvoeren onder begeleiding van een surveillant. Het is toegestaan om tijdens de praktijkinspectie de NEN-norm te gebruiken.
Tijdens het middagdeel van het examen werken de examenkandidaten de inspectiegegevens uit op de daarvoor bestemde formulieren. Naar aanleiding daarvan maken de examenkandidaten zelfstandig een rapportage van de opgenomen gegevens, volgens een vooraf aangeleverd format. Binnen 10 werkdagen na de examendatum leveren de kandidaten deze rapportage in bij Helix Academy.

Indien gewenst, kan uitsluitend de theoretische toets worden afgelegd. De praktijktoets wordt uitsluitend afgenomen in combinatie met de theoretische toets.

Alleen inschrijven voor het theorie-examen? Klik hier.

 • Voor wie

  Theorie-examen
  Het theorie-examen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de Theoriemodule van de NEN 2767 volgden, voor de disciplines Bouwkunde, Installaties en Infra.

  Theorie- en praktijkexamen
  Het theorie- én praktijkexamen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de cursus NEN 2767 Conditiemeting voor bouwkundig of installatietechnisch inspecteurs volgden.
  Je dient de volledige 4-daagse cursus te hebben gevolgd.

  Theorie- én praktijkexamen afleggen voor de discipline Bouwkunde en installaties?
  Om een goede NEN 2767 inspectie te kunnen uitvoeren, moet een inspecteur beschikken over voldoende bouwkundige en installatietechnische vakkennis / materialenkennis. Tijdens het praktijkexamen wordt de kandidaat dan ook op dit onderdeel getoetst. We gaan er vanuit dat de kandidaat deze vak- en materialenkennis reeds bezit, alvorens hij/zij deelneemt aan het examen.

 • Leerdoelen

  n.v.t.

 • Programma

  Theorie-examen: (ochtend) – discipline Bouwkunde, Installaties en Infra

  Het examen wordt digitaal afgenomen en bevat meerkeuze- en open-vragen. Helix Academy verzorgt de examenlocatie en de benodigde digitale middelen. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een surveillant. Het is niet toegestaan om tijdens de toets het lesmateriaal te gebruiken (gesloten-boek).

  Praktijkexamen: (middag) – alleen voor discipline Bouwkunde en Installaties

  Helix Academy wijst een gebouw / installatie aan waarbij de examenkandidaten zelfstandig een inspectie uitvoeren onder begeleiding van een surveillant. Het is toegestaan om tijdens de praktijkinspectie de NEN-norm te gebruiken.
  Tijdens het middagdeel van het examen werken de examenkandidaten de inspectiegegevens uit op de daarvoor bestemde formulieren. Naar aanleiding daarvan maken de examenkandidaten zelfstandig een rapportage van de opgenomen gegevens, volgens een vooraf aangeleverd format. Binnen 10 werkdagen na de examendatum leveren de kandidaten deze rapportage in bij Helix Academy.

  Indien gewenst, kan uitsluitend de theoretische toets worden afgelegd. De praktijktoets wordt uitsluitend afgenomen in combinatie met de theoretische toets.

  Alleen inschrijven voor het theorie-examen? Klik hier.

 • Data & kosten