Leergang Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed (bouwkunde)

Cursusduur

8 dagen

Locatie

Utrecht of Gouda

Leergang Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed (bouwkunde)

Deze 8-daagse leergang leidt op tot de functie Onderhoudskundig Inspecteur (discipline bouwkunde) zoals omschreven in de zogenaamde Maatlat van Sertum. De Onderhoudskundig Inspecteur is meer dan een persoon die alleen een inspectie uitvoert. Deze inspecteur controleert en beoordeelt op een objectieve manier de staat van een object en toetst of de geldende voorschriften en procedures voldoende in acht genomen zijn. Aanvullend is de inspecteur in staat een inspectie voor te bereiden, te rapporteren en hierover te communiceren met betrokken partijen zoals opdrachtgevers, collega’s, aannemers, gebruikers van het te inspecteren object. Lees hier meer over de 6 kerntaken die een Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed uitvoert.

Na het volgen van deze zeer afwisselende leergang heb je voldoende tools aangereikt gekregen om het takenpakket van onderhoudskundig inspecteur vastgoed te kunnen uitvoeren én ben je goed voorbereid voor het landelijke examen voor deze functie.

Ten opzichte van onze 4-daagse basiscursus voor ‘NEN 2767 Inspecteurs’ kent deze leergang de volgende aanvullende lesdagen:

 1. Wet- en regelgeving rond onderhoudskundige inspecties
 2. Rapporteren over inspectiegegevens en opstellen MJOP’s
 3. Communiceren voor technici
 4. Extra praktijk-examentraining

Aansluitend op deze leergang is het mogelijk om via het SCEV deel te nemen aan het examen: Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed conform de Maatlat van Sertum. Aanmelden voor dit examen verloopt buiten Helix Academy.

Is deze leergang Onderhoudskundig Inspecteur iets voor jou?
Doe de check via onze opleidingswijzer (voor de discipline bouwkunde) en kijk welke opleiding het beste aansluit bij jouw vooropleiding en opleidingswensen.

Deze leergang Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen, over deze inspectieresultaten moeten kunnen rapporteren en communiceren met betrokken partijen.

Voor deelname aan deze leergang is bouwkundige basiskennis en materialenkennis vereist. Beschik je nog niet over basiskennis bouwkunde? Dan adviseren we je om eerst de cursus Elementaire Bouwkunde e/o de cursus Gebouwschades en Bouwgebreken te volgen (afhankelijk van het niveau van jouw vooropleiding en voorkennis). Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

De leergang is bij uitstek geschikt voor personen die wensen deel te nemen aan het examen voor Onderhoudskundig Inspecteurs Vastgoed via SCEV.

Na het volgen van deze leergang is de deelnemer in staat om binnen zijn eigen vakdiscipline:

 • Een inspectie te organiseren, rekening houdend met geldende inspectietechnieken, relevante steekproeven bepalen en de uitvoering van een veilige inspectie beoordelen.
 • Aan de hand van een inspectie een objectief oordeel te kunnen geven over: de conditie, kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een object alsmede over de toepassing en naleving van de voorschriften en procedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, binnen de discipline van de inspecteur.
 • Bij de uitvoering van een inspectie, afwijkingen te signaleren die de veiligheid, gezondheid en/of milieu in gevaar kunnen brengen, buiten de discipline van de inspecteur.
 • Een eenduidig inspectierapport op te stellen en geconstateerde afwijkingen inhoudelijk beargumenteren, berust op geldende inspectiemethodieken.
 • Te communiceren met alle noodzakelijke partners zoals opdrachtgevers, collega’s, aannemers en gebruikers van de te inspecteren objecten.
 • Te zorgen voor de naleving van de relevante wetten, regelgeving, verordeningen, richtlijnen, operationele instructies en anticipeert op technologische- en organisatorische ontwikkelingen.

Dag 1 NEN 2767 theorie

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
 • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting bij meerdere gebreken
 • Verzorgingsscore

Dag 2 Schadebeelden en gebrekenkennis (discipline bouwkunde)

 • Korte terugblik op dag 1
 • Herkennen van materialen, onderdelen, detaillering
 • Meest voorkomende bouwkundige gebreken
 • Kostenkengetallen en gemiddelde levensduren
 • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken m.b.v. cases

Dag 3 Praktijkdag 1

 • Korte terugblik op dag 1 en 2
 • Praktijkinspectie op locatie (in 2- of 3-tallen)
 • Uitwerken eigen inspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Dag 4 Organiseren van inspectie + praktijkdag 2

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair nabespreken resultaten praktijkinspectie

Dag 5 Rapporteren en MJOP’s

 • Korte terugblik op voorgaande lesdagen
 • Introductie oefening / casus
 • Prioriteitenstelling en kwalificeren + kwantificeren van risico’s
 • Toepassing van conditiemetingen voor het opstellen van MJOP’s
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplanning op basis van set gebreken conform de NEN 2767
 • Toelichting opbouw inspectierapportage
 • Voorbeeld inspectierapportage

Dag 6 Wet en regelgeving bij onderhoudsinspecties

 • Korte terugblik voorgaande lesdagen
 • Geldende wet- en regelgeving binnen het vakgebied (Bouwbesluit, Arbowetgeving, brandveiligheid, milieuregels
 • Bouwregelgeving in nieuwbouw, bestaande bouw of verbouw
 • Veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van inspecties

 Dag 7 Communiceren voor technici

 • Basisregels en valkuilen bij communicatie
 • Voeren van intakegesprek met de opdrachtgever bij de start van een onderhoudsinspectie;
  • Wat is de scope van de opdracht?
  • Is de inspectie uit te voeren binnen het vooraf ingeschatte tijdsbestek?
  • Zijn er bijzonderheden bijvoorbeeld t.a.v. (arbo)veiligheid? etc.
 • Communicatie met stakeholders zoals opdrachtgevers, collega’s, aannemers, gebruikers van het te inspecteren object (al dan niet op basis van een communicatieprotocol)
 • Inspectieresultaten zoals verwoord in de inspectierapportage mondeling overdragen / toelichten aan de opdrachtgever of adviseur

Dag 8 Praktijk – examentraining

 • Bespreken huiswerkopdracht (oefenexamen)
 • Bespreken casus
 • Praktijkinspectie
 • Inspectie vertalen naar onderhoudsrapport
 • Nabespreken inspectieresultaten en behandelen openstaande vragen
 • Voor wie

  Deze leergang Onderhoudskundig Inspecteur Vastgoed is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders, aannemers en onderhoudsbedrijven die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan gebouwen, over deze inspectieresultaten moeten kunnen rapporteren en communiceren met betrokken partijen.

  Voor deelname aan deze leergang is bouwkundige basiskennis en materialenkennis vereist. Beschik je nog niet over basiskennis bouwkunde? Dan adviseren we je om eerst de cursus Elementaire Bouwkunde e/o de cursus Gebouwschades en Bouwgebreken te volgen (afhankelijk van het niveau van jouw vooropleiding en voorkennis). Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

  De leergang is bij uitstek geschikt voor personen die wensen deel te nemen aan het examen voor Onderhoudskundig Inspecteurs Vastgoed via SCEV.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze leergang is de deelnemer in staat om binnen zijn eigen vakdiscipline:

  • Een inspectie te organiseren, rekening houdend met geldende inspectietechnieken, relevante steekproeven bepalen en de uitvoering van een veilige inspectie beoordelen.
  • Aan de hand van een inspectie een objectief oordeel te kunnen geven over: de conditie, kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een object alsmede over de toepassing en naleving van de voorschriften en procedures met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu, binnen de discipline van de inspecteur.
  • Bij de uitvoering van een inspectie, afwijkingen te signaleren die de veiligheid, gezondheid en/of milieu in gevaar kunnen brengen, buiten de discipline van de inspecteur.
  • Een eenduidig inspectierapport op te stellen en geconstateerde afwijkingen inhoudelijk beargumenteren, berust op geldende inspectiemethodieken.
  • Te communiceren met alle noodzakelijke partners zoals opdrachtgevers, collega’s, aannemers en gebruikers van de te inspecteren objecten.
  • Te zorgen voor de naleving van de relevante wetten, regelgeving, verordeningen, richtlijnen, operationele instructies en anticipeert op technologische- en organisatorische ontwikkelingen.

 • Programma

  Dag 1 NEN 2767 theorie

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767-1
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
  • Inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767-1
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767-1 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting bij meerdere gebreken
  • Verzorgingsscore

  Dag 2 Schadebeelden en gebrekenkennis (discipline bouwkunde)

  • Korte terugblik op dag 1
  • Herkennen van materialen, onderdelen, detaillering
  • Meest voorkomende bouwkundige gebreken
  • Kostenkengetallen en gemiddelde levensduren
  • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken m.b.v. cases

  Dag 3 Praktijkdag 1

  • Korte terugblik op dag 1 en 2
  • Praktijkinspectie op locatie (in 2- of 3-tallen)
  • Uitwerken eigen inspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Dag 4 Organiseren van inspectie + praktijkdag 2

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair nabespreken resultaten praktijkinspectie

  Dag 5 Rapporteren en MJOP’s

  • Korte terugblik op voorgaande lesdagen
  • Introductie oefening / casus
  • Prioriteitenstelling en kwalificeren + kwantificeren van risico’s
  • Toepassing van conditiemetingen voor het opstellen van MJOP’s
  • Opstellen meerjaren onderhoudsplanning op basis van set gebreken conform de NEN 2767
  • Toelichting opbouw inspectierapportage
  • Voorbeeld inspectierapportage

  Dag 6 Wet en regelgeving bij onderhoudsinspecties

  • Korte terugblik voorgaande lesdagen
  • Geldende wet- en regelgeving binnen het vakgebied (Bouwbesluit, Arbowetgeving, brandveiligheid, milieuregels
  • Bouwregelgeving in nieuwbouw, bestaande bouw of verbouw
  • Veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van inspecties

   Dag 7 Communiceren voor technici

  • Basisregels en valkuilen bij communicatie
  • Voeren van intakegesprek met de opdrachtgever bij de start van een onderhoudsinspectie;
   • Wat is de scope van de opdracht?
   • Is de inspectie uit te voeren binnen het vooraf ingeschatte tijdsbestek?
   • Zijn er bijzonderheden bijvoorbeeld t.a.v. (arbo)veiligheid? etc.
  • Communicatie met stakeholders zoals opdrachtgevers, collega’s, aannemers, gebruikers van het te inspecteren object (al dan niet op basis van een communicatieprotocol)
  • Inspectieresultaten zoals verwoord in de inspectierapportage mondeling overdragen / toelichten aan de opdrachtgever of adviseur

  Dag 8 Praktijk – examentraining

  • Bespreken huiswerkopdracht (oefenexamen)
  • Bespreken casus
  • Praktijkinspectie
  • Inspectie vertalen naar onderhoudsrapport
  • Nabespreken inspectieresultaten en behandelen openstaande vragen

 • Data & kosten