Cursus NEN 2767 inspecteur (werktuigbouwkundige installaties)

Cursusduur

4 dagen

Locatie

Diverse locaties

Cursus NEN 2767 inspecteur (werktuigbouwkundige installaties)

In deze cursus NEN 2767 Conditiemeten, bedoeld voor personen met een werktuigbouwkundige (WTB) achtergrond, leren de deelnemers hoe een conditiemeting volgens de NEN 2767-1 bij inspecties aan WTB-installaties moet worden toegepast, hoe de inspectieresultaten verwerkt kunnen worden op de inspectieformulieren.

Aansluitend op deze cursus is het mogelijk via het SCEV deel te nemen aan het examen: NEN 2767 Inspecteur conform de Maatlat van Sertum 

Waarom conditiemeten?
Conditiemeting volgens NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- of installatiedelen. Met een conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouw- of installatiedeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. De uitkomsten van een NEN 2767 inspectie worden gebruikt als input voor een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en onderhoudsbegroting.

De basis van een conditiemeting is het kwalificeren en het kwantificeren van gebreken van bouwdelen. De toepassing is sterk verbeterd doordat inspecteurs ook de risico’s van geconstateerde gebreken op basis van Bijlage D van de norm aangeven. Als de methode goed wordt toegepast, zijn de uitkomsten bij alle inspecteurs gelijk; het maakt niet uit wie de inspectie uitvoert.  Met de inbreng van de inspecteur wordt de vastgoedbeheerder of – manager in staat gesteld het levensloopproces van gebouwen of installaties naar kosten, tijd en kwaliteit te beheersen.

Waarom Helix Academy?
Onze NEN 2767 cursus wordt gegeven door de adviseurs van zusterbedrijf Helix Technisch Advies. Helix heeft als rapporteur intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe geïntegreerde norm NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving. Onze Helix-docenten zijn dan ook zeer goed op de hoogte van deze recente ontwikkelingen en zorgen ervoor dat onze opleidingen altijd actueel zijn.

Is deze cursus iets voor jou?
Doe de check via onze opleidingswijzer (voor de discipline installatietechniek) en kijk welke opleiding het beste aansluit bij jouw vooropleiding en opleidingswensen.

 

Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedbeheerders, installatiebedrijven en adviesbureaus die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan installaties. De cursus is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

Voor personen die aansluitend op deze cursus wensen deel te nemen aan het SCEV-examen voor NEN 2767 Inspecteurs is werktuigbouwkundige basiskennis vereist. Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten voor inspecteurs :

 • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767
 • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
 • Kun je op een eenduidige manier de installatiedelen inventariseren
 • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767
 • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767)

Dag 1

 • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
 • Inventariseren installatiedelen volgens NEN 2767 (decompositie)
 • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het bepalen van de ernst van gebreken
 • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
 • Toelichting bijlage D van NEN 2767 (kwantificeren risico’s)
 • Conditiemeting bij meerdere gebreken

Dag 2

 • Korte terugblik op dag 1
 • Meest voorkomende installatietechnische gebreken bij diverse werktuigbouwkundige installaties, onder andere:
  • Gasinstallaties
   • Stooktoestellen
  • Waterinstallaties
   • Legionella
   • Drukverhoginginstallatie
  • Klimaatinstallaties
   • Koelsystemen
   • Luchtbehandelingskasten
 • Kostenkengetallen, gemiddelde levensduren en verval
 • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken m.b.v. cases

Dag 3

 • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
 • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
 • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Evaluatie en afsluiting

Dag 4 

 • Terugblik
 • Praktijkinspectie op locatie (groepsgewijs)
 • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
 • Huiswerkopdracht

Examen via SCEV en registratie bij Sertum

De opzet van deze cursus is dusdanig dat deze aansluit bij het examen voor NEN 2767 inspecteurs, afgenomen door SCEV. Nadat je dit examen succesvol hebt afgerond, krijg je toegang tot tot het Sertum-register voor NEN 2767 inspecteurs.

Aanmelden voor het examen, facturatie van examengelden en alle overige correspondentie omtrent dit examen en registratie in het register verlopen buiten Helix Academy om.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus ontvang je van ons een certificaat van deelname.

Collega-korting

Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.

 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bestemd voor inspecteurs, opzichters, werkvoorbereiders, adviseurs en beheerders werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, vastgoedbeheerders, installatiebedrijven en adviesbureaus die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het uitvoeren van inspecties aan installaties. De cursus is ook geschikt voor personen die audits uitvoeren in het kader van prestatiecontracten.

  Voor personen die aansluitend op deze cursus wensen deel te nemen aan het SCEV-examen voor NEN 2767 Inspecteurs is werktuigbouwkundige basiskennis vereist. Wil je een persoonlijk advies over jouw opleidingsbehoefte? Neem gerust even contact met ons op; we denken graag met je mee.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus NEN 2767 Conditiemeten voor inspecteurs :

  • Heb je inzicht in de methodiek conditiemeting conform NEN 2767
  • Weet je hoe de gebrekenlijst van NEN 2767-2 gebruikt moet worden
  • Kun je op een eenduidige manier de installatiedelen inventariseren
  • Kun je een inspectie uitvoeren op basis van de NEN 2767
  • Ben je in staat de risico-inschatting toe te passen (bijlage D van NEN 2767)

 • Programma

  Dag 1

  • Inleiding conditiemeten volgens de NEN 2767
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeten NEN 2767 1 en 2
  • Inventariseren installatiedelen volgens NEN 2767 (decompositie)
  • Bepalen van omvang en intensiteit van gebreken volgens NEN 2767
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het bepalen van de ernst van gebreken
  • Oefeningen met conditiemeting NEN 2767
  • Toelichting bijlage D van NEN 2767 (kwantificeren risico’s)
  • Conditiemeting bij meerdere gebreken

  Dag 2

  • Korte terugblik op dag 1
  • Meest voorkomende installatietechnische gebreken bij diverse werktuigbouwkundige installaties, onder andere:
   • Gasinstallaties
    • Stooktoestellen
   • Waterinstallaties
    • Legionella
    • Drukverhoginginstallatie
   • Klimaatinstallaties
    • Koelsystemen
    • Luchtbehandelingskasten
  • Kostenkengetallen, gemiddelde levensduren en verval
  • Oefeningen bepalen conditiescores (omvang, ernst en intensiteit) gebreken m.b.v. cases

  Dag 3

  • Bespreking en toelichting huiswerkopdracht dag 2
  • Praktijkinspectie op locatie (individueel)
  • Oefeningen conditiemeten en meerjaren onderhoudsplanning n.a.v. praktijkinspectie
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Evaluatie en afsluiting

  Dag 4 

  • Terugblik
  • Praktijkinspectie op locatie (groepsgewijs)
  • Plenair bespreken resultaten praktijkinspectie
  • Huiswerkopdracht

  Examen via SCEV en registratie bij Sertum

  De opzet van deze cursus is dusdanig dat deze aansluit bij het examen voor NEN 2767 inspecteurs, afgenomen door SCEV. Nadat je dit examen succesvol hebt afgerond, krijg je toegang tot tot het Sertum-register voor NEN 2767 inspecteurs.

  Aanmelden voor het examen, facturatie van examengelden en alle overige correspondentie omtrent dit examen en registratie in het register verlopen buiten Helix Academy om.

  Certificaat
  Na het afronden van deze cursus ontvang je van ons een certificaat van deelname.

 • Data & kosten

  Collega-korting

  Wil je met twee of meer personen vanuit één organisatie deelnemen aan deze cursus? Neem dan contact met ons op voor mogelijke collega-korting.