Cursus NEN 2767 voor inspecteurs infra (civiele kunstwerken)

Cursusduur

3 dagen

Locatie

Utrecht

Waardering

7.8
Gebaseerd op 101 reviews

Cursus NEN 2767 voor inspecteurs infra

Conditiemeting volgens de NEN 2767 kan worden toegepast bij infrastructurele objecten (civiele kunstwerken) zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen, kades en duikers. Met de conditiemeting kan de technische staat van een infrastructureel object meetbaar worden gemaakt, worden uitgedrukt in numerieke waardes en risico’s in beeld worden gebracht.

Tijdens deze praktijkgerichte cursus NEN 2767 leer je hoe conditiemeting volgens NEN 2767 bij inspecties aan infrastructurele objecten moet worden toegepast, hoe een risicoanalyse wordt uitgevoerd en hoe deze resultaten verwerkt kunnen worden tot een betrouwbaar beheer- en onderhoudsplan.

Deze cursus NEN 2767 is bedoeld voor medewerkers infrabeheer die in het veld betrokken zijn bij het planmatig onderhoud van infrastructurele objecten, zoals inspecteurs en opzichters werkzaam bij bijvoorbeeld provincies, gemeenten, rijksoverheden, waterschappen, havenbedrijven of aannemers.

Na het volgen van de Cursus NEN 2767 Conditiemeting voor infra-inspecteurs:

 • Heb je inzicht in de methodiek Conditiemeting volgens NEN 2767 voor civiele kunstwerken
 • Weet je hoe de gebrekenlijsten van NEN 2767-1 / NPR 4768 gebruikt moeten worden
 • Ken je de basisprincipes van NEN-decompositie
 • Ben je in staat decompositie en een eenduidige inventarisatie te maken van de verschillende bouwdelen van infrastructurele objecten
 • Kun je een inspectie op basis van de NEN 2767 uitvoeren voor een infrastructureel object
 • Ken je de basisprincipes van risicoanalyses (bijlage D van NEN 2767)
 • Kun je de risicoanalyse toepassen
 • Kun je een beheer- onderhoudsplan op basis van NEN 2767 opstellen

Dag 1 – Basisprincipes van NEN 2767

 • Inleiding conditiemeting conform NEN 2767
 • Uiteenzetting methodiek conditiemeting NEN 2767 en NPR 4768
 • Decompositie en inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767
 • Bepalen omvang en intensiteit gebreken volgens NEN 2767
 • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
 • Het herkennen van gebreken
 • Conditiebepaling bij meerdere gebreken / aggregatie van conditiescores
 • Conditiescore en verzorgingsscore
 • Oefeningen en voorbeelden
 • Thuiswerkopdracht (casus)

Dag 2 -Praktijkgericht, analyseren van thuiswerkopgave

 • Bespreken van thuiswerkopdracht
 • Risicoanalyse bij gebreken (toelichting bijlage D van NEN 2767)
 • Interactieve workshop aan de hand van praktijkvoorbeeld en principes van NEN 2767:
  • Opstellen van decompositie
  • Inventariseren van gebreken
  • Conditiebepaling
  • Aggregatie bij meerdere gebreken
  • Opstellen risicoanalyse
 • Thuiswerkopdracht

Dag 3 – Praktijkgericht, inclusief locatiebezoek

 • Bespreken thuiswerkopdracht
 • Het opstellen van een inspectierapportage en onderhoudsplan
 • Locatiebezoek / veldinspectie
 • Verzamelen data
 • Vertalen van data naar product
 • Eindopdracht

Optioneel examen
Ter afronding van deze cursus NEN 2767 bieden we je de mogelijkheid om een examen af te leggen. Je hebt de keuze uit de volgende varianten:

 • Theorie-examen
  Het theorie-examen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de Theoriemodule van de NEN 2767 volgden.

Klik hier voor meer informatie.

Thuiswerkopdrachten
Tussen de lesdagen wordt de cursisten gevraagd om thuisopdrachten te maken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een inspectierapportage conform de NEN 2767, inclusief een risicoanalyse.  De huiswerkopdrachten worden tijdens de navolgende lesdagen plenair besproken en toegelicht door de docent.

Lesmateriaal

 • Cursusmap inclusief hand-out van de presentatie die gedurende de training wordt getoond
 • NEN 2767-1 Methodiek
 • Voor wie

  Deze cursus NEN 2767 is bedoeld voor medewerkers infrabeheer die in het veld betrokken zijn bij het planmatig onderhoud van infrastructurele objecten, zoals inspecteurs en opzichters werkzaam bij bijvoorbeeld provincies, gemeenten, rijksoverheden, waterschappen, havenbedrijven of aannemers.

 • Leerdoelen

  Na het volgen van de Cursus NEN 2767 Conditiemeting voor infra-inspecteurs:

  • Heb je inzicht in de methodiek Conditiemeting volgens NEN 2767 voor civiele kunstwerken
  • Weet je hoe de gebrekenlijsten van NEN 2767-1 / NPR 4768 gebruikt moeten worden
  • Ken je de basisprincipes van NEN-decompositie
  • Ben je in staat decompositie en een eenduidige inventarisatie te maken van de verschillende bouwdelen van infrastructurele objecten
  • Kun je een inspectie op basis van de NEN 2767 uitvoeren voor een infrastructureel object
  • Ken je de basisprincipes van risicoanalyses (bijlage D van NEN 2767)
  • Kun je de risicoanalyse toepassen
  • Kun je een beheer- onderhoudsplan op basis van NEN 2767 opstellen

 • Programma

  Dag 1 – Basisprincipes van NEN 2767

  • Inleiding conditiemeting conform NEN 2767
  • Uiteenzetting methodiek conditiemeting NEN 2767 en NPR 4768
  • Decompositie en inventariseren bouwdelen volgens NEN 2767
  • Bepalen omvang en intensiteit gebreken volgens NEN 2767
  • Afleiden van gebrekenscore en conditiescore
  • Het herkennen van gebreken
  • Conditiebepaling bij meerdere gebreken / aggregatie van conditiescores
  • Conditiescore en verzorgingsscore
  • Oefeningen en voorbeelden
  • Thuiswerkopdracht (casus)

  Dag 2 -Praktijkgericht, analyseren van thuiswerkopgave

  • Bespreken van thuiswerkopdracht
  • Risicoanalyse bij gebreken (toelichting bijlage D van NEN 2767)
  • Interactieve workshop aan de hand van praktijkvoorbeeld en principes van NEN 2767:
   • Opstellen van decompositie
   • Inventariseren van gebreken
   • Conditiebepaling
   • Aggregatie bij meerdere gebreken
   • Opstellen risicoanalyse
  • Thuiswerkopdracht

  Dag 3 – Praktijkgericht, inclusief locatiebezoek

  • Bespreken thuiswerkopdracht
  • Het opstellen van een inspectierapportage en onderhoudsplan
  • Locatiebezoek / veldinspectie
  • Verzamelen data
  • Vertalen van data naar product
  • Eindopdracht

  Optioneel examen
  Ter afronding van deze cursus NEN 2767 bieden we je de mogelijkheid om een examen af te leggen. Je hebt de keuze uit de volgende varianten:

  • Theorie-examen
   Het theorie-examen is bedoeld voor personen die via Helix Academy de Theoriemodule van de NEN 2767 volgden.

  Klik hier voor meer informatie.

  Thuiswerkopdrachten
  Tussen de lesdagen wordt de cursisten gevraagd om thuisopdrachten te maken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een inspectierapportage conform de NEN 2767, inclusief een risicoanalyse.  De huiswerkopdrachten worden tijdens de navolgende lesdagen plenair besproken en toegelicht door de docent.

  Lesmateriaal

  • Cursusmap inclusief hand-out van de presentatie die gedurende de training wordt getoond
  • NEN 2767-1 Methodiek

 • Data & kosten