Leergang Integraal Inspecteur / Adviseur Infra (civiele kunstwerken)

Cursusduur

6 tot 9 maanden

Locatie

Theorie-onderdelen: Utrecht / Houten. Praktijk-onderdelen verspreid over diverse locaties

Leergang Integraal Inspecteur / Adviseur Infra (civiele kunstwerken)

De NEN 2767 norm maakt het mogelijk om op uniforme wijze inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de assets. Ook binnen de infrasector kan deze methodiek uitstekend worden toegepast voor civiele kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, sluizen e.d. Met de conditiemeting kan de technische staat van een infrastructureel object meetbaar worden gemaakt, worden uitgedrukt in numerieke waarden en worden risico’s in beeld gebracht.

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 voor de gebouwde omgeving wordt georganiseerd vanuit samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO), de Hogeschool Utrecht, Helix en DON bureau. Binnen specialisatie Infra (civiele kunstwerken) van deze leergang NEN 2767 worden deelnemers opgeleid tot professionele integraal inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de onderhoudsstaat van civiele kunstwerken.

Deze leergang NEN 2767 voor civiele kunstwerken is geschikt voor:

 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van beheerders / eigenaren;
 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van uitvoerende organisaties zoals provincies, gemeenten, rijksoverheden, waterschappen of havenbedrijven;
 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van onafhankelijke adviesorganisaties.

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

De Inspecteur

 • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties aan civiele kunstwerken uitvoeren conform de NEN 2767 (versie 2017)
 • Is bekend met de ‘spelregels inspecties, scope, bundelen, steekproeven, Disk etc.’ en inspectie met NEN 2767 en aanvullende inspecties zoals NEN 3110 etc.
 • Is op de hoogte van geldende wet- en regelgeving, Arbowetgeving en weet op de juiste manier om te gaan met veiligheidsrisico’s
 • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

De Adviseur

 • Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren
 • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie
 • Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies
Blok 1   Inspecteurs + adviseurs
15:00 – 21:00 Inleiding opleiding (toetsing, certificering, informatiemodule, digitale middelen) beheer & onderhoud en de NEN 2767
15:00 – 21:00 NEN 2767 methodiek
15:00 – 21:00 Decompositie en opbouw database 2
15:00 – 21:00 Vakkennis Infra (materiaalsoorten, werking installaties, constructies) Aanvullende inspecties CUR, verzorgingsscore ’s en CROW vertaaltabel
Blok 2 Inspecteurs + adviseurs
15:00 – 21:00 Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving en veiligheidsrisico’s
15:00 – 21:00 Spelregels inspecties, scope, bundelen, steekproeven, Disk. Inspectie met NEN 2767 en aanvullende inspecties oa NEN 3110
15:00 – 21:00 Mondeling en schriftelijk communiceren
15:00 – 18:00 Oefentoets over theorie blok 1 en 2
15:00 – 18:00 Toets over theorie blok 1 en 2
15:00 – 18:00 Herkansing toets theorie blok 1+2
Blok 3 Alleen inspecteurs
08:00 – 16:00 Praktijk dag 1 op locatie
08:00 – 16:00 Praktijk dag 2 op locatie
08:00 – 16:00 Praktijk dag 3 op locatie
08:00 – 16:00 Examentraining op locatie
08:00 – 16:00 Examen inspecteurs op locatie
Volgt Aanleveren inspectierapportage (examen)
Volgt Mondelinge verdediging (op uitnodiging)
Volgt Herexamen inspecteurs
Blok 4 Alleen adviseurs
14:00 – 21:00 Inleiding, beheer infrastructuur, Life cycle costing en MVO
14:00 – 21:00 Risico’s en beslissingsmodellen (AHP), Analyse RAMSSHEEP-aspecten
14:00 – 21:00 Prioriteitstelling, scenario denken en duurzame oplossingen
14:00 – 21:00 Van inspectieresultaten naar adviesrapport
17.00 – 21.00 Extra lesmoment
n.v.t. Aanleveren adviesrapportage (examen)
Volgt Mondelinge verdediging bij adviesrapportage
Volgt Herexamen adviseurs
Volgt Diploma-uitreiking

Voor alle cursusdata van deze NEN 2767 opleiding: zie de tab ‘Programma’

Kosten

Leergang NEN 2767 voor inspecteur: € 5.450,- exclusief BTW

Leergang NEN 2767 voor adviseur:  € 5.450,- exclusief BTW

Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur: € 6.450,- exclusief BTW

NVDO-leden ontvangen 5% korting op de cursusbedrag.

Kosten voor de NEN-norm en de arrangements-kosten zijn inbegrepen in het cursusbedrag.

 • Voor wie

  Deze leergang NEN 2767 voor civiele kunstwerken is geschikt voor:

  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van beheerders / eigenaren;
  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van uitvoerende organisaties zoals provincies, gemeenten, rijksoverheden, waterschappen of havenbedrijven;
  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van onafhankelijke adviesorganisaties.

  Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

 • Leerdoelen

  De Inspecteur

  • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties aan civiele kunstwerken uitvoeren conform de NEN 2767 (versie 2017)
  • Is bekend met de ‘spelregels inspecties, scope, bundelen, steekproeven, Disk etc.’ en inspectie met NEN 2767 en aanvullende inspecties zoals NEN 3110 etc.
  • Is op de hoogte van geldende wet- en regelgeving, Arbowetgeving en weet op de juiste manier om te gaan met veiligheidsrisico’s
  • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

  De Adviseur

  • Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren
  • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie
  • Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies

 • Programma

  Blok 1   Inspecteurs + adviseurs
  15:00 – 21:00 Inleiding opleiding (toetsing, certificering, informatiemodule, digitale middelen) beheer & onderhoud en de NEN 2767
  15:00 – 21:00 NEN 2767 methodiek
  15:00 – 21:00 Decompositie en opbouw database 2
  15:00 – 21:00 Vakkennis Infra (materiaalsoorten, werking installaties, constructies) Aanvullende inspecties CUR, verzorgingsscore ’s en CROW vertaaltabel
  Blok 2 Inspecteurs + adviseurs
  15:00 – 21:00 Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving en veiligheidsrisico’s
  15:00 – 21:00 Spelregels inspecties, scope, bundelen, steekproeven, Disk. Inspectie met NEN 2767 en aanvullende inspecties oa NEN 3110
  15:00 – 21:00 Mondeling en schriftelijk communiceren
  15:00 – 18:00 Oefentoets over theorie blok 1 en 2
  15:00 – 18:00 Toets over theorie blok 1 en 2
  15:00 – 18:00 Herkansing toets theorie blok 1+2
  Blok 3 Alleen inspecteurs
  08:00 – 16:00 Praktijk dag 1 op locatie
  08:00 – 16:00 Praktijk dag 2 op locatie
  08:00 – 16:00 Praktijk dag 3 op locatie
  08:00 – 16:00 Examentraining op locatie
  08:00 – 16:00 Examen inspecteurs op locatie
  Volgt Aanleveren inspectierapportage (examen)
  Volgt Mondelinge verdediging (op uitnodiging)
  Volgt Herexamen inspecteurs
  Blok 4 Alleen adviseurs
  14:00 – 21:00 Inleiding, beheer infrastructuur, Life cycle costing en MVO
  14:00 – 21:00 Risico’s en beslissingsmodellen (AHP), Analyse RAMSSHEEP-aspecten
  14:00 – 21:00 Prioriteitstelling, scenario denken en duurzame oplossingen
  14:00 – 21:00 Van inspectieresultaten naar adviesrapport
  17.00 – 21.00 Extra lesmoment
  n.v.t. Aanleveren adviesrapportage (examen)
  Volgt Mondelinge verdediging bij adviesrapportage
  Volgt Herexamen adviseurs
  Volgt Diploma-uitreiking

 • Data & kosten

  Voor alle cursusdata van deze NEN 2767 opleiding: zie de tab ‘Programma’

  Kosten

  Leergang NEN 2767 voor inspecteur: € 5.450,- exclusief BTW

  Leergang NEN 2767 voor adviseur:  € 5.450,- exclusief BTW

  Leergang NEN 2767 voor inspecteur + adviseur: € 6.450,- exclusief BTW

  NVDO-leden ontvangen 5% korting op de cursusbedrag.

  Kosten voor de NEN-norm en de arrangements-kosten zijn inbegrepen in het cursusbedrag.