Leergang Onderhoudskundig Inspecteur / Adviseur BOEI

Cursusduur

6 tot 9 maanden

Locatie

Hogeschool Utrecht / NVDO

Waardering

7.5
Gebaseerd op 17 reviews

RVB-BOEI opleiding

Deze RVB-BOEI opleiding kan worden gevolgd voor de specialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde / Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten.

Gebreken aan een gebouw of gebouw gebonden installatie zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van het gebouw of de bijbehorende installaties. Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en de Hogeschool Utrecht. Binnen deze RVB-BOEI opleiding worden deelnemers opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen en installaties.

Kwaliteit
NVDO, Hogeschool Utrecht en Helix garanderen een hoog niveau van opleiden. Het inspecteursgedeelte is erkend voor wat betreft examinering door Hobéon. Door Hobéon kunnen erkende diploma’s en/of certificaten verstrekt worden aan deelnemers die met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Daarmee wordt voldaan aan betreffende vakinhoudelijke certificatie-eisen voor persoonscertificatie. De door NVDO en Hogeschool Utrecht gecertificeerden krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI. 

De RVB-BOEI opleiding is geschikt voor:

 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van beheerders / eigenaren;
 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van uitvoerende organisaties zoals aannemers en installateurs;
 • Inspecteurs en adviseurs in dienst van onafhankelijke adviesorganisaties.

Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een mbo+ / hbo-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

De Inspecteur

 • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- / Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten uitvoeren conform de NEN 2767 (versie 2019)
 • Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving
 • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

De Adviseur

 •  Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren
 • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items
 • Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies 

Inspecteur of Adviseur

De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.

 • De inspecteur volgt: blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur.
 • De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur
 • De inspecteur / adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseu

Data leergang cohort voorjaar 2023 

 

Vrijdag 3 februari ‘23 08:30 -12:00 Vrijblijvende informatiebijeenkomst over BOEI inspecties/adviezen
Meer informatie op de website van de NVDO

 

Blok 1   Inspecteurs + adviseurs  
Maandag 6 maart ‘23 15:00 – 21:00 Inleiding opleiding (toetsing, certificering, informatiemodule, digitale middelen) beheer & onderhoud en de NEN 2767,  RVB Boei methodiek HU
Maandag 13 maart ‘23 15:00 – 21:00 NEN 2767 methodiek, decompositie en NEN 2767 deel 2 gebrekenlijsten HU
Maandag 20 maart ‘23 15:00 – 21:00 Energie volgens handboeken RVB HU
Maandag 27 maart ‘23 15:00 – 21:00 Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving volgens handboeken RVB BOEI HU
     
Blok 2   Inspecteurs + adviseurs  
Maandag 3 april ‘23 15:00 – 21:00 Brandveiligheid volgens handboeken RVB NVDO
Dinsdag 11 april ‘23 15:00 – 21:00 Vakkennis per discipline BO, E, WTB HU
Dinsdag 18 april ‘23 15:00 – 21:00 Mondeling en schriftelijk communiceren HU
Maandag 24 april ’23 15:00 – 18:00 Oefentoets over theorie blok 1 en 2 Via Teams
Maandag 8 mei ‘23 15:00 – 18:00 Toets over theorie blok 1+2 HU
Dinsdag 6 juni ‘23 15:00 – 18:00 Herkansing toets theorie blok 1+2 HU
maandag 19 juni ‘23  n.v.t. Bekendmaking cijfer herkansing toets theorie blok 1+2 n.v.t.

 

Blok 3   Alleen inspecteurs  
Maandag 15 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
Maandag 22 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
Dinsdag 30 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
Maandag 5 juni ‘23 08:00 – 16:00 Examentraining op locatie Volgt
Maandag 12 juni ‘23 09:00-14:00 Praktijkexamen inspecteurs bouwkunde
Aansluitend: Uitleg mondelinge toetsing door vakdocent
Volgt
Maandag 19 juni ‘23 09:00-14:00 Praktijkexamen inspecteurs WTB- en E-installaties
Aansluitend: Uitleg mondelinge toetsing door vakdocent
Volgt
Maandag 26 juni ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren inspectierapportage (examen) Digitaal via Canvas
Maandag 4 september ‘23 09:00-12:00 Herkansing praktijkexamen inspecteurs Volgt
Maandag 4 september ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren herschreven inspectierapportage Digitaal via Canvas
Dinsdag 3 oktober en woensdag 4 oktober ‘23 19:00-21:00 Mondelinge verdediging inspectierapportage
inroostering per cursist +- 20 minuten
Blok 4   Alleen adviseurs  
Maandag 11 september ‘23 14:00 – 21:00 Inleiding HU
Maandag 25 september ‘23 14:00 – 21:00 Financiën, groepsbeslissingen HU
Maandag 9 oktober ‘23 14:00 – 21:00 Risico’s, scenario model HU
Maandag 23 oktober ‘23 14:00 – 21:00 Afstuderen en scenario’s uitwerken HU
Maandag 6 november ‘23 14:00 – 21:00 Presenteren + tussentijdse bespreking rapportages HU
Maandag 20 november ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren adviesrapportage (examen) Digitaal via Canvas
Maandag 4 december ‘23 Volgt Mondelinge verdediging bij adviesrapportage HU
Maandag 18 december ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren adviesrapportage (herexamen) Digitaal via Canvas
Maandag 8 januari ‘24 Volgt Herkansing: Mondelinge verdediging bij adviesrapportage HU
vrijdag 26 januari ‘24 14.00 – 17.00 Diploma-uitreiking Volgt

 

 • Inspecteur € 5.700,- ex BTW(*)
 • Adviseur € 5.700,- ex BTW(*)
 • Inspecteur + Adviseur € 6.700,- ex BTW(*)
 • Volgen énkel blok 4 (in aanvulling op inspecteurscertificaat) € 1.000,- ex BTW (*)

*Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend! Prijzen zijn exclusief aanvullende kosten voor de Hobéon persoonscertificatie.

Aanmelden via de website van de NVDO.

 • Ikos van den Brink, CBRE - Beoordeling: 8/10
  Het inspecteurs deel is zeer goed te doen en wordt met veel enthousiasme door zeer ervaren praktijk mensen gegeven. Bij het adviseurs deel wordt de eerste cursus dag duidelijk aangegeven dat je je tijd goed moet plannen. Doe dit dan ook. Door de nieuwe stof kom je steeds meer leuke dingen tegen. Je hebt echter niet de tijd om het e.e.a. in detail uit te werken en je zult dan keuzes moeten maken voor je scriptie. Het gaat dan ook om een Post-HBO leergang. De tijd die je nodig hebt was in mijn geval erg krap, om naast mijn full-time baan en gezin te doen. Gelukkig had ik thuis afspraken gemaakt. Maar desalniettemin heb ik enorm genoten en veel geleerd. Ook hier krijg je te maken met enthousiaste docenten die je graag willen helpen. Ondanks de werk/studie druk een aanrader.
 • Eric - Beoordeling: 8/10
  De theorie wordt gegeven door enthousiaste en vakbekwame docenten, die je helpen om de kwaliteit van je inspecties te verhogen. Ook staan er leerzame en mooie praktijklocaties op het programma, waarbij de inspecties worden uitgevoerd onder begeleiding van een professional. Erg leuke opleiding!
 • Voor wie

  De RVB-BOEI opleiding is geschikt voor:

  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van beheerders / eigenaren;
  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van uitvoerende organisaties zoals aannemers en installateurs;
  • Inspecteurs en adviseurs in dienst van onafhankelijke adviesorganisaties.

  Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een mbo+ / hbo-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring.

 • Leerdoelen

  De Inspecteur

  • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- / Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten uitvoeren conform de NEN 2767 (versie 2019)
  • Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving
  • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

  De Adviseur

  •  Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren
  • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items
  • Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies 

 • Programma

  Inspecteur of Adviseur

  De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide.

  • De inspecteur volgt: blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur.
  • De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur
  • De inspecteur / adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseu

  Data leergang cohort voorjaar 2023 

   

  Vrijdag 3 februari ‘23 08:30 -12:00 Vrijblijvende informatiebijeenkomst over BOEI inspecties/adviezen
  Meer informatie op de website van de NVDO

   

  Blok 1   Inspecteurs + adviseurs  
  Maandag 6 maart ‘23 15:00 – 21:00 Inleiding opleiding (toetsing, certificering, informatiemodule, digitale middelen) beheer & onderhoud en de NEN 2767,  RVB Boei methodiek HU
  Maandag 13 maart ‘23 15:00 – 21:00 NEN 2767 methodiek, decompositie en NEN 2767 deel 2 gebrekenlijsten HU
  Maandag 20 maart ‘23 15:00 – 21:00 Energie volgens handboeken RVB HU
  Maandag 27 maart ‘23 15:00 – 21:00 Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving volgens handboeken RVB BOEI HU
       
  Blok 2   Inspecteurs + adviseurs  
  Maandag 3 april ‘23 15:00 – 21:00 Brandveiligheid volgens handboeken RVB NVDO
  Dinsdag 11 april ‘23 15:00 – 21:00 Vakkennis per discipline BO, E, WTB HU
  Dinsdag 18 april ‘23 15:00 – 21:00 Mondeling en schriftelijk communiceren HU
  Maandag 24 april ’23 15:00 – 18:00 Oefentoets over theorie blok 1 en 2 Via Teams
  Maandag 8 mei ‘23 15:00 – 18:00 Toets over theorie blok 1+2 HU
  Dinsdag 6 juni ‘23 15:00 – 18:00 Herkansing toets theorie blok 1+2 HU
  maandag 19 juni ‘23  n.v.t. Bekendmaking cijfer herkansing toets theorie blok 1+2 n.v.t.

   

  Blok 3   Alleen inspecteurs  
  Maandag 15 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
  Maandag 22 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
  Dinsdag 30 mei ‘23 08:00 – 16:00 Praktijk dag op locatie Volgt
  Maandag 5 juni ‘23 08:00 – 16:00 Examentraining op locatie Volgt
  Maandag 12 juni ‘23 09:00-14:00 Praktijkexamen inspecteurs bouwkunde
  Aansluitend: Uitleg mondelinge toetsing door vakdocent
  Volgt
  Maandag 19 juni ‘23 09:00-14:00 Praktijkexamen inspecteurs WTB- en E-installaties
  Aansluitend: Uitleg mondelinge toetsing door vakdocent
  Volgt
  Maandag 26 juni ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren inspectierapportage (examen) Digitaal via Canvas
  Maandag 4 september ‘23 09:00-12:00 Herkansing praktijkexamen inspecteurs Volgt
  Maandag 4 september ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren herschreven inspectierapportage Digitaal via Canvas
  Dinsdag 3 oktober en woensdag 4 oktober ‘23 19:00-21:00 Mondelinge verdediging inspectierapportage
  inroostering per cursist +- 20 minuten
  Blok 4   Alleen adviseurs  
  Maandag 11 september ‘23 14:00 – 21:00 Inleiding HU
  Maandag 25 september ‘23 14:00 – 21:00 Financiën, groepsbeslissingen HU
  Maandag 9 oktober ‘23 14:00 – 21:00 Risico’s, scenario model HU
  Maandag 23 oktober ‘23 14:00 – 21:00 Afstuderen en scenario’s uitwerken HU
  Maandag 6 november ‘23 14:00 – 21:00 Presenteren + tussentijdse bespreking rapportages HU
  Maandag 20 november ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren adviesrapportage (examen) Digitaal via Canvas
  Maandag 4 december ‘23 Volgt Mondelinge verdediging bij adviesrapportage HU
  Maandag 18 december ‘23 Uiterlijk 23:59 Aanleveren adviesrapportage (herexamen) Digitaal via Canvas
  Maandag 8 januari ‘24 Volgt Herkansing: Mondelinge verdediging bij adviesrapportage HU
  vrijdag 26 januari ‘24 14.00 – 17.00 Diploma-uitreiking Volgt

   

 • Data & kosten
  • Inspecteur € 5.700,- ex BTW(*)
  • Adviseur € 5.700,- ex BTW(*)
  • Inspecteur + Adviseur € 6.700,- ex BTW(*)
  • Volgen énkel blok 4 (in aanvulling op inspecteurscertificaat) € 1.000,- ex BTW (*)

  *Werkzaam bij een NVDO-lidbedrijf? Dan wordt een ledenkorting van 5% verleend! Prijzen zijn exclusief aanvullende kosten voor de Hobéon persoonscertificatie.

  Aanmelden via de website van de NVDO.

 • Reviews
  • Ikos van den Brink, CBRE - Beoordeling: 8/10
   Het inspecteurs deel is zeer goed te doen en wordt met veel enthousiasme door zeer ervaren praktijk mensen gegeven. Bij het adviseurs deel wordt de eerste cursus dag duidelijk aangegeven dat je je tijd goed moet plannen. Doe dit dan ook. Door de nieuwe stof kom je steeds meer leuke dingen tegen. Je hebt echter niet de tijd om het e.e.a. in detail uit te werken en je zult dan keuzes moeten maken voor je scriptie. Het gaat dan ook om een Post-HBO leergang. De tijd die je nodig hebt was in mijn geval erg krap, om naast mijn full-time baan en gezin te doen. Gelukkig had ik thuis afspraken gemaakt. Maar desalniettemin heb ik enorm genoten en veel geleerd. Ook hier krijg je te maken met enthousiaste docenten die je graag willen helpen. Ondanks de werk/studie druk een aanrader.
  • Eric - Beoordeling: 8/10
   De theorie wordt gegeven door enthousiaste en vakbekwame docenten, die je helpen om de kwaliteit van je inspecties te verhogen. Ook staan er leerzame en mooie praktijklocaties op het programma, waarbij de inspecties worden uitgevoerd onder begeleiding van een professional. Erg leuke opleiding!