Cursus Energiewetgeving en -monitoring

Cursusduur

1 dag

Locatie

Utrecht

Waardering

7.6
Gebaseerd op 7 reviews

Cursus Energiewetgeving en -monitoring

Als technisch gebouwbeheerder of technisch propertymanager ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en veiligheid van de gebouwen en/of de gebouw gebonden installaties binnen je organisatie. Een belangrijk onderdeel daarbij betreft de CO2-uitstoot en het energieverbruik van de organisatie.

Energie wetgeving

De overheid wil de landelijke CO2-uitstoot terugdringen en stelt daarvoor bepaalde energiebesparende maatregelen via wet- en regelgeving verplicht. De verplichte Energie Audit (EED, Europese Energie-Efficiency Richtlijn) is hier een voorbeeld van. Deze regels zijn echter niet voor alle bedrijven hetzelfde. Bovendien zijn sommige wetten van toepassing op de gebouwgebruikers (de huurder), andere wetten zijn gericht op het gebouw zelf (op de eigenaar).

Voor bepaalde groepen is er dus wetgeving tot het terugdringen van het energieverbruik en CO2 uitstoot. Inmiddels is voor grote verbruikers de bewijslast zelfs omgedraaid: toon maar aan dat je aan alle energiebesparende maatregelen voldoet. In deze training vertelt de docent in de ochtend welke wetten en regels er allemaal zijn rondom het energieverbruik in de gebouwde omgeving. Dat gaat dus niet alleen om de gebouwgebonden regels mbt het energielabel, maar ook om bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit met de regel dat alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terug verdiend kunnen worden ook uitgevoerd moeten worden.

Ook partijen die niet aan deze wetten hoeven te voldoen (omdat ze bijvoorbeeld te klein zijn) kunnen via een convenant of andere gemaakte afspraken (bijvoorbeeld de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA of MEE of door interne bedrijfsdoelen) toch verplicht worden om aan een vorm van energiemonitoring te doen.

Energiemonitoring

Het nemen van energiebesparende maatregelen, begint bij de inventarisatie van wat het huidige energiegebruik is. Het is bewezen dat organisaties die het energie verbruik actief monitoren vanzelf energie gaan besparen. Het monitoren en analyseren van het energie verbruik is inmiddels dan ook een van de Erkende Maatregelen. Dit zijn maatregelen die altijd binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Dit betekent dat ook jij hiermee aan de slag moet.

In deze training leer je wat het belang is van energiemonitoring bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Je leert welke wet- en regelgeving op jouw gebouw en jouw organisatie van toepassing is. Bovendien leer je hoe je een eenvoudige administratie voor monitoring kunt opzetten.

Samenhang met onderhoud en beheer

De training gaat ook in op de samenhang van energiemonitoring met onderhoud en beheercontracten. Veel organisaties maken namelijk voor zowel reparatie als planmatig onderhoud gebruik van externe leveranciers. De voor- en nadelen van energiemonitoring ‘zelf doen’ of aan deze leveranciers ‘uitbesteden’ behoort daarom ook tot de lesstof.

Implementatie

Tot slot leer je hoe je energiemonitoring op een handige en professionele wijze in je organisatie kan implementeren. De keuzecriteria voor een soort softwarepakket dat voor jouw organisatie geschikt zou kunnen zijn, komt daarbij aan bod. Dit geldt ook voor subsidiemogelijkheden en de samenhang van energie monitoring met andere (certificerings-)instrumenten.

Deze cursus is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders, property managers en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Deze cursus is ook heel geschikt voor Arbo- en milieucoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van energiemonitoring.

 

Na het volgen van deze cursus:

 • Ben je op de hoogte van het belang van energiemonitoring;
 • Ken je de wet- en regelgeving rondom energiemonitoring en energiebesparing;
 • Heb je kennis gemaakt met overige afspraken en convenanten rondom energiemonitoring en energiebesparing;
 • Beschik je over basiskennis van andere (certificerings-) instrumenten je in zou kunnen zetten bij de realisatie;
 • Weet je op welke manier je energiemanagement moet doorvoeren binnen jouw organisatie;
 • Ben je op de hoogte wat de subsidie- en investeringsmogelijkheden zijn bij het implementeren van energiebesparende mogelijkheden;
 • Kun je de verschillende stromen bij energiemonitoring herkennen en benoemen;
 • Ben je in staat een eenvoudige opzet te maken voor CO2-monitoring in jouw gebouw;
 • Ben je op de hoogte van beschikbare software programma’s voor energiemonitoring;
 • Kun je de kwaliteit van door derden uitgevoerde energiemonitoring en energierapportages beheren, controleren en beoordelen

Tijdens de cursus Energiemonitoring komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het belang van energiemonitoring bij het terugdringen van de CO2-uitstoot;
 • Welke wet- en regelgeving op jouw gebouw en jouw organisatie van toepassing is (EED, MJA, MEE)
 • Het opzetten van een eenvoudige administratie voor monitoring;
 • De samenhang van energiemonitoring met onderhoud en beheercontracten;
 • De afwegingen energiemonitoring ‘zelf doen’ of aan leveranciers ‘uitbesteden’;
 • De implementatie van energiemonitoring in je organisatie;
 • De keuzecriteria voor beschikbare softwarepakketten;
 • De subsidiemogelijkheden en de samenhang van energie monitoring met andere (certificerings-)instrumenten.

Certificaat
Na het afronden van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

 • - Beoordeling: 8/10
  Fijn dat als de cursus niet doorgaat er toch een mogelijkheid voor incompany wordt gecreerd. Twee uur cursus is kort voor deze materie, maar voldoende handvatten gekregen om de energiezorg verder op te pakken.
 • Voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor technisch gebouwbeheerders, property managers en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Deze cursus is ook heel geschikt voor Arbo- en milieucoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer van energiemonitoring.

   

 • Leerdoelen

  Na het volgen van deze cursus:

  • Ben je op de hoogte van het belang van energiemonitoring;
  • Ken je de wet- en regelgeving rondom energiemonitoring en energiebesparing;
  • Heb je kennis gemaakt met overige afspraken en convenanten rondom energiemonitoring en energiebesparing;
  • Beschik je over basiskennis van andere (certificerings-) instrumenten je in zou kunnen zetten bij de realisatie;
  • Weet je op welke manier je energiemanagement moet doorvoeren binnen jouw organisatie;
  • Ben je op de hoogte wat de subsidie- en investeringsmogelijkheden zijn bij het implementeren van energiebesparende mogelijkheden;
  • Kun je de verschillende stromen bij energiemonitoring herkennen en benoemen;
  • Ben je in staat een eenvoudige opzet te maken voor CO2-monitoring in jouw gebouw;
  • Ben je op de hoogte van beschikbare software programma’s voor energiemonitoring;
  • Kun je de kwaliteit van door derden uitgevoerde energiemonitoring en energierapportages beheren, controleren en beoordelen

 • Programma

  Tijdens de cursus Energiemonitoring komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het belang van energiemonitoring bij het terugdringen van de CO2-uitstoot;
  • Welke wet- en regelgeving op jouw gebouw en jouw organisatie van toepassing is (EED, MJA, MEE)
  • Het opzetten van een eenvoudige administratie voor monitoring;
  • De samenhang van energiemonitoring met onderhoud en beheercontracten;
  • De afwegingen energiemonitoring ‘zelf doen’ of aan leveranciers ‘uitbesteden’;
  • De implementatie van energiemonitoring in je organisatie;
  • De keuzecriteria voor beschikbare softwarepakketten;
  • De subsidiemogelijkheden en de samenhang van energie monitoring met andere (certificerings-)instrumenten.

  Certificaat
  Na het afronden van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname.

 • Data & kosten
 • Reviews
  • - Beoordeling: 8/10
   Fijn dat als de cursus niet doorgaat er toch een mogelijkheid voor incompany wordt gecreerd. Twee uur cursus is kort voor deze materie, maar voldoende handvatten gekregen om de energiezorg verder op te pakken.