Wet Kwaliteitsborging formeel uitgesteld

Update 26 mei 2021 zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/kamerbrief-uitkomsten-bestuurlijk-overleg-omgevingswet-26-mei-2021