Weer aandacht voor vakkennis in de eigen vastgoedorganisatie

Bij de begeleiding van onderhoudstrajecten en in onze opleidingen zien we de belangstelling voor vakgerichte onderdelen toenemen. Voor het uitvoeren van onderhoud zijn inmiddels veel contracten op de markt waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit volledig bij de aannemer/leverancier ligt. Het gaat dan om contracten op basis van externe kwaliteitsborging zoals prestatiegerichte samenwerking, systeemgerichte contractbeheersing, best value aanpak, prestatiegerichte onderhoudscontracten etc. De bedoeling is dat de opdrachtgever optreedt als contractmanager en zich hooguit beperkt tot taken in het managen van het proces. Inmiddels is duidelijk dat enige vakkennis in de eigen vastgoedorganisatie nodig is en niet alles aan de aannemer/leverancier kan worden overgelaten, ook al lijkt dit in de huidige markt aantrekkelijk.

Langzamerhand zien we de vakkennis in de vastgoedorganisaties terugkeren. Dat is begonnen bij de meest risicovolle objecten zoals tunnels en industriële objecten voor de procesindustrie. Ook bij grote gebouwcomplexen met de bijbehorende infrastructuur is kennis nodig om een integrale afweging te kunnen maken over de verdeling van onderhoudsbudgetten. Een NEN 2767 Conditiemeting opleiding voor infra en gebouwen met bijbehorende vakkennisdagen kan u helpen deze kennis weer op te bouwen, integrale afwegingen te maken en de kwaliteit van geleverd onderhoud te toetsen. Meer informatie over inspecties en opleidingen conditiemeting NEN 2767.