Webinar 1 juni: Is er behoefte aan een platform inspectie civiele kunstwerken?

CROW organiseert een webinar om de behoefte te peilen onder professionals aan een ‘Platform inspectie civiele kunstwerken’ (bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, et cetera). Voor u  kan het interessant zijn hier aan deel te nemen.

Aanleiding
In de beroepsgroep van beheerders van de fysieke leefomgeving en onder civiel technici lijkt de wens te leven om de kwaliteit en betrouwbaarheid van inspecties van civiele kunstwerken naar een hoger niveau te tillen. Met als einddoel een bijdrage te leveren aan de verwachte levensduur van civiele kunstwerken en een betere risicobeheersing.

Een belangrijk instrument hierbij kan zijn: het op een gestructureerde wijze met elkaar delen van kennis over de inspectie van civiele kunstwerken en de ontwikkelingen daaromheen. Mede vanwege de grote vervangingsopgave staan overheden voor grote dilemma’s, waarbij duurzame en  innovatieve oplossingen gezocht worden. Daarbij kan een gezamenlijk Platform – als actief, creatief en verbindend netwerk van professionals – zinvol zijn. De vraag is: zien professionals dat ook zo? Daartoe organiseert CROW op 1 juni een webinar waarin we de beroepsgroep (opdrachtgevers, opdrachtnemers, branche-organisaties en kennisinstellingen) vragen naar hun interesse in een dergelijk Platform.

Wie zijn hierbij betrokken?
Met een kernteam van vertegenwoordigers van opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, is de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van een Platform Inspectie Civiele Kunstwerken (in oprichting). Dit kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Delta Pi
  • Nebest
  • Oranje Adviseurs
  • Avans Hogeschool
  • CROW

Over het webinar op 1 juni 2021
In het webinar licht CROW de mogelijke opzet toe van een Platform Inspectie Civiele Kunstwerken. Daarbij toetsen zij op verschillende manieren bij de deelnemer, of zij zich kunnen vinden in de aannames.

Voor wie is dit webinar van belang?
Het webinar is relevant voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van inspecties van civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, kademuren, etc.). Zowel van de zijde van opdrachtgevers (RWS, provincies, gemeenten, waterschappen, havenbedrijven) als van de zijde van opdrachtnemers: advies- & ingenieursbureaus, inspectiebedrijven en aannemers. Ook voor branche-organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen is het van belang.

Titel                    : Op weg naar Platform Inspectie Civiele Kunstwerken
Organisatie        : CROW
Vorm                  : Online webinar via ZOOM
Deelname          : Gratis
Datum                : Dinsdag 1 juni 2021
Tijd                     : 9:45 – 12:00 uur
Programma        : Zie agendapagina op crow.nl