Waardevolle NEN 2767 inspecties uitvoeren?

Wil jij kunnen aantonen dat je na de cursus NEN 2767 een waardevolle NEN 2767 inspecteur bent? Het is nu mogelijk om de cursus NEN 2767 af te sluiten met een examen. Wanneer je dit examen met succes afrondt, toon je hiermee aan dat je zelfstandig een kwalitatief hoogwaardige NEN 2767 inspectie uit kan uitvoeren. Tijdens de driedaagse cursus NEN 2767 conditiemeten voor inspecteurs bereiden praktijkdocenten van Helix je voor op het uitvoeren van een NEN 2767 inspectie.

Als rapporteur van de NEN 2767 norm vindt Helix het van groot belang dat NEN 2767 inspecteurs beschikken over voldoende bouwkundige vak- en materialenkennis. Een conditiemeting volgens de NEN 2767 norm heeft immers alleen zijn waarde als deze wordt uitgevoerd door een inspecteur die over voldoende kennis van de in het gebouw toegepaste materialen beschikt. Om deze reden wordt dit onderdeel ook getoetst tijdens het NEN 2767 examen. Je moet namelijk wél weten welke bouwkundige gebreken kunnen voorkomen bij de materialen die je tijdens je NEN 2767 inspectie beoordeelt en hoe de materialen zich in de tijd gedragen onder bepaalde weersomstandigheden. Om deze reden hebben we als voorbereiding op het NEN 2767 examen de cursus Vakkennis en Materialenkennis ontwikkelt, waarin je meer leert over de diversiteit aan bouwkundige materialen en hun meest voorkomende gebreken.

Twijfel je na het volgen van de cursus NEN 2767 of je voldoende bouwkundige materialenkennis hebt? Lees dan hier meer over de cursus Vakkennis en Materialenkennis en schrijf je in!

Tip: wanneer jij je voor het examen in oktober inschrijft, ontvang je gratis een langeafstandsmeter t.w.v. ruim € 50,-!