Volop subsidiemogelijkheden voor leren en ontwikkelen

Al enige jaren is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en overtreft het aantal vacatures het aantal werkzoekenden. O.a. in de technische sector is de vraag om personeel ongekend hoog en de instroom te laag. Bijvoorbeeld alleen al de verduurzamingsopgave waarmee de gebouwde omgeving te maken heeft, zorgt voor grote uitdagingen bij werkgevers.

Om de arbeidsmarkt een impuls te geven en vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, worden werknemers en werkgevers volop subsidiemogelijkheden aangeboden om te investeren in leren en ontwikkelen.

Een aantal subsidiemogelijkheden voor werkenden of werkzoekenden op een rij:

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen
Ruim 34 miljoen….Dat is het bedrag dat het Ministerie van Economische Zaken en klimaat als subsidie beschikbaar stelt voor omscholing naar kansrijke beroepen in Techniek en ICT.
Dus werkgevers in de techniek opgelet en benut deze kans om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten!
Vanaf 1 september is deze Subsidieregeling Omscholing van kracht. In de periode tot en met 1 december ’21 kunnen werkgevers aanspraak maken op een financiële vergoeding voor het omscholen van medewerkers naar een kansrijk beroep in o.a. de richting techniek. Lees meer over de voorwaarden: voorwaarden Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen.

Vergoeding van opleidingskosten door UWV bij werkloosheid
Helix is officieel scholingspartner van het UWV. Dit betekent dat wanneer je cliënt bent van het UWV je in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde cursussen, e-learnings en opleidingen uit ons opleidingsaanbod! Kijk hier welke cursussen vanuit ons aanbod in aanmerking komen voor vergoeding door UWV.

Wanneer betaalt het UWV jouw opleiding?
Als de scholing noodzakelijk is om ander werk te vinden, betaalt het UWV jouw opleiding. Je moet er wel alles aan doen om de opleiding succesvol af te ronden. Wanneer je een opleiding vindt die bij je past stuur je via je werkmap een bericht naar het UWV met daarin:

  • De opleiding die je wilt volgen
  • De naam van opleidingsinstituut Helix Academy
  • De opleidingsduur

Meer informatie hierover vind je via het UWV bij WIA-uitkering of WW-uitkering.

Stimulering Arbeidsmarkt Positie – STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie)

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer  kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Tot 1 januari 2022 is het mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. Of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

STAP-budget aanvragen bij UWV
Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider.

Welke opleiding past bij jouw persoonlijke ontwikkelplan?
Wellicht kunnen we met jou meedenken over een passende opleiding die past binnen jouw persoonlijke ontwikkelplan. Neem gerust contact met op en een van onze opleidingsadviseurs denkt vrijblijvend met je mee.