Vernieuwde leergang NEN 2767 Conditiemeting start 6 maart a.s.

In opdracht van de Hogeschool Utrecht en NVDO organiseren Helix en Helix Academy vanaf 6 maart a.s. de leergang NEN 2767 Conditiemeting voor Gebouwen en Gebouw gebonden installaties. Binnen deze opleiding leiden we deelnemers op tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen en installaties.

Deze leergang kan worden gevolgd voor de spe­cialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde/ Transportinstallaties, Elektrotechnische installa­ties of Monumenten.

Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van de asset (bijvoorbeeld een gebouw). Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levens-loopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het mo­ment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een mini­mum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Binnen de leergang leiden we op tot inspecteur e/o adviseur binnen een specifieke specialisatie.

De Inspecteur

 • Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- /
  Transportinstalla­ties, Elektrotechnische installaties of Monu­menten uitvoeren conform de NEN 2767-1 (versie
  december 2016)
 • Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en In­zicht in voldoen aan
  wet- en regelgeving
 • Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is
  ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming

De Adviseur

 • Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpre­teren
 • Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie +
  aanvullende inspectie-items
 • Kan specifieke wensen van gebruiker / ei­genaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object
  vertalen naar een advies

Opzet van de leergang

 

 

Planning en lesprogramma

 Blok 1  Inspecteurs en Adviseurs
6 maart 2017 Inleiding opleiding (toetsing, certificering, informatiemodule, digitale middelen) beheer & onderhoud en de NEN 2767, RGB Boei methodiek Gezamenlijk voor alle specialisaties
13 maart 2017 NEN 2767 Methodiek, decompositie en opbouw database deel 2 Gezamenlijk voor alle specialisaties
20 maart 2017 Energie Gezamenlijk voor alle specialisaties
27 maart 2017 Vakkennis Per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie
3 april 2017 Digitale toets over theorie blok 1 Per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie
 

Blok 2 Inspecteurs en Adviseurs

10 april 2017 Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving, Bouwbesluit, Arbowetgeving en veiligheidsrisico’s Gezamenlijk voor alle specialisaties
1 mei 2017 Brandveiligheid Gezamenlijk voor alle specialisaties
8 mei 2017 Mondeling en schriftelijk communiceren Gezamenlijk voor alle specialisaties
22 mei 2017 Digitale toets over theorie blok 2 Gezamenlijk voor alle specialisaties 
 

Blok 3 alleen Inspecteurs

29 mei 2017 Praktijkdag 1 op locatie Gezamenlijk voor alle specialisaties
12 juni 2017 Praktijkdag 2 op locatie Gezamenlijk voor alle specialisaties
19 juni 2017 Praktijkdag 3 op locatie Gezamenlijk voor alle specialisaties
26 juni 2017 Examentraining op locatie per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie
3 juli 2017 Examen inspecteurs Per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie
4 september 2017 Herexamen inspecteurs Per specialisatie Per specialisatie Per specialisatie

 

 Blok 4 alleen Adviseurs
11 sept 2017 Beheersing vastgoedmanagement, lifecylce costing en MVO Gezamenlijk voor alle specialisaties
18 sept 2017

 

Risico’s en beslissingsmodellen (AHP) en analyse RAMSSHEEP-aspecten Gezamenlijk voor alle specialisaties
25 sept 2017 Prioriteitstelling, scenario denken en duurzame oplossingen Gezamenlijk voor alle specialisaties
2 oktober 2017 Van inspectieresultaten naar adviesrapport Gezamenlijk voor alle specialisaties
9 oktober 2017 Examen adviseurs Gezamenlijk voor alle specialisaties
30 oktober 2017 Herexamen adviseurs Gezamenlijk voor alle specialisaties

Introductiebijeenkomst 10 februari jl.

Op vrijdag 10 februari jl. organiseerden we in samenwerking met de NVDO en HU een ontbijtsessie op locatie bij het Tata Steel Hoogovensmuseum in Velsen-Noord. Tijdens deze introductiebijeenkomst presenteerden we de vernieuwde leergang NEN 2767 voor potentiele deelnemers en hun leidinggevenden. Tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomst vertelden ook vertegenwoordigers van grote asset-owners (Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Ymere) wat het belang en de toegevoegde waarde van NEN 2767-inspecties is.

Bekijk hier de presentaties van deze bijeenkomst:
Presentatie Introductie bijeenkomst NVDO HU 10-2 PDF

Meer informatie over deze leergang?

Neem vrijblijvend contact op met Harriet Walhout, manager opleidingen via 06-12450526 of hwalhout@helix.nl