Van cursus naar werkvloer: 4 factoren voor een succesvolle transfer

Idealiter wil je als organisatie dat jouw werknemer de kennis en inhoud van een training toepast op de werkvloer. Hoe zorg je ervoor dat een training verder reikt dan ‘het was een gezellige dag met een lekkere lunch’? Je wilt dat een training impact heeft op de werkvloer en dat de werknemer het geleerde toe gaat passen in de praktijk. De vraag rijst: hoe zorg je ervoor dat het zogenaamde ‘transfer-effect’ zichtbaar wordt?

Onlangs verzorgde Helix Academy de Leergang Technisch Gebouwbeheerder bij ArrangeGroup. Binnen ArrangeGroup bestond de behoefte om een groep facilitaire professionals meer kennis bij te brengen over de technische aspecten van gebouwen. Een deel van de medewerkers binnen ArrangeGroup zijn werkzaam op interim-basis binnen het facilitaire vakgebied en hebben veelal als achtergrond een opleiding hbo Facility Management. ArrangeGroup biedt haar medewerkers tal van ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder deze leergang.

Binnen dit traject is bewust én onbewust aandacht besteed aan de zogeheten ‘transfer bevorderende maatregelen’: deze helpen de cursist om dat wat in de training geleerd is ook echt toe te passen in de praktijk. In dit artikel lichten we de 4 succesfactoren voor een ‘transfer-effect’ toe.

Begin met de intake: sluit aan bij de werkvloer

Iedere maatwerktraining begint bij Helix Academy met een intakegesprek. Vanuit Helix Academy voerden een opleidingsadviseur en één van de docenten binnen de leergang (Patrick Zeilemaker) het intakegesprek. Samen met de manager van Arrange Interim is de inhoud tijdens dit gesprek verder toegespitst op de werkzaamheden die de facility professionals via ArrangeGroup uitvoeren. Op basis hiervan is de conceptversie voorgelegd aan één van de senior medewerkers, om te toetsen of de inhoud daadwerkelijk aansloot bij de werkomgeving en werkzaamheden.

Wees als organisatie betrokken bij de opleiding

Een opleidingskundig advies luidt: Wees als organisatie betrokken bij de opleiding of training om het rendement hiervan te bevorderen. Angelique van Roosmaelen (Facilitair- en Projectmedewerker binnen ArrangeGroup) vervulde hierin een actieve rol. Zelf was Angelique medeorganisator van de leergang, maar géén deelnemende cursist. Angelique onderhield vanuit haar organiserende rol nauw contact met de deelnemers, vroeg bij de deelnemers actief naar verbeterpunten, hield overzicht in de groep, communiceerde over de voortgang van de leergang richting de leidinggevende van de deelnemers en verzamelde de vragen/opmerkingen vanuit de lessen richting Helix Academy.

Organiseer een terugkomgesprek

Nadat de leergang was afgerond met een examen, heeft ArrangeGroup op eigen initiatief een online evaluatiegesprek ingepland met de deelnemers. Nadine van der Wijngaard (opleidingsadviseur bij Helix Academy) was hierbij aanwezig. Nadine vertelt: “Na elk lesonderdeel kregen de deelnemers al een korte evaluatie vanuit ons als opleider, maar door dit uitgebreidere gesprek hebben we nog meer informatie verzameld over wat we in een volgende groep kunnen inzetten of verbeteren”. Naast de relevantie voor Helix Academy, zorgde dit terugkomgesprek ook voor voorbeelden uit de werkpraktijk. Zo zei één van de cursisten: “Onlangs had ik met een klant een gesprek, waarbij regelgeving volgens het Bouwbesluit aan de orde kwam. Door de lesdag Bouwbesluit wist ik waar ik de informatie kon vinden!”. Een mooi voorbeeld van transfer van de opgedane kennis! We hopen dat de deelnemers bij soortgelijke situaties terugdenken aan de training en de kennis vanuit daar gaan toepassen.

Communicatie!

Om de overdracht van het geleerde naar de praktijk van de deelnemers te ‘regisseren’ of te stimuleren, kun je als organisatie gebruik maken van een zogenaamd ‘buddy-systeem’. ArrangeGroup heeft dit vormgegeven door de deelnemers (trainees en senior professionals) aan elkaar te koppelen tijdens de leergang. De medewerkers vormden zelf tweetallen, om samen opdrachten binnen de leergang te maken en om te sparren over de lesstof. Daarnaast werden de deelnemers van ArrangeGroup ook gestimuleerd het geleerde over te brengen aan werknemers die de cursus niet hebben gevolgd. Dit bleek tijdens het evaluatiegesprek: hierin werd actief gevraagd op welke manieren de cursisten hun kennis willen gaan delen met de rest van de organisatie. Er kwamen verschillende ideeën naar voren: één cursist ging een blog schrijven n.a.v. de leergang, één cursist nam het initiatief om een infographic over energie- en duurzaamheid te maken én daarnaast werd het idee geopperd om één van de cursisten een onderwerp van de leergang te laten presenteren aan medewerkers die de training niet hadden gevolgd.

Al met al is het traject bij ArrangeGroup een mooi voorbeeld van hoe transfer bevorderende maatregelen kunnen worden ingezet bij een opleidingstraject. Door een intensieve en goede samenwerking met ArrangeGroup heeft Helix Academy een maatwerktraining neergezet, die breed binnen de organisatie gedragen wordt. En daar mogen we best trots op zijn!

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op via academy@helix.nl of via 0182-682349.

Vrijblijvend advies

Ook belangstelling voor een incompanytraject binnen jouw organisatie? We denken graag met je mee. Bel naar 0182 – 682 349 of laat je gegevens achter.

Vul aanvraagformulier in