Update trainingen Helix Academy en maatregelen COVID-19

Update 14-10-2020

Naar aanleiding van de persconferenties van 28 september en 13 oktober jl. vinden wij het nog steeds verantwoord om trainingen op locatie te organiseren. De Rijksoverheid  noemt trainingsinstellingen expliciet als uitzondering op het maximale aantal van 30 personen in één ruimte. Nu trainen wij sowieso niet met meer dan 15 mensen in één ruimte, maar het geeft ons wel een steuntje in de rug dat trainen belangrijk genoeg geacht wordt om door te laten gaan. Juist ook nu wordt vanuit de Rijksoverheid (om)scholing en persoonlijke ontwikkeling extra gestimuleerd en wordt hiervoor veel budget beschikbaar gesteld. Ook in de maatregelen van 13 oktober blijft er ruimte voor bv beurzen en congressen. De externe vergaderlocaties waarvan wij gebruik maken bij onze trainingen worden aangemerkt als congrescentra en zijn maximaal voorbereid en hebben alles dusdanig georganiseerd dat veiligheid en gezondheid gewaarborgd is.

Vanaf 30-09-2020 geldt het zeer dringende advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes. In verband hiermee vragen we deelnemers aan onze trainingen een mondkapje te dragen bij het betreden van de  cursuslocatie. Tijdens de lessen is het dragen van een mondkapje voor alsnog niet nodig.

Hybride bijeenkomsten

Het kan zijn dat het voor jou niet mogelijk is om deel te nemen aan een fysieke lesdag op een trainingslocatie.  Bijvoorbeeld omdat je gezondheidsklachten hebt, in quarantaine bent of omdat jouw werkgever het niet wenselijk vindt een fysieke cursus te volgen. Het is in deze gevallen mogelijk om de lesdag op afstand te volgen door middel van een zogenaamde hybride bijeenkomst. Bij een dergelijke bijeenkomst volgt een deel van de groep de lesdag op locatie onder begeleiding van de docent, een ander deel van de groep volgt de les op afstand door middel van een livestream. Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij ons, wij faciliteren dit graag.

Protocol

Helix Academy heeft een protocol opgesteld waarin deelnemers antwoord krijgen op (mogelijke) vragen. Dit protocol is afgestemd met onze diverse locaties. Je kunt hierin lezen hoe de zalen zijn ingericht, hoe de lunch is geregeld en waar wij, onze locaties en jij, je aan moeten houden.

Lees voor meer informatie hier het protocol COVID-19 Maatregelen op cursuslocaties

 Dit bericht wordt aangevuld mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven