Corona-virus en de gevolgen voor onze opleidingen

Vanwege het corona-virus en de vanuit de Rijksoverheid opgelegde maatregelen hieromtrent worden tot 20 mei a.s. alle open cursussen van Helix Academy verplaatst. Deelnemers die tussen nu en 20 mei een lesdag zullen volgen, zullen door ons worden geïnformeerd over het verplaatsen van de lesdag(en). Voor de cursussen die in deze periode vallen gaan we nieuwe data plannen zodra we beeld hebben wanneer dit weer verstandig is. Dat weten we nu nog niet, maar zodra we daar meer over weten, hoor je van ons!

Op dit moment is nog niet duidelijk of de nu geldende richtlijnen ná 20 mei van kracht blijven of gewijzigd worden. Het is voor ons dan ook niet mogelijk om in te schatten of ná 20 mei de trainingen weer hervat kunnen worden. Naar verwachting wordt hierover in de week van 13 mei a.s. meer duidelijkheid verschaft door de Rijksoverheid.

Wel of niet aanmelden voor een cursus?

Stel dat je op het punt staat om je in te schrijven voor een cursus bij Helix Academy; wat is dan wijsheid? Schrijf je gerust in, mocht het zo zijn dat je uiteindelijk ingeschreven hebt voor een cursus die vanwege het coronavirus niet kan doorgaan, vinden we ook met jou een oplossing. Uitgangspunt hierbij is, dat cursisten geen extra kosten hebben bij verzetten en de cursus niet hoeven te betalen mocht deelname onmogelijk zijn.