Themabijeenkomst ‘Strategische sturing en verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille’

Op 3 november a.s. organiseren Helix en Helix Academy een interactieve themabijeenkomst voor gemeenten in het ‘Huis van de Stad’ te Gouda

Binnen gemeenten is er steeds meer aandacht voor het management van de vastgoedportefeuille. Er zijn dan ook grote uitdagingen die dit noodzakelijk maken. We noemen het versneld verduurzamen van de portefeuille, de verkoop van overtollig vastgoed, het implementeren van de kostprijsdekkende huur, outsourcing van taken, de noodzaak tot kostenbesparing, begrotingstransparantie- en verantwoording, etc. Maar ook de noodzaak tot het in beeld brengen van de technische risico’s van de portefeuille wordt steeds duidelijker.

Tijdens deze interactieve themabijeenkomst introduceert Helix adviseur Patrick Zeilemaker dit onderwerp. Vervolgens vertellen vastgoedmanagers van de gemeente Den Helder en de gemeente Gouda hoe zij deze onderwerpen binnen hun organisatie hebben opgepakt. Aansluitend is er ruimte voor discussie met en tussen de deelnemers en sprekers.
Aan het einde van de ochtend gaat u naar huis met antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is portefeuillesturing en hoe wordt het ingezet?
  • Hoe kan ik portefeuillesturing binnen mijn gemeente inrichten, welke kaders en instrumenten zijn nodig?
  • Wat kunnen we leren van de gemeente Den Helder op het gebied van portefeuillesturing?
  • Wat kunnen we leren van de gemeente Gouda op het gebied van verduurzamen van de portefeuille?

Voor wie?

We richten ons tijdens deze bijeenkomst op gemeenten die bezig zijn met het professionaliseren van hun vastgoedmanagement, portefeuillesturing of daarmee willen starten.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor managers of teamleiders vastgoed of medewerkers die op strategisch of tactisch niveau betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van gebouwen. Om die reden is deze gratis bijeenkomst enkel toegankelijk voor mensen die in dienst zijn van een gemeente.

Praktische gegevens

Datum            Vrijdag 3 november 2017

Tijd                 9.30 uur– 12.00 uur (met aansluitend een lunch)

Locatie           Huis van de Stad (stadskantoor Gemeente Gouda), Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

Kosten            Deze bijeenkomst organiseren wij gratis

 

Programma

Portefeuillesturing gemeentelijk vastgoed
Spreker: Patrick Zeilemaker.
Patrick is senior adviseur bij Helix en docent bij Helix Academy. Patrick vertelt waarom portefeuillesturing onmisbaar is voor gemeenten en welke kaders en instrumenten nodig zijn voor strategische portefeuillesturing. Patrick geeft voorbeelden op basis van zijn ervaring bij gemeenten en corporaties.

Professionaliseren van het vastgoedmanagement – case gemeente Den Helder
Sprekers: Dylan Donia en Rachna Bosman
Dylan was tot 1 september teamleider Vastgoedontwikkeling, afdeling Ruimte en Economie bij de gemeente Den Helder. Momenteel is Dylan afdelingshoofd Wonen & Ondernemen gemeente Koggenland. Rachna is procesbegeleider/portefeuillebeheerder cluster beheer – vastgoedontwikkeling, gemeente Den Helder.

Dylan en Rachna lichten toe hoe de gemeente Den Helder bezig is met het professionaliseren van haar vastgoedmanagement. Er wordt gelijktijdig aan verschillende bouwstenen gewerkt. Zo is de basisinformatie op orde gebracht en wordt de laatste hand gelegd aan het portefeuilleplan, de objectplannen en de vastgoedmanagementrapportage.

Verduurzaming vastgoedportefeuille – case gemeente Gouda
Spreker: Pieter van Staalduinen.
Pieter is sinds 1998 portefeuille manager vastgoed bij de gemeente Gouda.

Pieter vertelt hoe binnen de gemeente Gouda invulling gegeven wordt aan verduurzaming. Het college van B&W heeft als duurzaamheidsdoelstellingen om 20% energie te verminderen in 2020 en in 2040 geheel CO2-neutraal te zijn. Pieter neemt ons mee in de wijze waarop de afdeling vastgoed haar plannen opgesteld heeft om deze verduurzamingsmaatregelen te realiseren.