STAP-regeling eindigt voor STAP-cursussen van Helix Academy

Welke wijziging heeft de overheid recent bekend gemaakt t.a.v. de STAP-subsidieregeling?

Op 6 juli jl. hebben de Ministers van Sociale Zaken en de Minister van Onderwijs bekend gemaakt dat er wijzigingen worden doorgevoerd in de STAP-subsidieregeling. Voor de resterende aanvraagtijdvakken van 2023 wordt slechts een beperkt budget beschikbaar gesteld voor een kleine groep opleidingen. Het budget voor deze twee resterende tijdvakken van september en november ’23 is verlaagd van €32 miljoen naar €10 miljoen per tijdvak. Ook werd bekend gemaakt dat het onderwijsaanbod dat in aanmerking komt voor subsidie met ingang van deze datum beperkt wordt tot OCW-erkende opleidingen. Dit zijn alle door de overheid geaccrediteerde mbo- of hbo-opleidingen. Tot slot werd bekend gemaakt dat de regeling voortijdig en met ingang van 1 januari 2024 in zijn geheel wordt beëindigd.

Komt er een alternatieve subsidieregeling in plaats van de STAP-subsidie?

Omdat het STAP-budget vanaf 2024 wordt beëindigd, wordt onderzocht of er andere manieren zijn om het leren en ontwikkelen te blijven stimuleren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf onlangs aan te kijken naar alternatieve manieren om ‘Een Leven Lang ontwikkelen’ te stimuleren. UWV geeft aan in gesprek te zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nieuwe manieren waarop een brede groep mensen ondersteund kan worden met het volgen van scholing.

Wat betekent dit concreet voor deelname aan de STAP-cursussen van Helix Academy?

De STAP-cursussen van Helix Academy zijn niet OCW-erkend. Concreet betekent dit dat voor de tijdvakken september en november ’23 het persoonsgebonden STAP-budget van € 1.000,- niet meer kan worden aangevraagd voor de opleidingen van Helix Academy. Personen die bij Helix Academy staan in geschreven voor een zogenaamde STAP-training én reeds een persoonlijk STAP-budget toegekend kregen, geldt dat de gesubsidieerde deelname gewoon blijft staan.

Kan ik ook zonder STAP-subsidie meedoen aan de STAP-trainingen van Helix Academy?

De door Helix ontwikkelde STAP-cursussen laten werkenden en niet-werkenden op een laagdrempelige manier kennismaken met diverse (technisch inhoudelijke) vakgebieden. Als opleider geloven wij in het belang van ‘Een Leven Lang Leren’ voor volwassenen, zeker en juíst ook met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie, de bouwopgave etc. etc. Onze STAP-cursussen kenmerken zich door scherpe cursustarieven, zodat deze volledig gesubsidieerd gevolgd konden worden. We kiezen ervoor om het aanbod met STAP-trainingen voorlopig in stand te houden. Aanmelden voor deze 2-daagse basistrainingen blijft dus gewoon mogelijk, zij het zonder subsidiemogelijkheid.

Wat zijn de kosten om zonder STAP-subsidie deel te nemen aan een STAP-cursus?

Tot eind 2023 blijven we onze ‘STAP-trainingen’ aanbieden tegen het reguliere ‘STAP-tarief’. Dit betekent een sterk gereduceerd cursusbedrag van € 825,- exclusief BTW (€1.000,- inclusief BTW) voor een tweedaagse training. De arrangementskosten zijn inbegrepen bij dit cursusbedrag.

Meer informatie?

Bekijk hier het volledige STAP-aanbod van Helix Academy: Opleidingen, cursussen en e-learning – Helix Academy voor Vastgoed en Wonen

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze opleidingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via academy@helix.nl of 0182-682349.

Meer informatie

Meer informatie over onze opleidingen? Vraag de online opleidingsgids aan of neem geheel vrijblijvend contact op.

Contact