STAP-budget; subsidieregeling voor een Leven Lang Ontwikkelen vanaf 1 maart a.s. beschikbaar

Wat is STAP?

Werkenden én werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 jaarlijks een zogenaamd STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP (Stimulans ArbeidsmarktPositie) is een subsidieregeling waarmee men een sterkere positie op de arbeidsmarkt kan verkrijgen. De overheid wil met deze regeling werkenden en werkzoekenden helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan, om hiermee baankansen te vergroten en doorgroei naar andere functies te stimuleren.

De STAP-subsidieregeling geldt voor alle werkenden en werklozen in Nederland die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering, zoals bijvoorbeeld een studiefinanciering of lerarenbeurs.

Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget toegekend gekregen.

Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder*.

Jouw gekozen opleiding start ná minimaal 4 weken en uiterlijk vóór 3 maanden na de aanvraag.

Hoe kun je het STAP-budget inzetten om via Helix academy een opleiding te volgen?

*Helix academy is als NRTO-erkend opleidingsbureau door de overheid erkend als STAP-aanbieder. Hierdoor is het mogelijk om onze opleidingen te volgen door middel van (gedeeltelijke) financiering vanuit het STAP-budget. Helix academy ontwikkelde diverse STAP-pakketten; korte opleidingen die volledig vanuit het STAP-budget gefinancierd kunnen worden en daarom voor jou als cursist kosteloos zijn!

STAP pakket 1 Technische Basiskennis

STAP pakket 2 Basiskennis bouwkunde en bouwtekening lezen

STAP pakket 3 Gezonde gebouwen (vocht, schimmel en asbest)

STAP pakket 4 Kennismaking NEN 2767 Conditiemeting & MJOP’s

STAP pakket 5 Communicatieve vaardigheden voor technici

STAP pakket 6 Basiskennis huurrecht & ZAV

STAP-budget aanvragen? Het aanvraagproces in 7 stappen

In het onderstaande document leggen we je uit welke stappen je moet doorlopen om voor het STAP-budget in aanmerking te komen. Aanvraagproces STAP in 7 stappen

Hoe groot is het totale beschikbare STAP-budget

Voor de STAP-regeling is er door de overheid ongeveer 200 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld, waarmee ongeveer 200.000 verstrekkingen van €1.000,- toegekend kunnen worden, verdeeld over verschillende aanvraagtermijnen.

Iedere aanvraagtermijn bestaat uit twee maanden en voorziet dus ook in een beperkt aantal toekenningen. Wil je voor het budget in aanmerking komen, zorg dan dat je er op tijd bij bent!
Wordt jouw aanvraag afgekeurd? Dan kan je gedurende die aanvraagtermijn niet nogmaals een aanvraag indienen, maar dien je te wachten tot de volgende aanvraagtermijn. Let op: per persoon kan je maar één keer per kalenderjaar het STAP-budget ontvangen.

Meer informatie?

Neem gerust even contact met ons op over vragen over jouw STAP-budget. Aanvullende informatie over de STAP-regeling is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

Inge de Regt

Vrijblijvend advies

Wil je weten welke opleiding het best bij je past of hoe we een opleiding incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349, vraag de online opleidingsgids aan of vul het contactformulier in.

Vul contactformulier in