Samenwerking van Dorp Academie en Helix Academy

Recent zijn installatiebedrijf Van Dorp Installaties en Helix Academy (voorheen WVS Training) een meerjarige samenwerking aangegaan, waarbij Helix Academy als vaste partner NEN 2767-opleidingen zal verzorgen binnen de Van Dorp Academie.

Opdrachtgevers in de markt vragen Van Dorp in prestatiecontracten steeds vaker installaties te onderhouden op een bepaald conditieniveau volgens de NEN 2767 methodiek. Om deze reden vindt de directie van Van Dorp Installaties het belangrijk medewerkers goede basiskennis van de NEN 2767 methodiek bij te brengen.

In samenspraak met Van Dorp ontwikkelden we een opleidingstraject op maat, bestaande uit een theoriedeel NEN 2767, praktijkinspecties op locatie, een lesdag rapporteren en verwerken van inspectieresultaten in een onderhoudsbeheersysteem en bijbehorende opdrachten en toetsen.
Half november zal de eerste groep medewerkers een start maken met het opleidingstraject.