Referentie QuaWonen

Begin 2017 hebben zeven opzichters van QuaWonen de cursus EPA-W gevolgd. Er was echter bij QuaWonen ook behoefte aan meer kennis op het gebied van de NEN 2767. Om deze reden hebben de opzichters september jl. de opleiding ‘NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs’ gevolgd. De opzichters hebben geleerd hoe zij conditiemeting volgens de NEN 2767 bij inspecties aan woningen moeten toepassen en hoe de resultaten van de conditiemeting moeten worden verwerkt tot een meerjaren onderhoudsplan.

Interim coördinator Henk van der Werf begeleidde beide cursustrajecten bij QuaWonen. Henk vertelt: “Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s een rugzak hebben om goed voorbereid de toekomst in te gaan”. Henk van der Werf vertelt dat het fijn is dat zijn collega’s kunnen terugvallen op een cursus en het niet alleen van hun gevoel of eerdere ervaring moeten hebben.

In de cursus NEN 2767 hebben de opzichters zélf een woning geïnspecteerd onder leiding van docent Laura van den Anker. Henk: “Opzichters zijn natuurlijk praktisch ingesteld. De praktijkdagen van de cursus NEN 2767 spraken tot de verbeelding voor hen”. Een deelnemer aan de training schrijft: “Er was een goede interactie tussen de docente en de groep. De docente was rustig en leuk in de omgang en zeer bereid om vragen te beantwoorden”. Henk van der Werf kijkt terug op een prettige samenwerking met Helix Academy (voorheen WVS Training). Een compliment waar we trots op zijn!