Professioneel vastgoedonderhoud: niet eenvoudig | 6 vragen en antwoorden

Patrick Zeilemaker is eigenaar van anderz vastgoedmanagement en één van de docenten van de cursus Elementair Vastgoedonderhoud. Vastgoedonderhoud uitvoeren op een professionele wijze is niet eenvoudig. In dit artikel geeft Patrick antwoord op 6 vragen over dit onderwerp.

Wat betekent professioneel vastgoedonderhoud?
Patrick: ‘Professioneel vastgoedonderhoud betekent sturen op waarde, prestaties, risico’s, kosten, levensduur en de verbeter- en onderhoudsprocessen die daarmee samenhangen. Uiteindelijk ligt de basis bij een helder vastgoedbeleid op basis van objectieve gegevens, een duidelijke visie en strategische uitgangspunten.’

Waarom is professioneel vastgoedonderhoud belangrijk?
Patrick: ‘Met vastgoedbeheer is veel geld gemoeid. Daarnaast hebben gebruikers en bewoners er direct last van als het vastgoedonderhoud niet goed is georganiseerd. Professioneel organiseren van vastgoedonderhoud is ook van belang om de risico’s voor de vastgoedeigenaar te kunnen managen.’

De praktijk laat zien dat professioneel vastgoedonderhoud niet eenvoudig is. Waarom?
Patrick geeft aan dat het lastig is om maatregelen binnen het vastgoedonderhoud op een goede wijze te prioriteren en onderhoudsplanningen actueel te houden. Patrick vertelt: ‘Bij het budgetteren en prioriteren van maatregelen moet rekening gehouden worden met o.a. wettelijke eisen, risicobeheersing, doelstellingen van de eigenaar/verhuurder, bewonerswensen, financieel en maatschappelijk rendement, organisatorische en financiële mogelijkheden, intern opdrachtgeverschap, samenwerkingsvormen met opdrachtnemers, en korte- en langetermijnstrategieën. Je moet veel ballen in de lucht houden.’

Welke vraagstukken leven er volgens jou bij vastgoedbeheerders?
Patrick noemt enkele vraagstukken die leven bij vastgoedbeheerders:

  • Welke waarde en prestaties willen we realiseren?
  • Hoe kunnen we rekening houden met wensen van huurders, gebruikers, stakeholders?
  • Wat en wie beïnvloeden die keuzes?
  • Hoe maken we het proces objectief en transparant?
  • Waarom stellen we bepaalde maatregelen (nog) uit en hoe en wanneer kunnen we planningen aanpassen?

Patrick vertelt: ‘Dergelijke afwegingen starten al op portefeuilleniveau en krijgen een vervolg op gebouw- of complexniveau. Voor alles geldt de keuze tussen uitbesteden of zelf doen en daarmee de gewenste samenwerking tussen professioneel opdrachtgever en opdrachtnemer.’

Ik wil graag meer weten over professioneel vastgoedonderhoud. Hoe ziet de cursus eruit?
In de cursus Elementair Vastgoedonderhoud geeft Patrick samen met docent Mathijs Vermond je handvatten voor professioneel vastgoedonderhoud. Patrick: ‘In deze driedaagse cursus leer je de basis van hoe onderhoud bij deze partijen wordt georganiseerd door middel van begrotingen en planningen, de rol van conditiemeten, hoe je hier op kunt monitoren en welke belangrijke rol wet- en regelgeving speelt.’

Is deze cursus dan ook geschikt voor mij?
Deze cursus is bedoeld voor een iedereen die zich wil verdiepen in hoe het onderhoud van vastgoed van de bestaande bouw wordt georganiseerd. Patrick: ‘Deze cursus sluit zowel aan bij personen die werkzaam zijn (of binnenkort aan de slag gaan) bij gemeenten, woningcorporaties en vastgoed(onderhoud)organisaties. Ook als je nog helemaal geen werkervaring hebt binnen het beheer en onderhoud, is deze cursus een ideale brug tussen de bouwkundige opleidingen en de arbeidspraktijk.’

Ben je benieuwd naar het volledige programma van deze cursus? Kijk dan op de cursuspagina.