Pilotcursus Conditiemeting NEN 2767 Groen van start!

In 2017 is NEN 2767-1 conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. Deze norm betreft de methodiekomschrijving voor de technische beoordeling van infra en gebouwen. Het expertteam Groen en terreinen heeft een aangepaste methodiek en dataset ontwikkeld voor groenbeheer: NEN 2767 groen. Helix Academy, Groenkeur en Alles over Groenbeheer hebben de handen ineengeslagen om deze norm voor conditiemeting verder toepasbaar te maken voor groenbeheerders.

Groeninspecteurs
Stichting Groenkeur heeft een kwaliteitsschema ontwikkeld met competenties voor inspecteurs voor deze groene conditiemeting. Helix Academy, Groenkeur en adviesbureau Alles over Groenbeheer ontwikkelden in de achterliggende maanden een opleidingstraject om inspecteurs van opdrachtgevers en groenprofessionals op het gewenste niveau te brengen. Hierbij werd input geleverd vanuit een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties die werkzaam zijn binnen het vakgebied groen (o.a. Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlem, boomspecialist Pius Floris en Don Bureau).

Tijdens een pilotcursus zullen ervaringen opgedaan om na de zomer de definitieve cursus te kunnen presenteren.  De pilotcursus start 29 juni aanstaande en bestaat uit vier cursusdagen, die gevolgd worden door vertegenwoordigers vanuit de klankbordgroep. Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: theorie NEN 2767, praktijkdag bomen, praktijkdag overig groen, rapporteren en meerjarenonderhoudsplan.