PE Onderhoudskundig Inspecteurs en adviseurs BOEI – 5 vragen en antwoorden op een rij

5 vragen en antwoorden op een rij

Hogeschool Utrecht en Helix Academy bieden een gevarieerd programma van Permanente Educatie aan voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Adviseurs BOEI. We zetten de 5 meest gestelde vragen en antwoorden over dit PE-programma op een rij.

Voor wie is het PE-programma voor inspecteurs en adviseurs BOEI opgezet en wat is het doel hiervan?

Het PE-programma is bestemd voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Onderhoudskundige Adviseurs BOEI met een achtergrond in de disciplines bouwkunde, klimaatinstallaties, elektrotechnische installaties of transportinstallaties. Het programma van Permanente Educatie heeft als doel de kennis en vaardigheden van onderhoudskundig inspecteurs BOEI en Onderhoudskundig adviseurs BOEI te vergroten en de deelnemers op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
Door het volgen van de initiële opleiding tot Onderhoudskundig Inspecteur BOEI (voorheen Integraal Inspecteur Vastgoed) via bijvoorbeeld de Hogeschool Utrecht of Hogeschool Arnhem en Nijmegen kan een kandidaat een erkend diploma/certificaat behalen, waarmee registratie in het Sertum-register mogelijk is. Aanvullend kan worden gekozen voor persoonscertificatie via Hobéon. Voorwaarde voor deze persoonscertificatie is echter dat de gecertificeerde ná certificering jaarlijks aantoonbaar maakt dat hij / zij de eerder opgedane kennis up-to-date houdt door deelname aan een programma van permanente educatie voor dit functieprofiel.

Wie stelt de jaarlijkse PE-verplichting voor deze doelgroep vast? En hoe ziet deze eruit voor het komende jaar?

Hobéon bepaalt als certificerende instelling jaarlijks de thema’s die in het dan komende kalenderjaar verplicht gevolgd moeten worden door certificaathouders. Een certificaathouder behaalt per jaar 12 PE-punten. De helft van het aantal PE-punten dient jaarlijks te worden behaald door het volgen van verplichte onderwerpen, de andere helft is vrij in te vullen.

De verplichte onderwerpen worden jaarlijks door Hobéon vastgesteld, na raadpleging van de stakeholders. Voorbeelden van verplichte onderwerpen zijn:

 • Jaarlijkse update wet- en regelgeving
 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies

De vrij in te vullen onderwerpen kunnen bestaan uit;

 • Vakinhoudelijke bijeenkomst(en) en/of online sessies
 • Intercollegiaal overleg (intervisie)
 • Bijwonen vergaderingen
 • Een vakinhoudelijke cursus of opleiding (in totaal maximaal 9 punten per jaar)

T.a.v. de puntentoekenning* geldt:

 • Gedurende de geldigheid van het certificaat (5 jaar) worden minimaal 48 punten behaald. Dat betekent dat een certificaathouder een jaar mag missen (ziekte/vakantie/ etc..);
 • Een punt staat voor één effectief studie-uur, een dagdeel van 3 uur wordt gewaardeerd met 3 punten. Een hele dag wordt gewaardeerd met 6 punten;
 • Een online sessie (webinar, E-training,..) vanaf anderhalf uur of meer wordt gewaardeerd met 2 punten. Een online sessie (webinar, E-training,..) van minder dan anderhalf uur wordt gewaardeerd met 1 punt;
 • Een surplus aan punten voor verplichte onderwerpen telt mee voor het jaartotaal;
 • Behaalde punten zijn niet over te zetten naar een ander jaar.

*Bron: Regeling SOV Reglement Permanente Educatie (Hobéon, 28 juni 2021)

Door welke instanties wordt het PE-programma aangeboden?

Hobeon verstrekt erkenningen aan onderwijsinstellingen en andere aanbieders als toegelaten ‘PE-aanbieder’. O.a. Hogeschool Utrecht en Helix Academy ontvingen deze erkenning en bieden gezamenlijk een PE-programma voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Adviseurs BOEI aan voor het PE-jaar 2020 / 2021.

Op welke manier wordt vastgelegd dat ik aan mijn PE-verplichting heb voldaan?

Sertum biedt Hobeón-gecertificeerden de mogelijkheid om gevolgde PE-activiteiten te registreren en hiermee aantoonbaar te maken dat aan de jaarlijkse PE-verplichting is voldaan. Van alle gevolgde activiteiten dienen deelnamebewijzen te worden ingeleverd (door organisator of deelnemer). Indien een activiteit wordt afgesloten met een toets, dan dient het toets resultaat (met voldoende resultaat) ingeleverd te worden bij Sertum. Voor verplichte onderwerpen kunnen alleen punten toegekend worden indien deze onderwerpen verzorgd zijn door een Hobéon-erkende PE-aanbieder (zie derde vraag).

Hoe ziet het PE-programma van Hogeschool Utrecht en Helix er voor het aankomende PE-jaar eruit?

Vanaf december ’21 organiseren Hogeschool Utrecht en Helix gezamenlijk een door Hobéon erkend PE-programma, waarmee deelnemers kunnen voldoen aan de jaarlijkse PE-verplichting voor certificaathouders. De deelnemer kan kiezen uit diverse PE-pakketten, afhankelijk van zijn of haar persoonlijke voorkeur, functie en discipline.