Opleiding en begeleiding NEN 2767 voor gemeente Arnhem

Gemeenten bezitten een aanzienlijke hoeveelheid vastgoed, zoals scholen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties. Binnen veel gemeenten heeft de afdeling vastgoed de verantwoordelijkheid om het onderhoudsniveau van alle panden inzichtelijk te krijgen, op peil te houden en voor alle panden een Meerjaren Onderhoudsplanning op te stellen. De NEN 2767-methodiek conditiemeting voor gebouwen en installaties is hierbij een belangrijk en veel gebruikt instrument. De afdeling vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem schakelde Helix Advies in om de eigen medewerkers op te leiden op het gebied van NEN 2767 en kwaliteitsmetingen uit te voeren voor door derden uitgevoerde inspecties.

Binnen de afdeling Vastgoedmanagement van de gemeente Arnhem wordt al jaren gewerkt met conditiegestuurd onderhoud voor het vastgoed. Gert-Peter Janssen, technisch deskundige bij de gemeente Arnhem: “Al een aantal jaar laten we inspecties aan gebouwen en installaties uitvoeren door externe partijen. We liepen er echter tegenaan dat onze eigen medewerkers onvoldoende kennis hadden van de NEN 2767-methodiek en onvoldoende in staat bleken door derden uitgevoerde inspecties te beoordelen.

Hierdoor werden we voor de inspectie-uitkomsten te afhankelijk van externe partijen, wat uiteraard niet wenselijk is”. Via Helix / Helix Academy volgde Gert-Peter met nog 7 collega’s in oktober 2014 de cursus NEN 2767 Conditiemeten. Peter van der Landen, docent namens Helix Academy en senior adviseur vastgoedonderhoud bij Helix Advies verzorgde de training, waarin naast de theoretische kennis van de NEN 2767-norm ook uitgebreid werd geoefend met het zelfstandig uitvoeren van conditiemetingen. Gert-Peter: “Tijdens de lesdagen leerden wij Peter kennen als een zeer ervaren inspecteur en adviseur op dit gebied. Samen met andere collega’s van Helix Advies is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de NEN 2767-norm en inhoudelijk dan ook zeer goed op de hoogte.”

Deze positieve ervaring resulteerde erin dat de gemeente Arnhem Helix Advies een aantal maanden na de training opnieuw inschakelde op het moment dat NEN 2767 inspecties aanbesteed moesten worden in de markt. In de achterliggende maanden hielp Helix Advies bij de uitvraag en stelde samen met de gemeente een inspectieprotocol op.

In de komende jaren zal de gemeente Helix Advies op afroep inzetten bij audits voor een gedeelte van het geïnspecteerde vastgoed. Met deze inzet van Helix Advies wil gemeente Arnhem de toepassing van de NEN 2767 methodiek continue blijven bewaken en verbeteren en ondersteuning bieden aan de afdeling vastgoed.

Peter van der Landen: “Leuk om te merken dat we onze kennis en kunde tijdens de cursus blijkbaar goed weten over te brengen en ook na de cursus nog een rol kunnen vervullen binnen de gemeente Arnhem”.

Uiteraard denken we graag ook voor uw gemeente of vastgoedorganisatie mee over een gecombineerd opleidings- en adviestraject op maat. Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.