Opdrachtgever aan het woord: CBRE blikt terug op incompany training NEN 2767 Conditiemeting

Eind 2018 hebben 10 personen van CBRE de cursus NEN 2767 voor installatietechnisch inspecteurs gevolgd. In dit verslag vertelt Martijn Latour (Divisional Technical Compliance Manager bij CBRE) hoe deze cursus intern is verlopen. CBRE heeft o.a. medewerkers van Shell en van het FMP Support team ook deel laten nemen aan de training.

Kun je wat vertellen over het cursustraject wat jullie hebben gevolgd?
Eind 2018 hebben 4 CBRE-medewerkers voor de account van Shell, 2 personen van het FMP Support team, en 4 personen van het Asset Management team drie intensieve trainingsdagen gevolgd. Hierin werd conditiebepaling volgens de NEN2767 behandeld. De conditie volgens de NEN2767 vormt de basis van een onderbouwd meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze dagen waren gewijd aan de conditiebepaling van technische installaties. Robert van Dijk van de firma Helix verzorgde deze inspirerende dagen. Mede dankzij zijn rijke ervaring kwam de soms wat taaie stof tot leven.

Na afloop van de trainingen heeft iedereen eerst theorie-examen gedaan. Op 13 december was de vuurproef: op een klantlocatie werd een ‘echte’ opname gedaan. Daarna moest thuis een adviesrapport worden opgesteld.
Het resultaat: iedereen is geslaagd!
Op 6 maart was het dan zo ver! Onder het genot van een heerlijke donut en het toeziend oog van Ikos van den Brink (lid van de NEN2767 commissie) was de feestelijke uitreiking van de diploma’s.

Wat gaan jullie met deze kennis doen?
Dankzij de opgedane kennis kunnen de collega’s van de Shell-account de MJOP’s beter op waarde beoordelen en voelen zij zich beter in staat om als volwaardig gesprekspartner Shell te adviseren. De collega’s van het FMPSupport team hebben beter inzicht waar de conditiescores vandaan komen, en wat de consequenties hiervan zijn. Zij kunnen deze kennis toepassen bij de inrichting van de systemen. En de collega’s van Asset Management gaan hun opgedane kennis in praktijk brengen. Er staan diverse opnames inclusief conditiescore op de rol zoals ING en Royal Flora Holland.

Om ook aan de groeiende vraag voor bouwkundige opnamen te kunnen voldoen zijn een drietal medewerkers nu ook bezig met de opleiding NEN2767 inspecteur bouwkunde. Een volgende stap in de verdere professionalisering van de afdeling Asset Management!

Wil jij weten wat Helix Academy en Helix Technisch Advies voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van opleidingen en/of advies rondom conditiemeting? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0182-682 349 of via academy@helix.nl.