NTA 8800 vraag en antwoord

1. Zijn de opleiders per juli 2020 klaar om op te leiden voor het nieuwe regime op basis van NTA8800? Of gaat er vertraging optreden, bijvoorbeeld omdat de nieuwe eindtermen (ISSO) te laat beschikbaar komen?

Het doel is dat de opleiders eerder klaar zijn, Helix Academy koerst nog steeds aan op Q2, maar is hierin afhankelijk van ISSO, NEN, e.d.

 

2. Blijft de opleidingsduur vanaf juli 2020 wat nu ongeveer gangbaar is in de markt?  Dus 3-4 dagen + optioneel 1 dag voor het maatwerkadvies?

Dit is nog onbekend, omdat de opleiding nog ontwikkeld moet worden. Aangezien het een doelstelling is dat de opname niet meer tijd gaat kosten dan dat onder de ‘oude’ methodiek was, verwachten we dat de opleiding ook in dezelfde orde van grootte zal zijn. Het is wel het doel om ook een maatwerkadvies mogelijkheid te gaan ontwikkelen, maar deze staat qua prioritering achter de basismethodiek.

 

3. De examinering werd altijd in opdracht van ISSO verzorgd door Cito. Recent zag ik een nieuwe aanbieder van examens, eveneens ‘in opdracht van ISSO’, namelijk ’t Examenpark. Wie bepaalt nu welke instelling mag examineren en waarom zijn er nu twee exameninstellingen in plaats van eerder één?

Het klopt dat ook Examenpark gaat examineren. Samen met CITO zijn zij de enige.

 

4. Zijn de nieuwe examens vanaf juli 2020 beschikbaar?

Het geluid nu is dat het eerste examen op 21 januari 2020 al beschikbaar is. Adviseurs moeten ruim de mogelijkheid hebben zich te scholen en te diplomeren, voordat ze op 1 juli 2020 met de nieuwe methodiek gaan werken.

 

5. Blijft de huidige examenstructuur (toets 1, 2 en 3) hetzelfde of verandert behalve de inhoud ook de structuur?

Op dit moment wordt er gesproken over een volledige toets die bestaat uit 5 delen. Daarnaast over een aparte toets voor al gediplomeerde EPA-adviseurs die op alle 5 de onderdelen toetsen datgene wat nog niet in de oude methodiek zat.

 

6. Mij staat bij dat als je een diploma opnemer en/of adviseur hebt, dit onvoldoende is om te mogen opnemen of het definitieve label te mogen uitreiken. Je moet behalve dat ook je bedrijf laten certificeren. Is dit inderdaad een eis vanuit de BRL9500 en blijft die eis dan ook gelden vanaf juli 2020?

Klopt, tot 1 juli 2020 kan dit met het oude diploma, vanaf 1 juli met het nieuwe diploma. Daarnaast moet je als bedrijf gecertificeerd zijn. In principe loopt je BRL9500 certificaat door, maar wordt je als bedrijf dus vanaf 1 juli 2020 ge-audit conform de nieuwe methodiek.

 

7. Wat is de rol van InstallQ binnen het EPA ‘Umfelt’. InstallQ biedt onder meer de mogelijkheid om opleidingsinstellingen en exameninstellingen te accrediteren. Maar is voor een opleidings- en/of exameninstituut dat EPA opleidingen/examens verzorgt, een InstallQ accreditatie verplicht of facultatief?

Inderdaad biedt InstallQ de mogelijkheid voor opleiders om te accrediteren. Accrediteren is voorlopig niet verplicht, maar een mogelijkheid.

 

8. Hetzelfde voor het register QBISnl. Daarin vind je onder andere EPA Woningadviseurs. Maar is die registratie verplicht of facultatief? En gaat registratie al dan niet vergezeld van een verplichting tot het volgen van permanente educatie?

De vakbekwaamheid van adviseurs wordt vanaf 1 juli 2020 vastgelegd in het zogenaamde Vakpaspoort, dat al door InstallQ voor de installatiesector gehanteerd wordt. Het NTA8800 diploma wordt hierin vastgelegd.