NTA 8800 vraag en antwoord

Nieuws: Invoering NTA 8800 uitgesteld tot 1 januari 2021. 

1. Blijft de opleidingsduur vanaf januari 2021 wat nu ongeveer gangbaar is in de markt?  Dus 3-4 dagen + optioneel 1 dag voor het maatwerkadvies?
Aangezien de nieuwe methodiek complexer is dan de oude (helaas), worden de trainingen ook langer. We voorzien dat de detailopname voor woningen 5 of 6 dagen training nodig heeft.
Of er nog een maatwerkadvies in de nieuwe methodiek komt….? Het is wel de bedoeling maar hier wordt nog geen concrete prioriteit aan gegeven.

2. De examinering werd altijd in opdracht van ISSO verzorgd door Cito. Recent zag ik een nieuwe aanbieder van examens, eveneens ‘in opdracht van ISSO’, namelijk ’t Examenpark. Wie bepaalt nu welke instelling mag examineren en waarom zijn er nu twee exameninstellingen in plaats van eerder één?
Het klopt dat ook Examenpark gaat examineren. Samen met CITO zijn zij de enige.

3. Zijn de nieuwe examens op tijd beschikbaar?
Nu er een half jaar meer tijd is, verwachten we dat de examens en software ruim op tijd beschikbaar zijn.

4. Blijft de huidige examenstructuur (toets 1, 2 en 3) hetzelfde of verandert behalve de inhoud ook de structuur?
Op dit moment wordt er gesproken over een volledige toets die bestaat uit 5 delen. Daarnaast over een aparte toets voor al gediplomeerde EPA-adviseurs die op alle 5 de onderdelen toetsen datgene wat nog niet in de oude methodiek zat.

5. Mij staat bij dat als je een diploma opnemer en/of adviseur hebt, dit onvoldoende is om te mogen opnemen of het definitieve label te mogen uitreiken. Je moet behalve dat ook je bedrijf laten certificeren. Is dit inderdaad een eis vanuit de BRL9500 en blijft die eis dan ook gelden vanaf juli 2020?
Klopt, tot 1 januari 2021 kan dit met het oude diploma, vanaf 1 januari met het nieuwe diploma. Daarnaast moet je als bedrijf gecertificeerd zijn. In principe loopt je BRL9500 certificaat door, maar wordt je als bedrijf dus vanaf 1 januari 2021 ge-audit conform de nieuwe methodiek.

6. Wat is de rol van InstallQ binnen het EPA ‘Umfelt’. InstallQ biedt onder meer de mogelijkheid om opleidingsinstellingen en exameninstellingen te accrediteren. Maar is voor een opleidings- en/of exameninstituut dat EPA opleidingen/examens verzorgt, een InstallQ accreditatie verplicht of facultatief?
Inderdaad biedt InstallQ de mogelijkheid voor opleiders om te accrediteren. Accrediteren is voorlopig niet verplicht, maar een mogelijkheid.

7. Hetzelfde voor het register QBISnl. Daarin vind je onder andere EPA Woningadviseurs. Maar is die registratie verplicht of facultatief? En gaat registratie al dan niet vergezeld van een verplichting tot het volgen van permanente educatie?
De vakbekwaamheid van adviseurs wordt vanaf 1 juli 2020 vastgelegd in het zogenaamde Vakpaspoort, dat al door InstallQ voor de installatiesector gehanteerd wordt. Het NTA8800 diploma wordt hierin vastgelegd.