Nieuws Energieprestaties

De ingangsdatum van 1 januari 2020 In overleg met het ministerie van BZK heeft het Lenteakkoord bekend gemaakt dat de voor het nieuwe stelsel voor energieprestaties niet haalbaar is!

In juni 2019 zal er meer informatie over de nieuwe planning bekend moeten zijn.

Opleiding en bijscholing
De huidige opleidingen blijven staan tot eind 2019. Op dit moment zijn er nog geen definitieve rekenregels bekend. Er zijn alleen voorlopige versies van opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen en de rekeningsoftware zal eind 2019 gereed zijn. Zodra de rekensoftware gereed is zal er meer bekend worden gemaakt over de opfriscursussen voor de reeds gecertificeerde EPA adviseurs.

Het proces
In de Programmaraad NTA 8800 hebben de partners van het Lente-akkoord een ambtenaar van BZK om duidelijkheid gevraagd. Deze gaf aan dat de ingangsdatum in ieder geval niet 1 januari 2020 wordt, maar dat er nog niets over een nieuwe datum te zeggen is. Op verzoek van het Lente-akkoord bevestigde het ministerie van BZK een nieuwsbericht hierover voor publicatie én in een brief aan de tweede Kamer. In juni volgt meer informatie in een brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer. De partners van het Lente-Akkoord hebben de minister gevraagd een periode van 6 maanden aan te houden tussen het beschikbaar komen van de rekensoftware en de ingangsdatum van het nieuwe stelsel. Gezien de planning van de softwareleveranciers is de gewenste ingangsdatum dan 1 juli 2020, maar hierover is nog geen besluit genomen.