Nieuwe ontwikkelingen inspecties en conditiemetingen

Figuur 2. Vorm inspecties en conditiemetingen
De “beslisboom” voor bepaling van het soort gebrek

In april 2020 introduceerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de beslisboom binnen RVBBOEI* voor de bepaling van het soort gebrek bij inspectie van bouwdelen. Het gaat dan om het kwalificeren van geconstateerde gebreken of beter gezegd de kwalificatie van waarnemingen.

Hoe moeten we deze ontwikkeling zien?

Hiervoor gaan we terug naar de oorspronkelijke onderhoudsinspectie van RVBBOEI. Voor deze inspectie wordt de conditiemeting NEN 2767 gebruikt. De inspecteur bepaalt hierbij objectief de technische conditie door per bouwdeel de ernst, intensiteit en omvang van het gebrek vast te leggen. Goed opgeleide inspecteurs kunnen hiermee een éénduidige en onafhankelijke technische opname doen. Een lijst met de meest voorkomende gebreken met kwalificatie van ernst en soms ook intensiteit is opgenomen in NEN 2767-2.

Voor gebreken die niet in de lijst (dataset) voorkomen of moeilijk te kwalificeren zijn gaat NEN 2767 een stapje verder. Hiertoe is in NEN 2767-1 onder bijlage A een normatief raamwerk opgenomen om de ernstklasse te kunnen bepalen. Het kwalificeren van gebreken die niet in de standaard gebrekenlijst zijn opgenomen vergt veel (praktijk)kennis van de inspecteur.

De beslisboom, het classificatiemodel waarnemingen, gaat nog een stapje verder. De inspecteur wordt gevraagd antwoord te geven op vragen ten behoeve van het classificeren van verschillende waarnemingen van gebreken aan bouw- en installatiedelen. Het gaat dan niet alleen om technische gebreken. Zaken zoals het niet voldoen aan functionele ontwerpeisen, het niet voorhanden zijn van logboeken en bijvoorbeeld de esthetische waarde zijn eveneens van invloed op de kwalificatie.

Klik hier om naar de download ‘RVB basismodel beslisboom soort gebrek’ te gaan.

Het resultaat is uiteindelijk dat met toepassing van het model de ernst van het gebrek is bepaald en het soort gebrek is ingedeeld naar basiskwaliteit, materiaal intrinsiek, constructief primair en werking primair. Belangrijke informatie voor de assetmanager of beleidsmaker. Voor deze beoordeling zonder de standaard gebrekenlijsten is een goed opgeleide inspecteur op minimaal HBO-niveau nodig. Met nadruk moet worden bewaakt dat het om zuiver objectieve waarnemingen in het veld gaat. De inspecteur moet de interpretatie van de waarnemingen aan de assetmanager of adviseur kunnen overlaten.

Methodisch zitten de grootste verschillen in de invalshoeken van inspectie en conditiemetingen in de wijze waarop met waarnemingen wordt omgegaan. Bij NEN 2767-4 voor Infra zijn (vrijwel) alle voorkomende gebreken per objectsoort in een gebrekenlijst (dataset) vastgelegd. Hiermee wordt een eenduidige technische conditiemeting op alle abstractieniveaus mogelijk gemaakt. Het beslismodel zorgt er juist voor dat een goed opgeleide inspecteur waarnemingen kan classificeren zonder gebruik te maken van dwingend voorgeschreven gebrekenlijsten. Voordeel, vooral voor grote vastgoedorganisaties, is dat ook relevante niet-technische aspecten worden meegenomen. Met dit laatste heeft het Rijksvastgoedbedrijf al veel ervaring opgedaan in het BOEI-traject.

Meer weten over de RVB Beslisboom voor bepaling soort gebrek?

Op 16 december a.s. vertellen Vincent Faesen en René Leeuw namens RVB meer over de toepassing van de beslisboom bij onderhoudsinspecties en gebruik in contracten tijdens twee online sessies binnen het Programma voor Permanente Educatie voor Onderhoudskundig Inspecteurs en Adviseurs BOEI.

Harriet Walhout

Advies nodig?

Wil je weten welke leergang het best bij je past of hoe we een leerlijn incompany kunnen organiseren? Bel naar 0182 – 682 349, vraag de online opleidingsgids aan of vul het contactformulier in.

Neem contact met me op