Nieuwe norm NEN 2767-1 gepubliceerd.

Op 20-1-2017 publiceerde NEN het volgende bericht:

De nieuwe NEN 2767-1 is gepubliceerd. Voorheen werd de technische conditie van vastgoed en infrastructurele objecten vastgelegd via twee aparte systematieken: in NEN 2767-1 en in NEN 2767-4-1. Beide normen zijn nu geïntegreerd in één methodiek en vastgelegd in een uniforme methode: NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’. Na publicatie van de nieuw geïntegreerde ontwerpnorm in het voorjaar van 2016 hebben marktpartijen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te leveren. In totaal zijn er ca. 60 commentarenopmerkingen gemaakt. De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht. Hierop is door geen van de betrokken commentaargevers bezwaar gemaakt. Met de nieuwe NEN 2767-1 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving – Deel 1: Methodiek’ is een geïntegreerde methode beschikbaar voor het vaststellen van de technische conditie van vastgoed en infrastructurele objecten.
Vraag naar uniformiteit
Vooral grote ‘assetmanagers’ (van bijvoorbeeld Schiphol, Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Havenbedrijf Rotterdam, provincies en grote gemeenten) met meerdere, en in aard verschillende, beheeropgaven hebben in de afgelopen jaren de urgentie tot integratie gesignaleerd. Met name de ontwikkeling van prestatiecontracten vereist meer uniformiteit waarbij het hanteren van een integrale beheerobject- en procesketenbenadering kan worden geoptimaliseerd.
Toetsingscriteria
NEN 2767-1 is een onafhankelijk toetsingsmiddel waarmee de technische conditie van de gebouwde omgeving kan worden vastgesteld. Door koppeling van inspectieresultaten aan het beheerbeleid van een organisatie kan, in samenhang met andere kwantitatieve/kwalitatieve/financiële toetsingscriteria, sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplanningen op basis waarvan onderhoudsbudgetten worden opgesteld. De NEN-2767-1 geeft ook enkele voorstellen hoe, op een afgewogen wijze, toekomstige financiële risico’s voor technische gebreken kunnen worden ingekaderd.

Dit betekent dat de totale gebouwde omgeving met de nieuwe NEN 2767-1 objectief op dezelfde wijze te beoordelen is. Er kan hierdoor veel nadrukkelijker een relatie worden gelegd tussen conditiemeten en risicogestuurd beheer en assetmanagement in de bouwketen.

De nieuwe NEN 2767-1 vervangt de huidige NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Rob Kotte, consultant Bouw & Installatie bij NEN, telefoon (015) 2 690 158 of e-mail bi@nen.nl.

 

Opleidingsaanbod NEN 2767 & BOEI

In verband met het verschijnen van deze nieuwe norm verbreedde en actualiseerde Helix Academy haar opleidingsaanbod op het gebied van NEN 2767 & BOEI.
Lees meer over onze cursussen op dit gebied of neem contact op met Harriet Walhout via hwalhout@helix.nl of 06-12450526.